Evropská směrnice o platebních službách - PSD2.0

Vážení přátelé zvířat,

rádi bychom Vás informovali o důležitých změnách při online platbách:

V září 2019 nabude účinnosti v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru (EHP) nová směrnice EU o regulaci platebních služeb a poskytovatelů platebních služeb.

PSD2 ve zkratce:

Pokyny EU PSD2 (zkratka anglického názvu směrnice o platebních službách) se týká všech způsobů online plateb. Jak přesně se nové ověření objeví, záleží na vaší bance a nemůže být ovlivněno použitým internetovým obchodem.

Cílem tohoto procesu je zvýšit ochranu spotřebitelů při využívání platebních služeb při online platbách pomocí dvoustupňového ověření, zda jde o skutečného majitele platební karty. Pro Vás jako zákazníka to znamená, že Vaše platby budou ještě bezpečnější!

Podle směrnice existují tři typy autentifikace:

  • informace, jako např. heslo nebo pin kód;
  • vlastnictví, jako např. Váš smartphone;
  • inherence (charakteristické znaky uživatele platebních služeb), např. Váš otisk prstu nebo sken očí.

Každá platba vyžaduje použití dvou různých samostatných způsobů ověření totožnosti.

S cílem zachování pohodlí během online nakupování a zároveň udržení komfortu online nakupování bylo dohodnuto několik výjimek:

Pro malé částky s hodnotou nákupu nižší než 30 EUR není prozatím nutná dvoufázová autentifikace.

  • Opakované platby, jako např. měsíční poplatek za online službu, nespadají pod proceduru PSD2.
  • Existuje možnost takzvaného "whitelisteningu" (přidání na "bílý" seznam), během kterého zákazník potvrdí, že vybranému online obchodníkovi důvěřuje. To je však možné pouze pokud vydavatel karty tuto možnost nabízí a souhlasí s rozhodnutím zákazníka.
Pokud potřebujete další informace o příslušných postupech a procedurách, které nabízí Vaše banka, kontaktujte, prosím, přímo Vaši banku.