Frontline Combo Spot-On pro psy XL roztok pro nakapání na kůži

1 x 4,02 ml APO
: 4/5
(1)
Pipeta k nakapání na kůži, pro velké psy o hmotnosti 40 - 60 kg, proti napadení blechami, klíšťaty nebo všenkami, k dodání pouze do České republiky!další
Popis produktu
Frontline Combo Spot-On pro psy XL roztok pro nakapání na kůži
Frontline Combo Spot-On pro psy XL roztok pro nakapání na kůži
Frontline Combo Spot-On pro psy XL roztok pro nakapání na kůži
Frontline Combo Spot-On pro psy XL roztok pro nakapání na kůži
Frontline Combo Spot-On pro psy XL roztok pro nakapání na kůži
Frontline Combo Spot-On pro psy XL roztok pro nakapání na kůži
Produkt (3 možností)
427,00 Kč

Dodání za 2-3 pracovní dny

více zde

Všechny ceny jsou včetně DPH

popř. plus cena poštovného

Popis produktu

Pipeta k nakapání na kůži, pro velké psy o hmotnosti 40 - 60 kg, proti napadení blechami, klíšťaty nebo všenkami, k dodání pouze do České republiky!

Frontline Combo Spot-On pro psy XL roztok pro nakapání na kůži.

Pro použití u psů vážících od 40 do 60 kg k použití proti napadení blechami, klíšťaty a všenek. Insekticidní účinek proti napadení dospělými blechami trvá po dobu 8 týdnů. Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 4 týdnů proti klíšťatům

Dbejte prosím následujících informací:

 • Zboží může být dodáno POUZE do České republiky
 • Dodací termín: 2-4 pracovní dny, v závislosti na dni objednání. Dodáváno výhradně Českou poštou přímo z naší lékárny.
 • Produkt je možno dodat pouze v množství určeném pro domácnost a jen k soukromým, nikoli ke komerčním účelům.
 • Tento produkt je zasílán z „Apotheke zooplus AG“ v separátním balení.
 • Ujistěte se prosím při výběru dodací adresy, že může být zaručeno převzetí produktu.
 • Tento produkt je vyloučen z práva odstoupení od smlouvy.

Frontline Combo Spot-On pro psy XL roztok pro nakapání na kůži:

 • Cílové druhy zvířat: psi
 • Pipeta 2,68 ml
Indikace:
 • K použití proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty a/nebo všenkami
 • Eliminace blech (Ctenocephalides spp.): Insekticidní účinek proti napadení dospělými blechami trvá po dobu 8 týdnů. Zabránění pomnožení blech potlačením vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami po dobu 8 týdnů po aplikaci.
 • Eliminace klíšťat (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus): Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 4 týdnů proti klíšťatům (doloženo výsledky experimentálních studií)
 • Eliminace všenek (Trichodectes canis).

Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD).
 

Kontraindikace:
Vzhledem k absenci odpovídajících údajů o použití přípravku u nejmladších věkových kategorií neaplikujte štěňatům mladším 8 týdnů a/nebo vážícím méně než 2 kg.
Neaplikujte nemocným zvířatům (např. systémová onemocnění, horečka…) nebo zvířatům v rekonvalescenci.
Nepoužívat u králíků, kde se mohou objevit nežádoucí reakce vedoucí někdy až úhynu.
Vzhledem k absenci studií není doporučeno použití přípravku u necílových druhů zvířat.
Přípravek je určený pro psy. Nepoužívat u koček a fretek, protože by mohlo dojít k předávkování.


Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost):
Mezi ojediněle se vyskytujícími možnými nežádoucími reakcemi po použití byly hlášeny přechodné kožní reakce v místě aplikace (změna barvy kůže, lokální ztráta srsti, svědivost, zarudnutí) a celková svědivost nebo ztráta srsti. Nadměrné slinění, reverzibilní nervové příznaky (zvýšená citlivost ke stimulačním podnětům, deprese, jiné nervové příznaky), zvracení nebo respiratorní příznaky byly rovněž po použití pozorovány.
Pokud došlo k olízání, může se objevit krátká perioda nadměrného slinění jako reakce vyvolaná převážně vlastnostmi nosiče.
Vyvarujte se předávkování.

Použití v průběhu březosti a laktace:
Přípravek lze použít během březosti a laktace.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Nejsou známy.
Ochranné lhůty:
Není určeno pro potravinová zvířata.
Inkompatibility:
Nejsou známy.
Doba použitelnosti:
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky
Zvláštní opatření pro uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte v původním obalu.
Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého léčivého přípravku nebo odpadu, pokud je jich třeba.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Fipronil může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže.
V případě, že budete potřebovat další informace nebo radu, čtěte příbalový leták nebo se zeptejte veterináře či lékárníka.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI:
MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007, Lyon, Francie

vet_sprava

Složení

Obsah léčivých a ostatních látek:
Každá pipeta 4,02 ml obsahuje:
Léčivé látky: Fipronilum 402,00 mg, (S) – Methoprenum 361,80 mg.
Pomocné látky: Butylhydroxyanisol (E320) 0,80 mg, Butylhydroxytoluol (E321) 0,40 mg.

LÉKOVÁ FORMA
Roztok pro nakapání na kůži - spot on. Čirý, jantarově žlutý roztok.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Doporučené dávkování

Podávané množství a způsob podání:
Jedna pipeta o obsahu 4,02 ml (L) pro psy o hmotnosti 40 kg až 60 kg odpovídající minimální doporučené dávce 6,7 mg/kg fipronilu a 6 mg/kg (S)-methoprenu podávaného zevní aplikací na kůži.
Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.
Způsob podání: Kožní podání. Držte pipetu kolmo vzhůru. Poklepejte na zúženou část pipety a ujistěte se, že obsah zůstal v hlavní části pipety. Odlomte hrot.
Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, až je vidět kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Laboratorní studie potvrzující bezpečnost přípravku u cílového druhu zvířete provedené u štěňat ve věku 8 týdnů a starších a vážících kolem 2 kg, jimž byla podána jedna dávka pětkrát vyšší, než je doporučená, neprokázaly žádné nežádoucí účinky. Nebezpečí vzniku nežádoucích reakcí však narůstá při předávkování (viz sekce 4.6), tzn., že zvířata musí být vždy ošetřena pipetou s obsahem odpovídající jejich hmotnosti.
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete.
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Je důležité zajistit aplikaci přípravku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.
Koupání/namáčení ve vodě během 2 dnů po aplikaci přípravku a častější koupání než jedenkrát za týden se nedoporučuje vzhledem k tomu, že nebyla provedena studie, která by zjišťovala, jak koupání ovlivňuje účinnost tohoto přípravku. Zvláčňující šampony mohou být použity před ošetřením, ale zkracují délku účinnosti proti blechám přibližně na 5 týdnů, pokud jsou použity jedenkrát týdně po aplikaci přípravku. Koupání každý týden za použití medikovaného šamponu s obsahem 2% chlorhexidinu neovlivnilo účinnost proti blechám během studie trvající 6 týdnů.
Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích dva dny po aplikaci
Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Proto nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob, pokud jsou podmínky významně nepříznivé.
Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.
Přípravek lze použít během březosti a laktace.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice, kůže a očí. Vyhněte se proto kontaktu tohoto přípravku s ústy, kůží a očima.
Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s přípravkem.
Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem.
Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem. V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou.
Po použití si umyjte ruce.
Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich vlastníky, zvláště dětmi.
Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

Dokumenty

Hodnocení

Fotografie od zákazníků

Frontline Combo Spot-On pro psy XL roztok pro nakapání na kůži

Nejnovější hodnocení

08. 02. 18|Metaxa
: 4/5
hodnocení
V kombinaci s česnekovým granulátem Trixie je ochrana proti klíšťatům a blechám více než dobrá.Proti klíšťatúm působí zhruba 6 týdnů ..