Náš závazek pro lidi

Pro lidi

Je pro nás obzvláště důležité, abychom vytvořili pracovní prostředí, ve kterém se naše týmy cítí dlouhodobě dobře a jsou neustále podporovány. Udržitelné vztahy s našimi zaměstnanci a zákazníky jsou pro nás zásadní. 

Diverzita a inkluze

Program diverzity a inkluzeProgram diverzity a inkluze.

V rámci našeho programu D&I provádíme opatření na podporu diverzity a inkluze s ohledem na kulturní nebo geografické zázemí, pohlaví, sexuální orientaci, věk a zdravotní znevýhodnění. Všichni naši zaměstnanci mají možnost zapojit se jako dobrovolníci do jednotlivých tematických oblastí.

Mezikulturní prostředíMezikulturní prostředí.

Náš tým zahrnuje zaměstnance z více než 60 zemí, kteří pracují na pracovištích po celé Evropě. Víme, že klíčem k úspěchu je spolupráce mezi lidmi s různými nápady, silnými stránkami a schopnostmi. Prostřednictvím „Culture Days“ cíleně posilujeme naše vzájemné porozumění.

Ženy v našem týmuŽeny v našem týmu.

49 % našich zaměstnanců tvoří ženy, takže v zoohitu udržujeme téměř přesnou rovnováhu mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Aby tomu tak bylo i nadále, spouštíme náborové kampaně zaměřené přímo na ženy a zavedli jsme také interní síť pro ženy.

Naši zaměstnanci

Osobní rozvojOsobní rozvoj.

Aktivně podporujeme celoživotní vzdělávání. Naši zaměstnanci dostávají optimální podporu od prvního dne a mohou využít interní i externí školení nebo koučování v průběhu svého kariérního růstu a další možnosti vzdělávání. 

Zdraví a pohodaZdraví a pohoda.

Abychom zajistili, že naše týmy budou vždy v nejlepší kondici, podporujeme je v udržování zdraví a kondice. Za tímto účelem nabízíme mimo jiné preventivní lékařskou péči a školení o bezpečnosti, pořádáme online fitness kurzy a poskytujeme aplikaci na podporu zdraví.

Hybridní práceHybridní práce.

Nejen od pandemie koronaviru nabízíme našim zaměstnancům flexibilní pracovní modely. Hybridní kombinace práce na pracovišti a práce v Home Office je u nás standardem, který zaručuje vysokou úroveň efektivity a pohodlí pro všechny. 

zoohit spiritzoohit Spirit.

Naše společné zájmy sahají daleko za obsah naší práce. To se projevuje především ve společenských interakcích, zejména na našich nezapomenutelných firemních a týmových akcích - ať už jde o vánoční večírek na střešní terase nebo virtuální večer s vařením.

Naše zásady

Naše zásady

Ochrana údajů: Ochrana osobních údajů a zajištění vysokých bezpečnostních standardů v IT jsou naší nejvyšší prioritou. Proto máme specializovaná oddělení, která zajišťují právě tuto ochranu a dodržování příslušných právních požadavků. Kromě toho jsou naši zaměstnanci v celé společnosti průběžně školeni o zásadách ochrany osobních údajů a soukromí.

> Více údajů o ochraně údajů v zoohitu

Business Ethics: V zoohitu zaujímáme jasný postoj k odpovědnému a zákonnému jednání. Proto se naši zaměstnanci a obchodní partneři zavazují dodržovat příslušné kodexy chování zoohitu. Náš Compliance Management systém zajišťuje, aby byly v jednotlivých odděleních zavedeny příslušné směrnice, a zavádí příslušná kontrolní a školicí opatření. V případě porušení platných zákonů nebo našich standardů pro dodržování předpisů mohou zaměstnanci toto porušení nahlásit prostřednictvím interního systému pro oznamovatele nebo nezávislého externího úřadu ombudsmana.

> Další informace o kodexech chování zoohitu