Váš košík

Váš nákupní košík je bohužel prázdný.

zoohit používá cookies pro účely správné funkce stránky, pro personalizování obsahu a osobní reklamu a pro analýzu datového toku. Zároveň informujeme naše reklamní partnery a analytiky o Vašem používání naší internetové stránky. Během používání naší stránky vyjadřujete souhlas s používáním cookies. Souhlasím s cookies

Doprava zdarma při objednávce od 799 Kč**

Podmínky účasti na spořícím programu zoohit

Zooplus AG, provozovatel internetového obchodu zoohit, („zooplus”) a účastník plánu úspor („zákazník”) se zavazují plnit následující podmínky, platné v době uzavření této smlouvy:

1. Účast

Nabídka účasti v plánu úspor platí pro zákazníky, kteří jsou registrováni v internetovém obchodě www.zoohit.cz („internetový obchod“) a uvedli českou doručovací adresu. Zákazník se zavazuje uvést při registraci úplné a pravdivé údaje. Zákazník je povinen nakládat s důvěrnými informacemi v souladu se zákonem a nesdělovat je třetím stranám.

Za výběr zákazníků odpovídá zooplus.

2. Uzavření smlouvy

Nabídku variant plánu úspor nalezne zákazník v kroku „Náhled“. Po výběru příslušné varianty zákazník klikne na „Koupit“ pro závaznou objednávku. Poté obdrží emailem automatické potvrzení objednávky učiněné prostřednictvím nákupního koše společně s plánem úspor. br />
Smlouva o plánu úspor je považována za uzavřenou v okamžiku, kdy zooplus objednaný plán úspor aktivuje a potvrdí dalším emailem („potvrzení spořícího plánu“).

Pokud zákazník zvolí způsob platby předem, obdrží spolu se smlouvou též informace o platbě. Informace o platbě obdrží zákazník během 24 hodin od učinění objednávky.

3. Plán úspor

3.1 Všeobecně

Plán úspor je slevový program, který je spojen výhradně s nákupem zboží. Objednávkou plánu úspor získá zákazník v určeném období slevy na zboží objednané v internetovém obchodě.

Plán úspor je určen výhradně soukromým osobám nakupujícím zboží pro osobní potřebu. Celková částka zboží nakoupeného prostřednictvím plánu úspor nesmí přesáhnout 80.000,- Kč za rok. (bez nákladů na dopravu, balného a před odečtením slev). Použití pro komerční účely je zakázáno.

Zvolený plán úspor platí výhradně pro jednotlivý zákaznický účet. Plán úspor nelze převést na jiný zákaznický účet. Plán úspor se nevztahuje, s výhradou dalších změn, na dodavatelské země za hranicemi České republiky.

3.2 Slevy, výjimky

Sleva bude odečtena podle zvolené varianty plánu úspor z celkové částky objednávky v internetovém obchodě. Sleva bude odečtena před započítáním nákladů na dopravu.

Plán úspor nelze kombinovat s dalšími slevami pro dané zákaznické konto.

Vyplacení slevy vygenerované prostřednictvím plánu úspor v hotovosti není možné.

Označené produkty jsou vyloučeny ze slev a ze spořícího programu. Zooplus je oprávněn bez udání důvodu jednotlivé výrobky vyloučit ze slevového programu.

3.3 Doba trvání

Doba trvání plánu úspor je závislá od zvolené varianty. Uplynutím této doby dochází k automatickému ukončení plánu úspor. Zooplus může nabídnout zákazníkovi prodloužení plánu úspor. Prodloužení nelze nárokovat.

3.4 Ceny a náklady na dopravu

Ceny jsou platné v době objednávky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Do plánu úspor nespadají náklady na dopravu.

3.5 Platba, splatnost, zpoždění

Zaplacení plánu úspor je stejné jako zvolený způsob platby pro celkovou objednávku v nákupním koši.

Platbu lze provádět Pay Palem, kreditní kartou, na dobírku nebo platbou předem. Zooplus si vyhrazuje právo ve vybraných případech přijímat pouze vybrané druhy plateb.

 

 • Platba na dobírku

  Při platbě na dobírku se zaplatí plán úspor společně se zbožím při dodání zboží.

 

 • Platba kreditní kartou

  Při platbě kreditní kartou dojde k odečtu během 1 týdne od sjednání plánu úspor.

 

 • Platba prostřednictvím PayPal

  Při platbě prostřednictvím PayPal dojde k odečtu z účtu společně s objednaným zbožím.

 

 • Platba předem

  Při platbě předem je fakturovaná částka splatná do 7 dní od obdržení platebních údajů. Platbu provede zákazník na níže uvedený účet. Určující je zde datum připsání částky na účet zooplus. Pokud zooplus neobdrží částku do lhůty 7 dní, objednávku automaticky stornuje.

 

Pokud se zákazník dostane s platbami do prodlení, vyhrazuje si zooplus právo účtovat zákazníkovi poplatky za zaslání upomínek. Zákazník musí prokázat, že mu nevznikla žádná či pouze minimální škoda.

Bankovní spojení pro české zákazníky:

zooplus AG
Commerzbank pobočka Praha
č.ú. 006218-0010457493
kód banky: 6200

Bankovní údaje pro mezinárodní platby:

IBAN: CZ8962000062180010457493SWIFT/BIC: COBACZPX

Informujte se o našich bezpečnostních standardech a možnosti platby. Platební podmínky dodání do jednotlivých zemí naleznete ZDE.

3.6 Informace o stavu plánu úspor

V záložce „Můj zooplus“ naleznete informace o Vašem plánu úspor.

Pravidelně zasíláme informace o stavu Vašeho plánu úspor na Vámi uvedenou emailovou adresu.

4. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mohou odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Spotřebitel je taková osoba, která uzavírá transakci za jiným než komerčním účelem. Pro odstoupení od smlouvy platí následující pravidla. Pro další informace využijte naši zákaznickou linku

 

Odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Lhůta začíná běžet po seznámení se s poučením umístěném na trvalém nosiči dat, ale ne před uzavřením smlouvy či splněním informační povinnosti podle čl. 246b § 2 odst. 1 v souvislosti s § 1 odst. 1 číslo 7 - 12, 15 - 19 a čl. 248 § 13 odst. 1 prováděcího zákona občanského zákoníku (EGBGB). Dbejte na včasné odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy, které musí být prokazatelné (např. dopis, fax, email).

Prohlášení o odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Německo

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy dochází k ukončení vzájemně získaných výhod. Zákazník je povinen uhradit dosud vykonané služby až do doby zrušení povinnosti tyto služby hradit, pokud byl na toto před uzavřením smlouvy upozorněn a pokud výslovně souhlasil s tím, že začne před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy s plněním. Pokud vzniká povinnost platby odškodnění, může to znamenat, že budete nuceni uhradit své závazky až do doby storna smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy vyprší předčasně, pokud dojde na zákazníkovo výslovné přání k plnění smlouvy bez využití jeho práva na odstoupení. Platby musejí být uhrazeny do 30 dnů. Lhůta začíná běžet pro zákazníka odesláním prohlášení o odstoupení od smlouvy, pro zooplus přijetím prohlášení.

Konec podmínek odstoupení od smlouvy

5. Ochrana dat

Zooplus přistupuje k ochraně dat s náležitou důležitostí. Zde naleznete Prohlášení o ochraně dat.

6. Výpověď

a. Zákazník může ukončit plán úspor kdykoliv s okamžitou platností a bez udání důvodu. Výpověď je nutné zaslat emailem (servis@zoohit.cz) nebo poštou. Uhrazená částka za plán úspor není vratná.

b Zooplus je oprávněn vypovědět smlouvu ze závažných důvodů. Legálními důvody pro ukončení plánu úspor jsou především:

 • pokud zákazník porušil podmínky pro účast na plánu úspor či jiné smluvní podmínky,

 • pokud zákazník uvedl nepravdivé či neúplné údaje.

Výpověď smlouvy je učiněna v elektronické podobě. Odesláním výpovědi zákazníkovi dochází k deaktivaci plánu úspor zooplus.

7. Změna podmínek účasti

Zooplus je oprávněn plán úspor pozastavit či jednostranně změnit podmínky účasti, pokud je to nezbytně nutné např. v souvislosti se změnou technických či právních rámcových podmínek a pokud to není v rozporu s dobrou vírou a na újmu zákazníka.

O změně podmínek zooplus zákazníky informuje prostřednictvím emailu a současně jim zašle nové znění. Změny jsou součástí smlouvy, pokud do 2 týdnů od sdělení změn zákazník neuplatní písemně žádné připomínky.

8. Provozovatel stránek

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München

zastoupený:
Dr. Cornelius Patt
Andreas Grandinger
Dr. Mischa Ritter

Sídlo společnosti: München
Amtsgericht München, HRB 125080

USt-IdNr. DE 200 164 421

9. Zákaznický servis

Kontakty na náš zákaznický servis:

Tel.: +420 234102198 (Po-Pá. 9:00-18:00 hod.)
Kontaktní formulář (nepřetržitě)
 

10. Závěrečná ujednání

I přes úplnou či částečnou neplatnost některých ujednání zůstává smlouva celkově platná. V případě neplatných či chybějících ujednání platí příslušné právní předpisy.

Uplatňuje se německé právo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Podle této Úmluvy se postupuje tehdy, pokud nelze použít právní předpisy země, v níž má spotřebitel v dané době trvalé bydliště.

11. Tištěná verze podmínek účasti

Kliknutím na tento odkaz získáte tištěnou verzi VOP Můžete si je vytisknout nebo uložit na lokální disk.

 

Dne: 25.4.2018