Trávení u morčat

Světlé morče jí čerstvé krmivo

Trávení u morčat

Trávení morčat je velmi složité. Poruchy trávení jsou obvykle způsobeny chybami v krmení. Transport potravy zažívacím traktem probíhá u morčat příjmem další potravy, což je důvod, proč morčata jí téměř pořád. Přidáním další potravy se posune potrava předchozí. K tomu potřebují morčata stravu bohatou na vlákninu, jako je seno, které by mělo mít morče, spolu s vodou, vždy k dispozici.

Zuby

Hlodáky

Hlodáky jsou ostré a připomínají dlátka. Slouží k oddělování hrubé či stéblovité potravy.  Stále rostou, proto je zapotřebí je neustále obrušovat. V ideálním případě probíhá tento proces konzumací podávaného krmiva a zpracováváním kvalitního sena a tvrdého, strukturovaného hotového krmiva.

Hlodáky se nacházejí v přední části tlamičky, přímo ve středu, dva jsou zasazeny v horní a dva v dolní čelisti. Zdraví zubů ovlivněné správným krmením je velmi důležité. Také v případě chovu je třeba důsledně dbát o zdraví zubů, aby se případné obtíže nezdědily další generace.

Stoličky

Hlouběji v ústech vyrůstají stoličky. I tyhle neustále rostou. Na každé straně dole i nahoře se nachází jedna přední stolička a tři zadní stoličky. Tyto zuby mají za úkol rozmělňovat potravu.

Při zpracovávání krmiva mezi stoličkami je jídlo dobře navlhčeno slinami. Tekutina pochází ze slinných žláz. První enzymy, s nímž přijde jídlo do styku, pocházejí ze slin a nazývají se fermenty. Jedná se o skutečné biokatalyzátory, se kterými začíná proces zpracovávání potravy.

Jícen

Jícen je čistě transportní orgán. Z úst přistane dobře rozžvýkané jídlo v dalším trávícím kanálku. Tato zuby rozmělněná kaše z krmiva se nazývá chymus (trávenina) a jejím úkolem je být zužitkována organismem zvířete.  Hltan a jícen transportují dále přirozeně i vodu.

Žaludek

V žaludku začíná příprava na trávení a jsou zde odštěpovány první složky potravy. Jídlo je okyseleno kyselinou solnou ze speciálních buněk. Enzymy rozkládající bílkoviny je začínají v tomto kyselém prostředí zužitkovávat. Žaludeční hormony se začnou na tento popud rozmísťovat v žaludku. Všechny hormony jsou vnitřními transportéry, které předávají zachycené živiny krevní řečištěm k cílovým orgánům.

Žaludeční svalstvo okolo žaludku se stará o dobré promísení obsahu žaludku a taktéž o jeho vyprázdnění. Tím je míněno předání tráveniny skrze kruhový sval, zvaným též vrátník, kterým je žaludek zakončen, dále do trávícího traktu.

Přední tenké střevo

V předním tenkém střevě se přidávají k trávenině enzymy a mízní mok, aby v tenkém střevě mohly proběhnout další procesy v získávání živin.

Slinivka břišní a játra

Krátce nato se trávenina dostane k ústí slinivky břišní a jater.  Játra dokážou krátkodobě uložit přebytečný krevní cukr (ve formě glykogenu), a kromě toho jsou zodpovědná za odstraňování “jedů” z organismu. Hlouběji vzniká žluč, která odráží žaludeční šťávy a z kyselého prostředí vytváří prostředí alkalické.

Pozor! U většiny obratlovců je v těchto místech extrahován i životně důležitý vitamín C, který produkuje proces látkové výměny v játrech z krmiva zpracovaného v předchozích stupních.  Proto buďte na pozoru při nákupu krmiva, neboť morčata (stejně jako lidé a lidoopi) nedokážou vitamín C samostatně získávat z jiných látek (tedy syntetizovat). Jsou proto odkázáni na přísun zvenčí!

Slinivka břišní reguluje obsah krevního cukru a ukládá jak fermenty štěpící tuky, tak fermenty štěpící uhlohydráty.

Zadní tenké střevo

Poté následuje zadní část tenkého střeva, v němž probíhá hlavní část trávení potravy. Vnější aktivní tkáň klků předává rozložené živiny z potravy do krevního řečiště. Pouze ty nejvíce rozložené části krmiva mohou projít střevní stěnou a dostat se tak k cílovým orgánům, které živiny adekvátně využijí.

Zadní tenké střevo je oblast, v níž jsou předávány všechny strávené živiny a účinné látky do organismu.  Špatná životospráva způsobená nevhodným krmivem způsobuje v tenkém střevu většinu problémů, neboť především zde se projeví správná péče o zdraví podáváním nejmodernějších produktů z oblasti výživy zvířat. V trávenině se nachází i tzv. hrubá vláknina, tedy buněčné části rostlin přijímané stravou.

Slepé střevo

V oblasti vyústění tenkého střeva do oblasti tlustého střeva se nachází střevo slepé.  Jeho pojmenování vychází z faktu, že tato část trávicího traktu je opravdu slepou větví. Jedná se o velkou kvasící komoru, která je osídlena speciálními bakteriemi. Z vlákniny strávených částí rostlin jsou zde odčerpávány zbytky energie a získávány základní stavební kameny rostlinných buněk (především hroznový cukr z celulózy). Rychlou změnu složení substrátu slepého střeva tamější mikroflóra nesnese. Právě proto se při změně stravy musí postupovat opravdu pozvolna a pomalu (ale taktéž kvůli obtížím s tenkým střevem, které by rychlá změna stravy pravděpodobně způsobila). Jen tak může proběhnout trávení v tenkém střevě náležitým způsobem bez přehnaného tvoření plynů.

Na konci procesu z tenkého střeva vychází tzv. výměšky tenkého střeva (noční trus, cékotrofy). Jedná se vlastně o druh výkalu, který se od své pozdější “suché” formy vycházející z konečníku, výrazně odlišuje. Ochranný hlenovitý obal se postará o to, aby tento speciální materiál rychle a bez dalších zastávek v tlustém střevě, doputoval až k řitnímu otvoru.

Tento výměšek je hlodavci posléze zkonzumován proto, aby prošel ještě jednou trávícím traktem a hlodavec tak získal důležité vitamíny (především B-komplex), ale i mnoho živin.

Tlusté střevo

Tlusté střevo nacházející se za střevem tenkým a slepým má důležitou úlohu a tou je znovuzískávání vody z již jednou strávené ale stále řídké kašovité hmoty.

Všude v tlustém střevě žijí baterie, které stejně jako ty v tenkém střevě slouží ke speciálnímu trávení a ke spuštění procesů látkové výměny. Dávají střevní stěně k dispozici krátkořetězové mastné kyseliny ze zbytků potravy, které se však již nedostávají do krevního řečiště. V zadní části tlustého střeva se pak předformovávají výkaly.

Konečník

Konečník je pak doformuje do suchých kuliček a zbaví je co možná největšího množství vlhkosti. Někdy morčata požírají i tyto bobky, ale to je zcela běžné. Průjem nebo zácpa jsou signálem, že tato regulace díky potížím v předchozích částech traktu nefunguje.

Řitní otvor

Konečník je vyúsťující otvor, kterým odcházejí výkaly z těla. Pevné výměšky obsahují odpadní látky, které nejsou vylučovány tekutou cestou skrze ledviny ve formě moči, stejně jako zbytky potravy příp. nadbytky potravy. Řitním svěračem je zakončen trávící trakt zvířete.

Všechny produkty pro drobná zvířata, včetně speciálních produktů pro morčata, jako je např. krmivo pro morčata nebo klece, naleznete v online obchodě zoohit.

Tento článek v magazínu zoohit je čistě informativní. Pokud se u vašeho zvířete objeví příznaky onemocnění, obraťte se na svého veterinárního lékaře, který stanoví diagnózu a zahájí léčbu.

Nejlépe hodnocené články
5 min

Trávení u morčat

Trávení morčat je velmi složité. Poruchy trávení jsou obvykle způsobeny chybami v krmení. Transport potravy zažívacím traktem probíhá u morčat příjmem další potravy, což je důvod, proč morčata jí téměř pořád. Přidáním další potravy se posune potrava předchozí. K tomu potřebují morčata stravu bohatou na vlákninu, jako je seno, které by mělo mít morče, spolu s vodou, vždy k dispozici.
2 min

Očkování králíků

Očkování je užitečné zvláště pro králíky žijícími z části roku ve venkovním výběhu. Protože pravidelně očkujeme ostatní zvířecí mazlíčky, jako je například kočka a pes, vzniká otázka zda králíka očkovat nebo ne.