Váš košík

Váš nákupní košík je bohužel prázdný.

Doprava zdarma při objednávce od 799 Kč**

Pravidla a podmínky účasti v soutěži

Pravidla a podmínky účasti v soutěži

Pravidla účasti v online - soutěži "zoohit - anketa" o slosování 10 x 800 Kč kupónů na nákup v obchodě www.zoohit.cz

1. Organizátor

Organizátorem soutěže je zooplus AG, Sonnenstrasse 15, 80331 Mnichov, Německo (dále zooplus)

2. Oprávnění účastníci / účast

2.1. Účastnit se mohou všechny svéprávné osoby, které kompletně vyplní zoohit - anketu ZDE a zadají svoji e-mailovou adresou.
2.2. Povolena je pouze jednorázová účast. Opakovaná účast povede k vyloučení ze soutěže.

2.3. Zaměstnanci zooplus a jejich příbuzní nejsou oprávněni k účasti v soutěži

3. Trvání soutěže
Soutěž začíná 19.10.207 a končí 29.10.2017.

4. Výhra
Ze všech účastníků bude vylosováno celkem 10, kteří obdrží kupón na 800 Kč pro nákup v našem online obchodě www.zoohit.cz. Výherce nemá žádné nároky na vyplacení výhry v hotovosti nebo výměnu. Výhra nemůže být převedena na třetí osobu.

 

5. Rozhodnutí a oznámení o výhře
5.1. Výherci budou vylosováni náhodným způsobem ze všech účatníků, kteří ve výše uvedeném časovém období kompletně vyplnili a odeslali anketu a vyplnili svoji e-mailovou adresu. Nárok na výhru právní cestou je vyloučen.
5.2. Výherci budou informováni do 14-ti dnů po ukončení soutěže na e-mailovou adresu uvedenou v anketě.


6. Závěrečná ustanovení
6.1. V rámci soutěže budou shromážděny údaje účastníků; to zahrnuje pouze e-mailové adresy. Tyto údaje slouží pouze k vývoji soutěže, nikoli k dalšímu využití. Účastníci mají nárok na právní informace, změny a odstoupení.
6.2. Pokud účastník poruší pravidla soutěže, vyhrazuje si zooplus právo vyloučit ho ze soutěže. Vyloučeny budou také osoby, které použijí  neoprávněné prostředky nebo si výhody v soutěži získají manuipulacemi. Účast přes loterní kluby nebo automatizované služby je taktéž vyloučena. Při porušení podmínek, které budou odhaleny později, je možno výhru požadovat zpět.
6.3. zooplus si vyhrazuje právo pravidla účasti změnit nebo soutěž bez udání důvodů přerušit v případě technických nebo právních komplikací, které by nedovolily soutěž dokončit.
6.4. Soutěž podléhá výhradně právním předpisům Německé spolkové republiky.

6.5. Pokud se jedna nebo více částí stanou neplatnými nebo nemohou být dodrženy, zůstávají další podmínky v platnosti a budou nahrazeny jinou klauzulí.

K anketě

Klikněte na tento odkaz, vyplňte kompletně anketu a zadejte Vaši e-mailovou adresu. Ze všech účastníků, kteří do 29.10.2017 dotazník kompletně vyplní, vylosujeme 10, kteří získají kupón na 800 Kč k nákupu v online obchodě www.zoohit.cz.

 

 

 

*k dotazníku