Náš závazek pro planetu

Náš závazek pro planetu

Jako celoevropský internetový prodejce bereme svou odpovědnost za naši planetu velmi vážně a chceme aktivně přispívat k dosažení globálních cílů v oblasti ochrany klimatu. Pravidelně proto měříme naši CO₂ stopu podle standardů Protokolu o skleníkových plynech (Greenhouse Gas Protocol) a vyvozujeme opatření, kterými můžeme emisím předcházet nebo je snižovat.

Vědecké studie ukazují, že online prodej může mít příznivou ekologickou bilanci, pokud jde o emise skleníkových plynů, ve srovnání s nakupováním v kamenných obchodech. Jedním z aspektů online nakupování, na který se často poukazuje jako na zvlášť škodlivý pro životní prostředí, je velké množství vrácených zásilek. U zoohitu je však míra vracení zásilek trvale nižší než jedno procento, což výrazně snižuje odpovídající dopad na životní prostředí.

> Poznatky ze studie

Zamezení a snížení emisí CO₂

Efektivní logistická síť Efektivní logistická síť .

Díky husté síti skladů po celé Evropě se zaměřujeme na krátké vzdálenosti, abychom ušetřili emise při přepravní logistice. Stále častěji spolupracujeme s logistickými partnery, kteří dbají na ochranu klimatu a používají pro dopravu elektrická vozidla. 

Ekologické obaly Ekologické obaly .

Naše kartonové krabice i výplňové materiály v nich jsou většinou vyrobeny z recyklovaných materiálů a po použití je lze opět recyklovat. Neustále také testujeme ekologické inovace výrobků, aby bylo naše používání materiálů ještě šetrnější k životnímu prostředí. 

Standardizovaná logistika Standardizovaná logistika .

Používáme omezený počet standardních velikostí balíků, jejichž výška se upravuje v závislosti na obsahu balíku. Tím se šetří plnicí materiál v každé zásilce a maximálně se využívá kapacita každého nákladního automobilu, takže je zapotřebí celkově méně přeprav.

Omezení plýtvání krmivy Omezení plýtvání krmivy .

Dbáme na to, abychom neprodukovali zbytečný odpad, a především abychom neplýtvali cenným krmivem. Proto pravidelně darujeme krmiva, která jsou stále v perfektním stavu a blíží se jejich datum spotřeby, různým organizacím na ochranu zvířat. 

Udržitelné nakládání s vrácenými produkty Udržitelný náklad s vrácenými produkty .

Vrácené produkty z našeho sortimentu příslušenství jsou obvykle renovovány za účelem dalšího prodeje; neprodejné, ale stále použitelné produkty darujeme. Pokud je to možné, opravujeme poškozené výrobky výměnou jednotlivých dílů, namísto výměny celého produktu. 

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie .

Zásobování energií různých kancelářských a skladových prostor v rámci naší sítě je již pokryto obnovitelnými zdroji energie. Například naše centrála v Mnichově je zásobována 100% zelenou elektřinou. 

Kompenzace emisí CO2 

Se souhlasem našich zákazníků platíme za každou objednávku příspěvek na ochranu klimatu, který používáme na podporu certifikovaných projektů na ochranu klimatu a kompenzaci průměrných emisí CO₂ z dané objednávky. Tímto způsobem se CO₂ vypuštěný na jednom konkrétním místě šetří jinde na světě. Základní myšlenka spočívá v tom, že pro atmosféru je zásadní, aby se celkově vypouštělo méně skleníkových plynů, a ne to, kde se tak děje.

zoohit závazek

Udržitelnost pro planetu

Abychom zabránili emisím škodlivých skleníkových plynů, podporujeme například projekty na ochranu klimatu, které podporují rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrná a vodní energie, nebo projekty, které chrání lesní oblasti před odlesňováním, a tím zachovávají důležité uhlíkové rezervoáry. V rámci projektů na odstraňování a ukládání CO₂ společnost zoohit podporuje například i výrobu biouhlu z bambusového odpadu, který trvale váže uhlík. Více informací o našich závazcích, jednotlivých projektech a o naší partnerské platformě Ceezer naleznete zde.

Kromě toho, že všechny projekty přispívají k ochraně klimatu, přispívají také k dosažení jednoho nebo více ze 17 cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. V souladu s opatřeními na ochranu klimatu se tak zároveň vytvářejí například lepší zdravotní podmínky nebo pracovní místa pro místní obyvatelstvo.


Projekty na omezení emisí skleníkových plynů jsou certifikovány podle mezinárodních standardů, jako jsou Gold Standard, Verra nebo Plan Vivo. Projekty zachycování a ukládání uhlíku jsou již minimálně ve fázi předběžné certifikace. Tyto nezávislé standardy zajišťují, že projekty prokazatelně šetří CO₂ a jsou pravidelně kontrolovány auditory třetích stran z hlediska jejich vlivu na klima.

Často kladené otázky o kompenzaci CO₂

*DC = nezávazně doporučená cena ** Podmínky.

"běžně" = Nejnižší cena produktu za posledních 30 dní. 

Způsoby platby

Přepravci

  • Česká pošta
  • PPL
  • Balíkovna

Zabezpečení

Sledujte nás

  • Nyní na Google Play
  • Stáhnout na App Store