Bonusový program zoohit - podmínky účasti

Zooplus SE vás jako zákazníka odmění za vaši věrnost prostřednictvím svého bonusového programu. Pro sbírání zooBodů, uplatnění bodů a celkový princip našeho zoohit bonusového programu platí následující podmínky:

1. Účast

Účastnit se mohou všichni zákazníci zooplus SE.

2. zoohit body

2.1 Obecně

Základní početní jednotkou bonusového programu zooplus SE jsou zooBody, které jsou zapisovány na zákazníkovo bodové konto. ZooBody mohou být použity výlučně k účelům, které jsou uvedeny v podmínkách účasti. Bonusové body z jiných programů nemohou být přeměněny v zooBody. Bodové konto a bodové aktivum jsou nepřenositelné a nemohou být přepočítány na hotové peníze a vyplaceny. Aktuální stav vašeho bodového konta je uveden ve vašem osobním účtu u zoohit pod "můj zoohit", a lze do něj kdykoli nahlédnout.

2.2 Získání bodů

ZooBody budou na vaše konto připsány automaticky, jakmile bude objednávka zaplacena a doručena. V případě platby na dobírku se body aktivují až po přijetí dobírkové částky od dopravce. Počet připsaných zooBodů se řídí výší hodnoty objednávky. Za každých 25 Kč vaší objednávky získáte 1 zooBod. V rámci určitých mimořádných akcí mohou být nadto zooBody získány v předem oznámeném objemu.

2.3 Vyloučení připsání zoohit bodů

Získání zooBodů je vyloučeno u těch produktů, jejichž prodejní cena je 0 Kč (např. vzorky, věrnostní dárky, odměny), u uplatněných slevových kupónů a ostatních slev, stejně jako u náhradních dodávek. Pro určitá ostatní plnění může být připsání zooBodů vyloučeno. 

Za každý kalendářní rok může být připsáno maximálně 10 000 bonusových bodů. Po dosažení této hodnoty nebudou do konce kalendářního roku připsány žádné další body.

Zoohit si vyhrazuje právo nepřidělit zooBody za smluvní nabídky, které se zdají být učiněny za účelem dalšího komerčního prodeje zboží.

2.4 Připsání bodů

ZooBody budou na vaše konto připsány automaticky, jakmile bude objednávka zaplacena a doručena. V případě platby na dobírku se body aktivují až po přijetí dobírkové částky od dopravce. Body budou připsány na zákaznické konto, které bylo k objednávce použito. Pakliže bude zákazník objednávat u zoohit.cz přes více kont, budou mu body připsány vždy na jednotlivá konta. Převedení bodů z jednoho konta na druhé není možné.

2.5 Propadnutí bodů

V případě, kdy během 12 měsíců od připsání bodů na zoohit bodové konto nedojde k jejich uplatnění ve formě vybrané odměny, propadnou tyto body ke konci čtvrtletí. Na datum a objem propadnutých zooBodů budete na vašem bodovém účtu zvláště upozorněni. Bonusové body propadnou i v případě zrušení / zablokování zákaznického účtu. Speciální akční zooBody mohou mít kratší datum platnosti.

3. Přeměna zoohit bodů v odměny

3.1 Obecně

Každý účastník může své nasbírané body přeměnit v odměny, jakmile jich nasbírá potřebný počet. Nabídka odměn a potřebný počet bodů k jejich získání budou zveřejněny v katalogu odměn.

3.2 Podmínky uplatnění

Odměny mohou být získány jen prostřednictvím osobního bodového konta zákazníka pod "můj zoohit". Nabídka odměn se může v závislosti na datu a sezóně odlišovat. Jednotlivé odměny pak nemusí být podle okolností v některých obdobích k dispozici. Pro určité odměny mohou být podmínky účasti prostřednictvím zvláštních podmínek modifikovány nebo doplněny. Tyto budou spolu s odpovídajícími nabídkami odměn oznámeny.

Každou odměnu si lze v rámci jedné objednávky vložit pouze jednou. A to proto, že máme na skladě omezené množství produktů, a tak by nemuselo vyzbýt na všechny zákazníky.

3.3 Zaslání odměny

Náklady za zaslání odměn se řídí aktuálními cenami za zásilky (poštovní náklady) u zooplus SE. Prosíme, klikněte zde, a informujte se o poštovních nákladech u zooplus SE. Odměna bude prostřednictvím kliknutí na symbol nákupního košíku do něj přidána. V rámci vaší objednávky můžete k vámi vybrané odměně přidat i další produkty z nabídky zoohit.cz za uvedené ceny.

V případě, kdy by vám došla odměna poškozená, obdržíte od nás uplatněné body zpět.

4. Ostatní

4.1 Ukončení programu

Zooplus SE si vyhrazuje právo kdykoli bonusový program ukončit nebo ho nahradit jiným.

4.2 Změny

Zooplus SE si vyhrazuje právo ke změně nebo doplnění podmínek účasti, odměnám nebo ostatních postupů, uvedených v podmínkách účasti k bonusovému programu. Změny a doplnění těchto podmínek účasti budou zveřejněny na webové stránce zoohit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro bonusový program zoohit.

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich údajů a na koho se můžete obrátit v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Zooplus SE, Sonnenstraße 15 zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, v zastoupení členy správní rady: Geoffroy Lefebvre, Andreas Maueröder odpovídají za ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 225 379 489 nebo e-mailem na service@zoohit.cz. Obrátit se můžete také na našeho inspektora ochrany osobních údajů, p. Philippa Herrmanna, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München; e-mail: ph@hwdata.de.

Které údaje v rámci bonusového programu zoohit zpracováváme?

Zpracováváme pouze následující údaje: e-mailová adresa, příjmení a stav vašeho bonusového účtu (včetně historie objednávek).

K jakým účelům budou vaše data použita (účel zpracování) a na jakém základě (právní základ)?

Data jsou zpracovávána výhradně za účelem poskytování bonusového programu zoohit a pravidelných informací o zůstatku na účtu. K dalším účelům nejsou data zpracovávána. Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jelikož bonusový program považujeme za bezplatnou součást smluvního vztahu se zoohit.

Budou vaše údaje sdíleny s dalšími stranami?

Ne, údaje neposkytujeme třetím stranám.

Budou vaše údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Ne, přenos údajů do třetí země je vyloučen.

Probíhá automatické rozhodování nebo dochází k jinému vytváření profilu?

Ne. Neusilujeme o takovou automatizaci. Nevytváříme také žádné profily a nespojujeme údaje s jinými daty.

Po jakou dobu budu vaše údaje ukládány?

Vaše údaje ukládáme maximálně po dobu existence zákaznického účtu „Můj zoohit“. Pokud si přejete své údaje v bonusovém programu zoohit vymazat, můžete tak učinit kdykoli na výše uvedených kontaktech.

Jaká práva máte na zoohit?

Máte právo kdykoli zoohit požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a máte také právo na informace o těchto údajích. Máte právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů nebo požadovat přenos údajů. V případě žádostí o informace, odvolání nebo námitek proti zpracování osobních údajů se, prosím, obraťte na našeho inspektora ochrany osobních údajů nebo na výše uvedené kontakty. V případě, že dojde k porušení soukromí, máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu.


Stav k 1. 1. 2023