Společně pomáháme zvířatům po požárech v Řecku

pomoc

Řecko v poslední době zasáhly rozsáhlé požáry a uprostřed toho ničení nemohla zůstat nedotčena ani zvířata. Bezpočet nevinných zvířat a domácích mazlíčků zůstalo zraněno, bez jídla a přístřeší. Bolest, kterou snášejí, je obrovská, nicméně díky vám jim nyní můžeme pomoci.

V srpnu jsme sbírali zooBody na pomoc zvířatům postiženým požáry v Řecku. Vaše neuvěřitelná štědrost a soucit přispěly ke skvělému výsledku.

S radostí oznamujeme, že všechny vaše darované zooBody byly zdvojnásobeny a na pomoc Řecku věnujeme:

120 488 Kč

Spolu s námi se do sběru zooBodů zapojili i zákazníci z dalších zemí, jako je Řecko, Polsko, Německo a Rumunsko. Dohromady tak přispějeme Řecku krásnou částkou 46 292 EUR (1 116 022 Kč).

Vybraná částka bude použita na přímou pomoc řeckým zvířatům v nouzi prostřednictvím našeho partnerství s Animal Action Greece. Váš příspěvek poskytne životně důležité zdroje, lékařskou péči, přístřeší a naději zvířatům, které požáry postihly.

Rádi bychom vyjádřili naši upřímnou vděčnost každému z vás za váš příspěvek a důvěru v toto úsilí. Společně jsme ukázali sílu jednoty a učinili svět lepším místem pro naše čtyřnohé přátele.

Dary půjdou následující organizaci:

Animal Action Greece

logo

Animal Action Greece (také známá jako GAWFGreek Animal Welfare Fund) je nejdéle fungující organizací na ochranu zvířat působící v Řecku. Práce Animal Action Greece začala v roce 1959 a od té doby nabízí pomoc toulavým zvířatům, pracovním zvířatům, společenským zvířatům a všem zvířatům v nouzi. Hlavním cílem organizace je chránit a ulevit zvířatům v Řecku před zneužíváním a týráním. Díky jejich práci se zlepšil život mnoha zvířat. Každý rok pomáhají bezpočtu organizací a útulků pro domácí mazlíčky po celé zemi. Animal Action Greece věří, že lze nalézt udržitelné řešení, jak zvířatům v Řecku dopřát dobré životní podmínky. A to, co se jim doposud podařilo, to dokazuje!

Děkujeme! 🐾