Poučení o odstoupení od kupní smlouvy

Právo na odstoupení

Zákazník má právo během 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte/získá do fyzického držení poslední zboží z dané objednávky.

Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení, musíte nás (zooplus AG, Sonnenstr. 15, 80331 München, Deutschland, telefon: +420 234 102 198, zákaznický servis) informovat pomocí prohlášení (např. poštou poslaným dopisem, faxem nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Můžete k tomu použít také přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, který ale není povinný

Pro účely odvolání elektronickou cestou se obraťte na náš Zákaznický servis.

Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u zboží, které bylo vyrobeno na speciální přání zákazníka (např. osobní obojky, škrábací stromy na zakákzu od firmy inTIERior atd.), stejně jako u rychle se kazícího zboží jako jsou např. rostliny, akvarijní živočichové, živé nebo mražené krmivo.

Následky odstoupení od smlouvy

Pro dodržení odvolací lhůty postačí, abyste odeslali oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím 14- denní lhůty.

V případě účinného odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi za dané objednávky, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností) – platby musí být vráceny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme od Vás obdrželi oznámení odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce (kromě dobírky), pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám s tím nevzniknou další poplatky. Můžeme odmítnout provést zpětnou platbu, dokud neobdržíme zboží nazpět, nebo dokud nedodáte důkaz, že jste zboží odeslali.

Zboží bez prodlení a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na adresu:

ZOOHIT

Česká pošta – Postkomplet UL,Jateční 436/77

403 71 Ústí nad Labem

Tuto adresu naleznete rovněž ve Vaší zásilce.

Poskytovatel/provozovatel

zooplus SE

Sonnenstraße 15 80331 Mnichov

zastoupený představenstvem:

Geoffroy Lefebvre

Andreas Maueröder

Předseda dozorčí rady:

Stefan Goetz

Sídlo společnosti: Mnichov

Obvodní soud Mnichov, HRB 125080

DIČ: DE 200 164 421

Zákaznický servis:

Náš zákaznický servis je Vám k dispozici prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo telefonicky na čísle +420 234 102 198 od pondělí do pátku (9:00 - 18:00).