Váš košík

Váš nákupní košík je bohužel prázdný.

Zoohit používá cookie pro zajištění co nejlepších služeb. Pokud chcete dál prohlížet stránky, potvrďte použití Cookie.

Impressum


Poskytovatel služeb/provozovatel zoohit.cz

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München

Tel: +420 234 102 198 (pondělí až pátek 9:00 - 18:00 hodin)


Email: kontaktní formulář

Sídlo společnosti: Mnichov
Rejstříkový soud: obvodní soud Mnichov
Číslo složky v obchodním rejstříku : oddíl B (HRB) vložka 125080
USt-Id-Nr. DE 200 164 421
DIČ: CZ682942738

Bankovní spojení pro české zákazníky
Commerzbank pobočka Praha
Č.ú.: 006218-0010457493
Kód banky: 6200

Představenstvo

Andrea Skersies
Dr. Cornelius Patt
Andreas Grandinger

Předseda dozorčí rady

Christian Stahl
 

Vrácení zboží na adresu:

ZOOHIT
Česká pošta – Postkomplet UL
Jateční 436/77
403 71 Ústí nad Labem

 

 
 
Koncepce, design a programování
zooplus AG a s podporou a
 

Copyright ©

Označení "zooplus" je chráněno jako ochranná známka.

Obsah všech stránek je chráněn autorským právem. Upozorňujeme na to, že použití obrázků, textů nebo jejich částí v tištěných nebo online publikacích vyžaduje písemný souhlas zooplus AG.

Veškeré texty jsou určeny pouze pro osobní informaci. Každé jiné komerční nebo nekomerční užití, především jejich ukládání v databázích, zveřejňování, rozmnožování a všechny formy obchodního využití, stejně jako šíření na třetí osoby - také v částech nebo přepracované, přesahující tento účel, je bez souhlasu vlastníka práv vyloučeno. Autoři, uvedení v bibliografii, jsou za obsah toho kterého textu zodpovědní. Používání ochranných známek popřípadě názvů známek, především v popisu produktů obchodní oblasti, probíhá za respektování práv jejich vlastníků. Používání automatických mechanismů (vyhledávačů, robotů, Crawler), např. k obsluze vyhledávačů produktů a cen, vyžaduje schválení, stejně jako Deep-Linking na obsahové a produktové úrovni a zprávy zooplus-Content v rámci Frame-stránek.

 

zooplus AG je kontrolován a certifikován pro prodej organických krmiv pro domácí zvířata prostřednictvím německé instituce:

Prüfverein Verarbeitung ökologische Landbauprodukte e.V.
Bahnhofstrasse 9
76137 Karlsruhe


DE-Öko-007