Trvalá udržitelnost na zoohit

udržitelost

Svou odpovědnost vůči zvířatům, lidem a životnímu prostředí bereme velmi vážně. Proto mimo jiné podporujeme blaho znevýhodněných domácích zvířat, vytváříme pro naše zaměstnance pracovní prostředí, ve kterém se mohou co nejlépe rozvíjet, a v neposlední řadě aktivně přispíváme k dosažení globálních cílů v oblasti ochrany klimatu. Jsme také přesvědčeni, že se můžeme rozvíjet pouze prostřednictvím naší kultury orientované na hodnoty, která je založena zejména na vzájemném respektu. Udržitelnost je tedy nezbytnou součástí naší firemní filozofie - abychom mohli v budoucnu zažít ještě mnoho šťastných chvil s domácími mazlíčky.

Zjistěte více o tom, jak v zoohitu přebíráme odpovědnost: