Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

1. Oblast působnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro všechny objednávky zadané spotřebiteli ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku (BGB) prostřednictvím internetového obchodu www.zoohit.cz, který provozuje zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Mnichov, Německo (dále jen: zooplus). 

2. Sdělení před uzavřením a uzavření smlouvy, objednání, množstevní omezení

2.1. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1.1. Zooplus si neúčtuje žádné poplatky za užívání dálkových komunikačních systémů, Zákazníkovi však mohou vzniknout obvyklé náklady spojené s užíváním těchto služeb vůči třetím osobám (např. mobilní operátor, poskytovatel internetového připojení).

2.1.2. S výjimkou způsobu platby na dobírku (odst. 9.4) požaduje zooplus úhradu prodejní ceny (zálohu v plné výši), resp. platbu platební kartou částky odpovídající kupní ceně (odst. 9.3) před vyexpedování zboží Zákazníkovi.

2.1.3. zooplus neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou.

2.1.4. Ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaných společností zooplus uvedeny včetně DPH, včetně všech poplatků stanovených zákonem, celkové náklady za dodání zboží či služeb se mohou lišit podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy, jakožto i podle způsobu platby a hodnoty objednaného zboží.

2.1.5. Kupní smlouva bude uložena u společnosti Zooplus, přičemž uživatel k ní nemá přístup, shrnutí objednávky je součástí automatického potvrzení zaslaného Zákazníkovi e-mailem.

2.2 Objednání zboží

2.2.1. Zooplus nabízí svým Zákazníkům široký sortiment produktů pro domácí mazlíčky. Kliknutím na výrobek nebo jeho popis se Zákazníkovi zobrazí detailní informace o výrobku, např. detaily týkající se výbavy, velikosti či příchuti výrobku. Zadáním požadovaného množství a kliknutím na symbol nákupního košíku se výrobek umístí do virtuálního nákupního koše.

2.2.2. Kliknutím na symbol „nákupního košíku“ v pravém horním rohu internetového obchodu se Zákazníkovi zobrazí přehled vybraných výrobků. Zákazník tak může zkontrolovat, které výrobky jsou ve virtuálním nákupním košíku vloženy, a v případě potřeby činit změny.

2.2.3. Pokud Zákazník dokončil svůj nákup, pokračuje tlačítkem „K objednávce/pokladně“. Registrovaní Zákazníci v tomto kroku zadají své uživatelské jméno a heslo, aby došlo k automatickému načtení jejich uložených údajů. Nový zákazník se může zaregistrovat a založit si zákaznický účet nebo pokračovat v nákupu bez registrace. V takovém případě musí Zákazník zadat svou adresu a fakturační údaje na následující stránce.

2.2.4 Kliknutím na tlačítko „Další“ se Zákazník dostane na předposlední krok objednávky „Přehled“. Zde se Zákazníkovi zobrazí celá objednávka s uvedením cen (včetně DPH) a cena za poštovné a balné. V tomto kroku může Zákazník zkontrolovat obsah celé objednávky.

2.2.5. Objednávka je dokončená a stává se závaznou kliknutím na tlačítko „Objednat“.

2.3. Uzavření smlouvy

2.3.1.Zboží nabízené v obchodě je prodáváno výhradně nepodnikatelským fyzickým osobám, tj. pouze spotřebitelům, kteří uzavírají právní úkon za účelem, který nelze přičítat ani jejich podnikatelské, ani jejich nezávislé profesní činnosti. Nabídky, které se objevují na našich webových stránkách www.zoohit.cz, tedy nejsou určeny podnikatelům. Podnikateli se rozumí fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti s právní subjektivitou, které při uzavírání právního úkonu jednají v rámci své obchodní nebo samostatné profesní činnosti."

2.3.2. Obrázky výrobků v internetovém obchodě jsou ilustrativní a nepředstavují závazné nabídky k prodeji. Zákazník uzavírá závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy dokončením objednávky kliknutím na tlačítko "Objednat". Zákazník poté obdrží automatické potvrzení o přijetí objednávky e-mailem (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí nabídky. Smlouva se zooplus je uzavřena až v okamžiku, kdy zooplus zašle objednaný výrobek Zákazníkovi a odeslání potvrdí Zákazníkovi e-mailem (potvrzení odeslání).

2.4. Množstevní omezení

2.4.1. Prodej nabízeného zboží je možný pouze v množství obvyklém pro domácí spotřebu a pouze osobám plně způsobilým k právním úkonům.

2.5. Omezení množství, další komerční prodej

2.5.1. Nabízené zboží se prodává pouze v běžném domácím množství a pouze plnoletým osobám. Další komerční prodej zboží není povolen. Zoohit si vyhrazuje právo nepřijmout smluvní nabídky, které se zdají být učiněny za účelem dalšího komerčního prodeje zboží.

3. Poštovné a balné

Zoohit dodává od minimální hodnoty objednávky ve výši 299 Kč (bez poštovného). V rámci ČR je dodání zdarma od hodnoty objednávky 799 Kč, při nižší hodnotě objednávky je účtováno poštovné ve výši 59/79 Kč (od 299 do 598 Kč) a 49/59 Kč (od 599 do 798 Kč). Námi zasílané balíky mají maximální hmotnost 31 kg, objednávky s vyšší hmotností budou poslány ve dvou a více balících (v závislosti na váze). 

Informace o podmínkách dodání do zahraničí naleznete na této stránce.

4. Dodání zboží

4.1. Pokud není uvedeno v nabídce jinak, je dodací lhůta 2 – 3 pracovní dny. Informace o dodacích podmínkách jsou uvedeny zde.

4.2. V případě, že nejsou všechny objednané výrobky skladem, je společnost zooplus oprávněna zaslat dílčí zásilku na své náklady, pokud s tím Zákazník souhlasí.

4.3. V případě, že společnost zooplus není schopna, bez vlastního zavinění, objednaný výrobek Zákazníkovi dodat kvůli chybě dodavatele, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě zooplus Zákazníka neprodleně informuje a nabídne mu jiný, srovnatelný výrobek. Pokud není srovnatelný výrobek k dispozici nebo v případě, že Zákazník neprojeví o takový výrobek zájem, poskytne Zooplus Zákazníkovi neprodleně odpovídající protiplnění.

4.4. V případě poškození zboží během přepravy kontaktuje Zákazník neprodleně zákaznický servis. Na základě oznámení Zákazníka může Zooplus požadovat náhradu škody vůči dopravci či dopravnímu pojistiteli. Pokud Zákazník poškození zboží při přepravě nenahlásí, nemá to žádný vliv na jeho zákonná záruční práva.

4.5. Aby byly zásilky co nejrychleji a nejlépe doručeny, poskytuje zooplus všem doručovacím společnostem e-mailovou adresu a telefonní číslo (v případě, že je vyplněné) zákazníků. Toto zprostředkování je nutnou součástí smluvního vztahu se zooplus. V souvislosti s tímto zákazník nemá právo na volbu nebo odstoupení. Bližší informace k tomu nájdete v Ochraně osobních údajů.

5. Výhrada vlastnického práva

Do okamžiku kompletního uhrazení objednávky zůstává zboží vlastnictvím společnosti zooplus. Před převedením vlastnictví není dovoleno zboží zastavit, převést na jinou osobu, zpracovat nebo změnit bez souhlasu společnosti zooplus.

6. Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Zákazníci jsou oprávněni odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní. Následující ustanovení se týkají práva na odstoupení od kupní smlouvy a vyloučení práva na odstoupení od smlouvy. Pokud má Zákazník další dotazy týkající se odstoupení od kupní smlouvy, může se obrátit na zákaznický servis.

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

6.2 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne čtrnáct dní ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) obdrží poslední zboží.

6.3 Pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí Zákazník nás (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 Mnichov, Německo, telefon: +420 225 379 489, service@zoohit.cz) informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí od smlouvy odstoupit.

6.4. Můžete k tomu použít také přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, který ale není povinný.

6.5 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí, pokud odešlete oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Následky odstoupení od smlouvy

6.6 V případě účinného odstoupení od kupní smlouvy vrátí zooplus Zákazníkovi všechny platby, které od Zákazníka za objednávku obdržel, včetně nákladů na dopravu (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dopravy, který je jiný, než nejlevnější standardní způsob dopravy nabízený naší společností). Platby budou vráceny bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti dní ode dne, kdy jsme obdrželi Zákazníkovo prohlášení o odstoupení od smlouvy, resp. vrácení zboží dle zákona č. 89/2012 Sb.

6.7 Pro vrácení platby použijeme stejný platební prostředek (s výjimkou dobírky), který Zákazník použil při počáteční transakci, ledaže by bylo se Zákazníkem dojednáno něco jiného; v žádném případě nebudou Zákazníkovi v souvislosti s vrácením platby účtovány žádné poplatky. V případě platby na dobírku souhlasí kupující přijetím těchto podmínek, že mu bude částka vrácena bankovním převodem na vlastní bankovní účet. Vrácení platby můžeme odmítnout do té doby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo důkaz, že Zákazník zboží odeslal zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

6.8 Zboží nám musí Zákazník zaslat zpět neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám zaslal oznámení o odstoupení od smlouvy, na adresu:

ZOOHIT

Česká pošta – POSTKOMPLET UL

Jateční 436/77

400 01 Ústí nad Labem

6.9 Lhůta je zachována, bude-li zboží odesláno před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

6.10 Veškeré náklady spojené s vrácením zboží Zákazníkovi uhradíme.

6.11 V případě odstoupení od smlouvy může být vrácená kupní cena ponížena o snížení hodnoty zboží v důsledku s nakládáním s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Konec poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

6.12. Právo na odstoupení od smlouvy neplatí v případě dodání zboží:

6.12.1. které nebyo továrně vyrobeno a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo rozhodnutí spotřebitele nebo bylo upraveno podle osobních potřeb spotřebitele,

6.12.2. které podléhá rychlé zkáze nebo jehož datum spotřeby může být rychle překročeno,

6.12.3. v uzavřeném obalu, které není vhodné pro navrácení z důvodu ochrany zdraví a hygienických důvodů, pokud byl po doručení obal porušen,

6.12.4. které bylo po doručení neoddělitelně smíseno s jiným zbožím.

Formulář na odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy

(Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte a zašlete formulář na níže uvedenou adresu)

zooplus SE, Kundenservice

Sonnenstraße 15, 80331 Mnichov, Německo,

service@zoohit.cz

https://www.zoohit.cz/contact/

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy na koupi následujícího zboží (*)/ poskytnutí následujících služeb (*):

— Objednáno dne (*)/Doručeno dne (*):

— Jméno a příjmení spotřebitele/ů:

— Adresa spotřebitele/ů:

— Podpis spotřebitele (pouze při zaslání poštou):

— Datum:

— Bankovní spojení pro vrácení peněz:

Vyplňte prosím tyto údaje v případě, že objednáváte na dobírku a jste majitelem bankovního účtu.

(*) Nehodící se škrtněte.

7. Stížnosti a mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

7.1. Vážený spotřebiteli, pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili nebo nedostáli svým závazkům, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Zooplus prostřednictvím tohoto formuláře. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle společnost Zooplus na elektronickou adresu Zákazníka.

7.2. Pokud se nám nepodaří vyřešit spor přímo na základě zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

7.3. Pověřeným subjektem (ADR) k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem obchodu a průmyslu, viz zde.

7.4. V případě České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím online formuláře dostupného na jejích webových stránkách https://adr.coi.cz/cs.

7.5. Návrh může spotřebitel podat České obchodní inspekci nebo jinému pověřenému subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil u Zooplus poprvé u své právo, které je předmětem sporu.

7.6. Spotřebitel může také podat návrh prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/. Návrh zde může podat pouze spotřebitel žijící v EU proti podnikateli se sídlem v EU. Zooplus nemá povinnost ani zájem účastnit se řešení mimosoudních spotřebitelských sporů prostřednictvím této platformy.

7.7. Jestliže sporné strany nejsou spokojeny s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo e-mailovou adresu adr@mpo.cz.

7.8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k subjektům mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum ČR.

7.9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelského sporu nesou strany samy.

8. Práva z vadného plnění a jejich uplatnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí českým právem a jeho příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Zooplus Zákazníkovi zaručuje, že zboží při převzetí nevykazuje žádné vady. Za vadu se považuje také plnění jiné věci, jakož i vady v dokladech potřebných pro užívání věci. Zooplus odpovídá Zákazníkovi zejména za to, že v době převzetí zboží Zákazníkem:

8.2.1. vykazuje zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednáná, má zboží vlastnoti, které Zooplus nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné reklamy,

8.2.2. je zboží vhodné k účelu, který zooplus pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost a provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. zboží bylo dodáno v odpovídajícím množství, rozměru, hmotnosti, barvě a velikosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v odst. 8.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána, u opotřebení zboží způsobeného běžným používáním, u použitého zboží z důvodu vady odpovídající míře opotřebení nebo opotřebení, které zboží vykazovalo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Na dárky poskytnuté Zooplusem k nákupu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.

8.5. Neoznámí-li Zákazník vadu zboží včas, pozbývá práva odstoupení od smlouvy.

8.6. Neoznámí-li Zákazník vadu zboží bezodkladně poté, co ji mohl při včasné a pečlivé prohlídce zboží zjistit, nebude mu soudem právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Zákazník při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doručení věci.

8.7. V případě, že je na obalu zboží nebo v reklamě uvedena delší doba použitelnosti, než jaká je uvedená pro výskyt vady v odst. 8.4 větě druhé, pak se pro účely odst. 8.4 věty druhé vychází z této delší doby. U spotřebního zboží, resp. u zboží podléhajícího rychlé zkáze bude vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, po kterou lze věc použít.

Podstatné porušení smlouvy

8.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník nárok:

8.8.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné; pokud je však vadná pouze část věci, může Zákazník požadovat výměnu pouze této části, není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy. Je-li to k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady,

8.8.2. na odstranění vady opravou věci,

8.8.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

8.8.4. na odstoupení od smlouvy.

8.9. O podstatné porušení smlouvy se jedná tehdy, pokud je vadné plnění takového rázu, o kterém by Zooplus při uzavírání smlouvy věděl nebo vědět mohl, že by Zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

8.10. Zákazník společnosti Zooplus při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu sdělí, pro jaké právo se rozhodl. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu společnosti Zooplus; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která je neodstranitelná.

8.11. Neodstraní-li Zooplus vadu v povinné lhůtě nebo Zákazníkovi sdělí, že vadu neodstraní, může Zákazník místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.12. Nerozhodne-li se Zákazník včas, má stejná práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz. odst. 8.14.

8.13. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Zákazník v případě odstranitelné vady, nelze-li věc řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu vad po provedené opravě nebo z důvodu velkého počtu vad. V takovém případě má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy

8.14. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.15. O nepodstatné porušení smlouvy se jedná v případě, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odst. 8.9.

8.16. Dokud Zákazník nevyužije svého práva na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Zooplus dodat chybějící části nebo odstranit právní vady. Ostatní vady může Zooplus podle své volby odstranit opravou věci nebo dodáním věci nové, tato volba však nesmí Zákazníkovi způsobit neúměrné náklady.

8.17. Neodstraní-li Zooplus vadu včas nebo odmítne-li vadu odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu společnosti Zooplus.

Uplatnění práv z vadného plnění

8.18. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Zooplus na adrese:

zooplus SE, Kundenservice,

Sonnenstraße 15, 80331 Mnichov, Německo,

zákaznický servis

https://www.zoohit.cz/contact/

8.19. Za okamžik uplatnění reklamace pro účely počátku lhůty pro posouzení přípustnosti a vyřízení reklamace se považuje den, kdy zooplus obdržel od Zákazníka oznámení, kterým Zákazník uplatnil svá práva z vadného plnění (reklamaci). O přípustnosti reklamace rozhodne osoba pověřená společností zooplus bez zbytečného odkladu a ve složitých případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává přiměřené časové období potřebné pro odborné posouzení vady podle druhu výrobku či služby.

8.20. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, ledaže se dohodneme na delší lhůtě. Je-li to k posouzení reklamace zapotřebí, Zákazník předloží reklamované zboží zooplus v rámci uvedené 30 denní lhůty, jinak se jedná o objektivní nemožnost posouzení vady a zooplus reklamaci zamítne.

8.21. Uplatnění práv podle odst. 8 těchto obchodních podmínek zooplus Zákazníkovi písemně potvrdí. Současně uvede, kdy bylo právo uplatněno, jakožto dobu vyřízení reklamace.

8.22. Při dodání nové věci vrátí Zákazník na náklady společnosti zooplus původně dodanou věc (včetně veškerého dodaného příslušenství).

8.23. V případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění zooplus Zákazníkovi uhradí účelně vynaložené náklady spojené s přepravou zboží za účelem reklamace, které byly vynaloženy v nezbytném a přiměřeném rozsahu, stejně tak i náklady na poštovné. Za účelně vynaložené nákldy se nepovažují náklady na odstranění vady nebo náklady soudního řízení, jehož předmětem je nárok na přiznání práva z vadného plnění.

8.24. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vráti ve stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

8.24.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

8.24.2. použil-li Zákazník věc před výskytem vady,

8.24.3. neznemožnil-li Zákazník vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím, nebo

8.24.4. prodal-li Zákazník věc před výskytem vady, spotřeboval-li ji a nebo pozměnil-li věc při běžném používání; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Zákazník zooplus to, co vrátit lze a uhradí zooplus náhradu do výše, ve které měl z použití věci prospěch.

8.25. Na žádost Zákazníka zooplus v písemné formě potvrdí, v jakém rozsahu a po jaké časové období trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V tomto potvrzení zooplus vysvětlí obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a stejně tak vysvětlí i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.

9. Způsoby platby a poukazy

9.1. Způsoby platby

Platbu za zboží je možné provést podle volby dobírkou, kreditní kartou, bankovním převodem nebo přes PayPal. Zooplus si vyhrazuje právo v jenotlivých případech nebo v závislosti na způsobu doručení vybraného Zákazníkem akceptovat pouze určité druhy plateb. Platba zasláním hotovosti nebo šeků není možná.

9.1.1 Bankovní převod

Přeje-li si Zákazník zaplatit bankovním převodem, je nutné zaplatit do 7 dní po obdržení potvrzení objednávky požadovanou částku na níže uvedený bankovní účet (všechny potřebné údaje obdrží Zákazník v automatickém e-mailu).

Bankovní spojení pro české Zákazníky:

zooplus SE

Commerzbank pobočka Praha

Číslo účtu: 006218-0010457493/6200

SWIFT: COBACZPX

IBAN: CZ89 6200 0062 1800 1045 7493

Zpracování bankovních převodů může trvat 1-3 pracovní dny. Vaše objednávka bude uvolněna do našeho skladu ke zpracování po zaúčtování celé platby.

9.1.2 Platba platební kartou

Při platbě platební kartou bude částka stržena z účtu Zákazníka během jednoho týdne od odeslání zboží (přijímáme platební karty MasterCard, Visa,).

9.1.3. Platba dobírkou

Platba dobírkou je v České republice nejvyužívanějším způsobem platby za zboží nakoupené prostřednictvím internetu. Za objednané zboží zaplatí Zákazník až při osobním odběru nebo poštovnímu doručovateli na poštovní pobočce.

9.1.4 Platba přes PayPal

PayPal je internetový platební systém na bázi účtu, který umožňuje komukoli s e-mailovou adresou provádět a přijímat platby online prostřednictvím platební karty nebo bankovního účtu. Lze říci, že na internetu mají všichni stejnou banku - Paypal. Na zoohit.cz můžete PayPal k platbám používat bezpečně, snadno a rychle. Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o Vaší platební kartě, jedná se tedy o komfortní platební prostředek.

9.2. Apple pay

V naší aplikaci a mobilním internetovém obchodě je jako platební metoda pro zařízení iOS k dispozici Apple Pay. Tuto platební metodu můžete zvolit v pokladně. Je přístupná prostřednictvím prohlížeče Safari a platit můžete pomocí propojené platební karty. Platíte přímo prostřednictvím svého účtu Apple. Po odeslání objednávky budete přesměrováni na Apple, abyste autorizovali úhradu hodnoty objednávky. Jakmile budeme informováni o vaší autorizaci, začne expedice - v závislosti na době expedice uvedené u zboží.

V závislosti na způsobu platby uloženém u Apple Pay bude z něj ihned po odeslání odečtena faktická fakturovaná částka po odečtení případných slev, poukázek apod

9.3. Kupóny

Při uplatnění slevových kupónů dbejte prosím na konkrétní podmínky, jako je minimální objednávka, platnost kupónu atd. Detailní informace naleznete na kupónu. V každém případě může být v rámci jednoho nákupu uplatněn pouze jeden kupón nebo jedna zákaznická sleva. Vyplacení hodnoty kupónu v hotovosti, stejně jako jeho dodatečné započtení na předcházející objednávky, není možné. Další prodej kupónu jiné osobě je rovněž nepřípustný.

9.4. Faktury

Zákazník souhlasí s obdržením elektronické faktury. Elektronické faktury budou zákazníkovi odeslané e-mailem ve formátu PDF. Fakturovaná daň z prodeje nezakládá zákazníkovi nárok na odpočet daně na vstupu.

10. Ochrana osobních údajů

Zooplus bere ochranu osobních dat svých Zákazníků velmi vážně. Prohlášení společnosti Zooplus o ochraně osobních údajů naleznete zde.

11. Marketing a komunikace se zákazníkem

Při uzavření smlouvy uvede zákazník adresu elektronické pošty (e-mail), kterou má společnost zooplus právo použít na přímou reklamu podobného zboží nebo služeb, pokud zákazník v okamžiku sběru informací proti jejímu použití nic nenamítá. Zákazník má vždy právo odmítnout používání elektronické poštovní adresy (e-mailové adresy) zasláním oznámení na zákaznický servis, a to bez jakýchkoli jiných nákladů, než jsou běžné poplatky u Vašeho operátora.

12. Provozovatel internetového obchodu

zooplus SE

Sonnenstraße 15 80331 Mnichov

zastoupený představenstvem:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

Předseda dozorčí rady:

Stefan Goetz

Sídlo společnosti: Mnichov

Obvodní soud Mnichov, HRB 125080

DIČ: DE 200 164 421

Zooplus SE je majitelem a provozovatelem lékárny

Apotheke zooplus SE

Mánesova 154/16

407 53 Jiříkov

Česká republika

Firma zooplus SE je v České republice registrovaná na daňovém úřadě pod číslem CZ682942738 jako zahraniční podnikatel dodávající zboží formou zásilkového prodeje koncovému spotřebiteli.

Podle § 8 zákona č. 235/2004 Sb. je zásilkovým prodejem zboží takový prodej, kdy dodavatel z jednoho členského státu prodává zboží osobě do jiného členského státu a tato osoba, kupující, není registrovaná pro daň.

Proto není odpis daně možný.

13. zoohit Autobalík

1. Obecná ustanovení

Služba zoohit Autobalík (dále: Autobalík) umožňuje registrovaným zákazníkům nastavit pravidelné automatizované objednávky na položky k tomu způsobilé, které budou doručovány v předem stanovených intervalech, bez nutnosti ručního opakování objednávek. Z Autobalíku jsou vyloučeny všechny krátkodobé nebo dočasné reklamní předměty.

Položky způsobilé k Autobalíku, které jsou součástí potvrzené nebo dokončené objednávky, lze převést na službu zoohit Autobalík ve vašem zákaznickém účtu „můj zoohit“ v části „Moje objednávky“.

Každá automatická objednávka Autobalíku představuje pro zoohit závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Smlouva se zoohit je uzavřena až v okamžiku, kdy zoohit odešle objednanou položku zákazníkovi a potvrdí odeslání zákazníkovi e-mailem (potvrzením odeslání) do pěti pracovních dnů od obdržení automatizované objednávky. Pokud zákazník neobdrží potvrzení o odeslání ve výše uvedené lhůtě, smlouva se zoohitem nevstupuje v platnost.

Před zpracováním automatizované objednávky zašle zoohit zákazníkovi upomínkový e-mail, který zákazníkovi umožní objednávku zrušit nebo změnit.

2. Sleva na Autobalík

Zoohit nabízí slevu na aktuální standardní cenu konkrétních položek. Informace o úrovních slev a položkách, které lze využít pro Autobalík, najdete na stránce zoohit Autobalík FAQ. Použitá sleva Autobalíku je úroveň platná pro produkty v Autobalíku v době zpracování objednávky. Některé podrobnosti o Autobalíku a produktech (včetně ceny, slevy a dostupnosti) se mohou časem změnit. Každá objednávka Autobalíku podléhá podmínkám Autobalíku a produktu, který aktuálně platí. Zoohit si proto vyhrazuje právo slevu na Autobalík kdykoli změnit. Slevu na Autobalík nelze kombinovat s jinými slevami.

3. Dostupnost zboží

Pokud by konkrétní položka ve vaší objednávce Autobalíku nebyla v plánovaném termínu dodání skladem, objednávka této položky bude automaticky zrušena a o změně bude zákazník informován e-mailem.

4. Doba trvání, změny a ukončení Autobalíku

Autobalík nemá minimální dobu trvání. Dodací intervaly lze libovolně zvolit v týdnech, maximální interval činí 16 týdnů. Změny, pozastavení a zrušení Autobalíku jsou kdykoli možné v zákaznickém účtu pod „Můj Autobalík“. Zoohit může změnit tyto Podmínky pro zoohit Autobalík kdykoli zveřejněním změněných podmínek na webových stránkách zoohit.cz a v případě jakýchkoli významných změn předem upozornit zákazníka. Pokračováním ve službě zoohit Autobalík zákazník souhlasí s těmito změnami. Pokud zákazník nesouhlasí s jakýmikoli změnami těchto podmínek, je nutné Autobalík zrušit. Více informací o zrušení Autobalíku naleznete zde. Zoohit je oprávněn Autobalík kdykoli zrušit bez udání důvodu.

5. Způsoby platby

Položky objednané v rámci služby Autobalíku lze zaplatit debetní/kreditní kartou, dobírkou nebo PayPal. Předpokladem pro platbu platební kartou a PayPal je aktuálnost a úplnost údajů v zákaznickém účtu.

6. Různé

Pokud by se jakékoli ustanovení těchto Podmínek, jak je uvedeno v aktuální platné verzi, ukázalo jako neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, platnost a vymahatelnost zbývajících Podmínek a ustanovení tím nebude ovlivněna.

14. zoohit Bonusový program

Po registraci zákazníka a vytvoření účtu "můj zoohit", získává zákazník v rámci své první objednávky automaticky právo být součástí bezplatného bonusového programu. Podrobnosti o podmínkách účasti najdete zde

Uvedenou e-mailovou adresu v rámci bonusového programu používá společnost zooplus SE pro informování zákazníka o stavu bonusových bodů. Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od používání elektronické poštovní adresy (e-mailové adresy) bez toho, aby mu vznikly jiné náklady jako náklady na elektronický přenos dle základních sazeb.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností či neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.2. Právní vztahy založené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí německým právem, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud by však byl Zákazník užitím německého práva zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva podle příslušných kolizních norem jinak použila, pak se pro tyto případy použije právní řád, který by se použil v případě neexistence volby práva; v případě Zákazníků s bydlištěm v České republice se pro tyto případy použije české právo.

15.3. Veterinární dietní krmivo by mělo být používáno pouze na doporučení a pod pravidelným dohledem veterináře. Zvíře by mělo během doby podávání krmiva pravidelně (každých 6 měsíců) a v případě zhoršení zdravotního stavu okamžite absolvovat kontrolní prohlídku u veterináře. Zooplus nenese odpovědnost za následky nesprávného používání veterinárních dietních krmivech a za podávání v případech, kdy to zdravotní stav zvířete nevyžaduje.

15.4. Pro smluvní účely Zákazník souhlasí s tím, že mu všechny souhlasy, oznámení, uveřejnění a jiná komunikace a prohlášení mohou být zasílána elektronicky (např. na jeho e-mailovou adresu), přičemž je tím zachována písemná forma.

15.5. Léky by měly být používány pouze na doporučení a pod pravidelným dohledem veterináře. Zvíře by mělo během doby podávání léků pravidelně a v případě zhoršení zdravotního stavu okamžitě absolvovat kontrolní prohlídku u veterináře. Zooplus nenese odpovědnost za následky nesprávného používání léků nebo podávání v případech, kdy to zdravotní stav zvířete nevyžaduje.

16. Používání Facebook Custom Audience přes službu Pixel

Na našich webových stránkách používáme tzv. Facebook Pixel, který je provozován firmou Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, případně, pokud je Vaše trvalá adresa v Evropské unii, firmou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ( "Facebook"). Tato funkce slouží k tomu, aby návštěvníkům našich stránek byly v rámci návštěvy sociální sítě Facebook prezentovány reklamy založené na zájmových okruzích tzv. "Facebook Ads". Touto službou se chceme ujistit, že naše reklamní příspěvky Facebook Ads odpovídají potencionálnímu zájmu našich návštěvníků a nejsou pro ně obtěžující. Dále můžeme sledovat efektivitu našich reklam na Facebooku z hlediska statistických údajů pro účely tržního průzkumu například tím, že zjistíme kolik uživatelů kliklo na vybranou reklamu. Facebook Pixel je neprodleně po návštěvě naší stránky integrovaný s Facebookem, a může na Vašem přístroji uložit tzv. Cookie soubor. V případě, že se následně přihlásíte na Facebook nebo navštívíte v přihlášeném stavu Facebook, přiřadí služba Facebook tuto informaci k Vašemu osobnímu účtu uživatele na Facebooku. Shromážděné údaje nám nijak neumožňují jakýmkoliv způsobem identifikovat uživatele. Sběr a zpracování dat pomocí Facebooku se provádí v souladu se směrnicí Ochrany osobních údajů na Facebooku. Více informací naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy. Používání služby Facebook Pixel můžete odmítnout, čímž zabráníte používání Vašich údajů pro prezentaci Facebook Ads. Můžete tak učinit na stránce v nastaveních Facebooku po přihlášení do Vašeho účtu: https://www.facebook.com/settings. Toto nastavení platí nezávisle na používané platformě uživatele, tedy pro všechna zařízení, ať už mobilní nebo klasické osobní počítače.

Zároveň můžete po kliknutí na níže uvedený odkaz vytvořit na Vašem aktuálním zařízení v konkrétním používaném prohlížeči tzv. Opt-Out-Cookie soubor, který zabrání sbírání Vašich dat.

17. Verze VOP pro tisk

Kliknutím na ikonu tisku v pravém horním rohu obdrží Zákazník VOP ve verzi pro tisk. Tu si může následně vytisknout nebo uložit.

Aktuální k: 17. 1. 2024