Pudl

pudl

„Takže to bylo jádro pudla!“ Ve slavném dramatu Faust od Johanna Wolfganga Goetheho se Mephisto objevuje v podobě pudla. Ale co je vlastně jádrem tohoto tradičního čistokrevného psa? Jedna věc je jistá, pudl je mnohem víc než jen stylový a módní pejsek. Dostatečný důvod věnovat se pudlovi intenzivněji.

Vlastnosti

Inteligence a chuť se učit

Milovníci tohoto plemene rádi označují pudly za nejinteligentnější plemeno psů na světě. A ne bezdůvodně, protože pudlové jsou ve skutečnosti známí svými mimořádnými schopnostmi učit se a trénovat.

Známý pudl Munito II., který se objevil v cirkuse a na veletrhu v 19. století, prý uměl dokonce hláskovat a počítat. Ve většině případů to nezajde takhle daleko, ale pudlové se skutečně učí velmi rychle a mají vynikající paměť.

Tento inteligentní pes si například přesně pamatuje jména svých hraček a na pouhé zavolání požadovaný předmět přinese.

Pes do rodiny i do práce

Pudlové jsou skvělými žáky. Díky své na člověka zaměřené povaze jsou také extrémně loajální. Díky těmto vlastnostem si pudl najde mnoho různých uplatnění. Může být záchranářský pes, obranářský pes, terapeutický pes nebo vodicí pes.

Pudlík je také výborný jako rodinný pes. Je považován za velmi přizpůsobivého psa. Lze jej snadno vzít kamkoli s sebou. Je velmi otevřený a přátelský k lidem. V soužití se svojí lidskou smečkou se silná osobnost pudla projevuje dobrosrdečností, čilostí a hravostí.

Při práci terapeutického psa je obzvláště prospěšná jejich vysoká úroveň empatie a klidná povaha. Pudl se také vyznačuje tím, že nechá cizí lidi, aby se ho dotýkali. To je pro práci terapeutického psa  nepostradatelná vlastnost.

Společenský tvor

Pudl si rád hraje s míčkem a miluje přinášení klacků. Přestože pro své blízké žije tělem i duší, zůstává svou vlastní osobností, která je ráda středem pozornosti. Nikdy nevidí lidi kolem sebe jako konkurenci, ale spíše jako vítané publikum.

Agresivní chování nebo dokonce kousání je přátelské povaze pudla na míle vzdálené. Pudlíci se rovněž projevují jako velmi snášenliví při setkání s jinými psy. Přesto je lepší chovat tohoto na lidi zaměřeného psa jako jedináčka.

Díky své ochotě učit se, která je patrná již od štěněte, se pudl velmi snadno cvičí. Takže nejen jeho společenská povaha, ale také jeho „dobré chování“ z něj činí velmi příjemný doprovod v každé situaci.

Vzhled

Elegán v mnoha provedeních

Pudl určitě patří mezi nejelegantnější a nejpyšnější společenské psy na světě.

Pudl má harmonické proporce. Pohybuje se tanečním krokem. Kadeřavá nebo šňůrová krása jeho srsti, které lidé dávají ty nejrůznější sestřihy, působí u pudla téměř majestátním dojmem.

Srst pudla je jemná, zvlněná a hustá. Nepodléhá sezónnímu línání a neustále roste. Pudlové nelínají, a proto je třeba je pravidelně stříhat. Jak by měl sestřih vypadat? Zda bude srst umělecky upravená nebo spíše přirozená a „neupravená“, záleží především na vkusu majitele.

Pudlové každopádně patří do skupiny dlouhosrstých a drsnosrstých psů. Ve Třetí říši však byli nesestříhaní pudlové považováni za „neněmecké“. Od říšského ministerstva díky tomu nedostávali ani doklady, ani přídělové lístky na maso. Památkou na tyto doby je fakt, že nesestříhaní pudli stále nemohou očekávat žádný titul na výstavách.

Stejně rozmanitá jako varianta střihu je i barva srsti. Jedná se o různé barvy, které budete u většiny ostatních plemen psů hledat marně. Spektrum se pohybuje od černé přes stříbrnou, šedou a bílou až po hnědou, plavou a meruňkovou.

Všechny barvy musí být co nejpravidelnější. Části těla jako oční víčka, nos, rty, přirozené otvory, bříška na tlapkách a u samců šourek jsou dobře pigmentované.

Takzvaný kadeřavý pudl má velmi zvlněnou srst, která dodává pudlovi jeho typický vzhled. Šňůrový pudl je dnes poměrně vzácný. Jeho srst tvoří dlouhé provázky, které by měly být dlouhé alespoň 20 cm.

Velikosti pudlů

Vzhledem k velikosti jsou pudlové rozděleni do čtyř různých typů:

  • velký pudl (královský pudl): výška v kohoutku 45-60 cm
  • střední pudl: výška v kohoutku 35-45 cm
  • trpasličí pudl: výška v kohoutku 28-35 cm
  • toy pudl: výška v kohoutku menší než 28 cm

Střih

Navzdory rozdílným velikostem mají všechny čtyři varianty pudlů stejný vzhled. Rovná hlava a mírně šikmé oči dodávají pudlovi sebevědomý a elegantní výraz. Typická jsou také vcelku krátká záda ve srovnání s poměrně dlouhými končetinami. Ocas je vysoko posazený a při pohybu je nesen ve vzpřímené poloze.

Zadní nohy jsou velmi svalnaté. V minulosti byla srst na zadních končetinách často stříhána. Pudl, jako původně lovecký vodní pes, tak měl dostatek prostoru v oblasti nohou. Střih od linie zad k zadním nohám byl v průběhu let stále více zdokonalován a měněn.

Ostříhaní pudlové jsou dodnes k vidění hlavně na výstavách. Někdy jsou k vidění ve velmi neobvyklých variantách. Jako rodinného psa můžeme pudla stále více potkat „neupraveného“ s celistvou kudrnatou srstí.

Historie

Přesný původ pudla dosud nebyl dostatečně objasněn. Pravděpodobně existovali podobní psi již ve starověku, v Římské říši a ve starověké Persii. Ve středověku mohl člověk potkat kudrnaté psy v Maďarsku a Rusku stejně jako ve Francii a Německu.

Spor o nárok na zemi původu pudla skončil až ve 30. letech 20. století. FCI uznala pudla jako nezávislé plemeno psa. Pudl byl uveden pod číslem standardu 172.Bylo dohodnuto, že zemí původu bude Francie.

Francouzský název plemene „Caniche“ úzce souvisí s dřívější oblastí využití pudla. Název je etymologicky odvozen z francouzského slova „cane“, které označuje kachnu. Od 14. století se pudlové používali především jako lovečtí psi divokých ptáků.

Dokládají to pověsti a četné obrazy z dob renesance. Kadeřaví psi se specializovali primárně na lov vodních ptáků (zejména kachen). Z toho je vyvozováno také německé jméno „Pudel“. Název byl odvozen od staroněmeckého „puddeln“, což znamená „cákat se ve vodě“.

V té době existoval pudl pouze ve střední velikosti, což je zhruba velikost dnešního malého pudla.

Chov inteligentních a věrných čistokrevných psů začal kolem počátku 20. století. Vzhledem k jejich silné schopnosti učit se a nechat se trénovat se pudlové často využívali v cirkusech. Zde prezentovali své kousky nadšenému publiku.

V průběhu cíleného šlechtitelského úsilí se nakonec objevili velcí, střední a miniaturní pudlové. Ti u lidí získali velkou popularitu díky své rozmanitosti vzhledu a své povaze. Původní lovečtí psi se stávali stále více rodinnými a společenskými psy.

Po skončení druhé světové války dosáhli pudlíci svého vrcholu jako rodinní psi. Každý, kdo se za někoho považoval, měl po svém boku pudla. Hrdého a elegantního pudla vlastnily známé osobnosti: Maria Callas, Grace Kelly, Sir Winston Churchill, Thomas Mann a John Steinbeck.

Chov a zdraví

Charakter oblíbeného psa byl ve všech variantách utvářen ochotou učit se, loajalitou a inteligencí. Lovecké dovednosti již nebyly u pudla jako rodinného psa žádané. Výsledkem je, že pudl dnes nemá téměř žádný lovecký instinkt. Pouze radost z aportování stále spojuje moderního pudla s jeho předky. Kachny však byly nahrazeny hračkami.

V dnešním šlechtitelském výběru se klade zvláštní důraz na zdraví a dlouhověkost. U pudlů se i tak vyskytuje řada specifických dědičných chorob. Podporuje to skutečnost, že někteří chovatelé dávají při výběru svých chovných zvířat přednost vnějšímu vzhledu.

Mezi nejčastější dědičná onemocnění patří oční problémy. Progresivní retinální atrofie (PRA) a katarakta mohou vést k oslepnutí. Vyskytují se také problémy s klouby. Dysplazie kyčelního kloubu (DKK) je častá zejména u velkých psů. Při dislokaci čéšky čéška vyčnívá a důsledkem je kulhání psa.

Naštěstí se v posledních letech riziko zmíněných dědičných onemocnění snížilo odpovědnějším chovatelským výběrem. O to důležitější je pořídit si pudla od renomovaného chovatele. Informujte se také o výběru chovu, podmínkách chovu a zdravotních kontrolách, kterými chovatel se svými zvířaty prošel.

Seriózní chovatelé chovají podle specifikací FCI a jsou obvykle členy klubu. Při chovu sledují nejen zdraví svých štěňat, ale také jejich rodičů a blízkých příbuzných. Protože zdravá rodičovská zvířata rodí také zdravá štěňata. Lze tak zabránit výskytu dědičných onemocnění.

Další známkou seriózního chovu je cena štěněte. Zdravý pes něco stojí. Jedná se však o investici, která se vyplatí. Držte se dál od domnělých výhodných obchodů. Není neobvyklé, že tyto úspory zaplatíte zdravím svého pudla. U zdravých pudlů jsou náklady na návštěvy veterináře většinou běžně zvládnutelné.

psi_leto_banner_1
hracky pro psy

Péče 

Ke správnému chovu patří rovněž správná péče. Srst je třeba několikrát týdně vyčesávat kartáčem. Zabráníte tak jejímu plstnatění. Vzhledem k tomu, že pudlové nelínají, je třeba je pravidelně stříhat strojkem. Jak výrazné toto ostříhání bude, záleží jen na Vašem uvážení.

V minulosti mělo stříhání od středu zad hlavně funkční důvody. Chránilo plíce a srdce před chladem z vody a současně poskytovalo maximální prostor pro nohy. U dnešních rodinných a výstavních psů jsou to hlavně estetické důvody, kvůli kterým majitelé své psy stříhají.

Důkladně kontrolujte zuby, oči a uši. Předejdete tím chorobám nebo je včas rozpoznáte. Záda a končetiny by měly být hmatatelné a drápy krátké.

Chov a výchova

Chov pudla se ve většině případů ukazuje být velmi jednoduchý. Ochota učit se a povaha zaměřená na lidi je činí oblíbenými a snadno vycvičitelnými rodinnými psy. Jsou vhodní i pro začátečníky.

Pudl je již od štěněte extrémně vnímavý a rychle si vštěpuje chování svých vzorů. Dbejte proto na včasný výcvik nejdůležitějších povelů. Důsledná výchova je nezbytná u všech psů. Platí to i pro plemena, která je snadné vycvičit.

Přehlížení nebo znudění pudlové často díky své inteligenci rozvíjejí své vlastní chování. To rozhodně není v zájmu jejich majitelů.

Pudlíci, kteří jsou úzce zapojeni do rodinného života a jimž je věnována velká pozornost, se ukázali jako nesmírně věrní, poslušní a dobrosrdeční psi. Pudli jsou velmi přizpůsobiví a i v městských bytech se cítí dobře. Je však důležité, aby inteligentní a sportovní psi byli fyzicky i psychicky vytíženi.

Při práci se svým pudlem byste proto měli naplánovat spoustu nových podnětů a zajímavé změny. V této souvislosti se osvědčily zejména psí sporty. Agility, obedience, dogdancing nebo mobyclass udělají Vašemu pudlovi radost a ještě více Vás sblíží.

Nejlépe hodnocené články
11 min

Čivava

Nejmenší plemeno na světě má nejslavnější páníčky na světě a nejvyšší životní úroveň. Čivava je doma v kabelce Madony, Britney Spears nebo Paris Hilton. Přitom toto mexické plemeno je víc než jen luxusní psí společník.
9 min

Bígl

Krátké nohy bígla Vás mohou snadno ošálit – tohle středně velké plemeno je neustále v pohybu a je plné překvapení! Jedná se o přátelské pejsky, kteří jsou aktivní, velmi chytří a jen tak je něco nevyděsí.