Podmínky účasti v soutěži „Narozeninové foto mazlíčka"

 • 1. Pořadatel soutěže

  Pořadatelem soutěže „NAROZENINOVÉ FOTO MAZLÍČKA“ v internetovém obchodě www.zoohit.cz je zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Mnichov (dále jen: „Pořadatel“).

 • 2. Podmínky účasti

  Každá fyzická osoba starší 18 let, která má bydliště v České republice, se může zúčastnit zdarma a bez jakékoli povinnosti nákupu. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a jejich příbuzní, jakož i zaměstnanci firem účastnících se této soutěže a jejich příbuzní. Účast je možná pouze se souhlasem s těmito podmínkami účasti. Na výhru nevzniká nárok a není možné ji vymáhat soudně.

 • 3. Doba trvání soutěže

  Soutěž probíhá v období od 18. 9. 2023 a končí 30. 9. 2023 ve 23:59.

 • 4. Nahrání fotografie a zpracování výsledků

  Fotografii mazlíčka, jak slaví narozeniny, musí účastníci nahrát do sekce Profil mého zvířátka v účtu můj zoohit.

  Na účast v soutěži nevzniká nárok. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat komentáře/fotografie, zejména pokud obsah nesplňuje požadavky soutěže a/nebo je xenofobního, sexuálního a/nebo nelegálního charakteru.

  Účastník souhlasí s tím, že v případě výhry bude Pořadatelem informován pomocí zaslání e-mailu. V e-mailu obdrží přesné pokyny k získání výhry, které je povinen dodržet. Pořadatel požádá účastníka o přijetí statutu výherce a tím i přijetí výhry na jeho/její účet zoohit. Pokud výherce nepotvrdí zprávu o výhře a do 48 hodin od zaslání oznámení se nespojí s Pořadatelem, bude vybrán nový výherce.

  Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoliv z oprávněných důvodů ukončit. Za takovou příčinu se považuje zejména případ, kdy byl průběh losování nepřípustným způsobem ovlivněn nebo byl učiněn pokus o takové ovlivnění. Pořadatel je dále oprávněn prodloužit soutěž nebo nabídnout ceny před ukončením soutěže.

 • 5. Výhra

  Výherce získá slevu 1 500 Kč, kterou může využít do 31. 12. 2023 na zoohit.cz, a vítězná fotografie bude zveřejněna na našich sociálních sítích. Výherců bude na zoohit.cz celkem pět.

  Výhry jsou nepřenosné a nemohou být vyplaceny v hotovosti ani směněny za peníze výhercem. Pořadatel je oprávněn příslušnou výhru nahradit/změnit.

  Vítězné fotografie budou vybrány podle následujících kritérií:

  • Účastník soutěže nahraje do sekce Profil mého zvířátka v účtu můj zoohit fotku svého mazlíčka, jak slaví narozeniny. Tzn. jak si například hraje s dárky, jak mu chutnají narozeninové pamlsky, jak si užívá své narozeninové oslavy apod.
  • Účastník soutěže se přihlásí k odběru našeho newsletteru.
  • Účastník soutěže přijme souhlas s Využitím údajů mého mazlíčka a Všeobecné smluvní podmínky, které upravují právo na používání údajů o domácích mazlíčcích z Profilu mého zvířátka.
 • 6. Vyloučení odpovědnosti

  Účastníci jsou výhradně odpovědní za správnost informací poskytnutých Pořadateli. Účastník odpovídá za případné nároky třetích stran, pokud použije materiál, ke kterému nevlastní práva nebo který jinak porušuje platné zákony. Pořadatel je v tomto ohledu zproštěn povinnosti k náhradě škody, která je způsobena ze strany účastníka.

  Nároky na náhradu škody vůči pořadateli v souvislosti se soutěží jsou - v mezích toho, co je právně přípustné - bez ohledu na právní důvod vyloučeny, ledaže by pořadatel úmyslně nebo hrubě z nedbalosti porušil zákonné povinnosti. Odpovědnost za nesprávné informace nebo popisy nabízených cen je - pokud je to právně možné - vyloučena. Výhry se mohou svou prezentací lišit od výher uvedených v propagačních materiálech použitých pro tuto soutěž.

  Pořadatel neručí za včasné zpracování a čas přenosu dat a osobních údajů prostřednictvím fanouškovské stránky na Facebooku/Instagramu, ať už z důvodu technické či jiné nefunkčnosti počítače či jiné chyby.

 • 7. Stížnosti

  Stížnosti v souvislosti se soutěží je možné podávat Pořadateli na email: service@zoohit.cz nebo písemně na adresu sídla uvedenou v odstavci 1 těchto Podmínek. Pořadatel stížnost neprodleně prošetří a odpoví písemně nebo e-mailem (v závislosti na způsobu kontaktu, který si stěžovatelé zvolí). Odpověď na stížnost bude učiněna do 14 dnů od obdržení reklamace.

 • 8. Ochrana osobních údajů

  Pořadatel je v rámci této soutěže oprávněn využít vaše osobní údaje z vašeho zákaznického účtu zoohit (jméno, příjmení a e-mailovou adresu) k administraci soutěže a k zaslání výhry v případě, že se stanete výhercem. Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6.1.b GDPR), který bude požadován e-mailem v případě, že se stanete výhercem. Další informace o ochraně údajů naleznete zde: https://www.zoohit.cz/info/legal/privacy

 • 9. Závěrečná ustanovení

  Účast v soutěži se řídí zákony České republiky s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud není poskytnutá ochrana zrušena kogentními ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště.

  Pokud by některé z těchto ustanovení bylo nebo se stalo neplatným, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení se použije právně přípustné ustanovení, které se z ekonomického hlediska nejvíce blíží smyslu a účelu vyjádřeným v neplatném ustanovení. Totéž platí v případě nedostatku v těchto Podmínkách účasti.