Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení zákazníci zoohit.cz, vážení návštěvníci našeho webu, ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá. V následujících řádcích Vás informujeme o tom, která Vaše data shromažďujeme a zpracováváme v souvislosti s používáním našich webových stránek nebo internetového obchodu.

Stručný přehled

Informace o ochraně dat

A. Obecné informace o ochraně údajů u zooplus

B. Zpracování dat při návštěvě našich webových stránek

C. Zpracování dat při používání internetového obchodu

D. Zpracování dat při komunikaci se zákazníky

E. Vaše práva

Máte právo kdykoli požádat zooplus o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a právo na informace o těchto osobních údajích. Kromě toho máte právo na opravu, odstranění a omezení zpra-cování údajů, jakož i právo kdykoli vyslovit námitku proti zpracování osobních údajů nebo kdykoli od-volat souhlas se zpracováním údajů nebo požádat o přenos dat.

Za účelem získání informací, odvolání nebo podání námitky proti zpracování údajů kontaktujte zoohit Zákaznickou podporu nebo našeho pracovníka pro ochranu údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost regulačnímu orgánu v případě porušení ochrany dat.Pro uplatnění svých práv jako subjektu údajů můžete kdykoli navštívit náš portál pro ochranu osobních údajů:

- Mám zákaznický účet zoohit (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/5aa34016-7ce8-4f2b-8135-e2232bf84944)

- Nemám zákaznický účet zoohit (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/52a100db-50f7-4841-bc88-1373b52421c3)

F. Poznámky k zvláštnímu právu na vznesení námitek

Máte právo, z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpraco-vání Vašich osobních údajů (podle čl. 21 GDPR), které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné dů-vody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpraco-vání údajů slouží k účelu uplatnění, výkonu nebo ochrany právních nároků. Pokud chcete uplatnit své právo vznést námitku, stačí kontaktovat zoohit Zákaznickou podporu nebo navštívit náš portál pro ochranu osobních údajů. 

*DC = nezávazně doporučená cena ** Podmínky.

"běžně" = Nejnižší cena produktu za posledních 30 dní. 

Způsoby platby

Přepravci

  • Česká pošta
  • PPL
  • Balíkovna

Zabezpečení

Sledujte nás

  • Nyní na Google Play
  • Stáhnout na App Store