Vývoj štěněte den po dni: od narození po dospělého psa

White swiss shepherd dog with its puppies

Vývojové fáze štěněte začínají už v raném věku u matky.

Každé štěně si musí projít mnoha vývojovými fázemi, než z něj vyroste dospělý pes. V našem magazínu zoohit vám prozradíme, co je důležité pro vývoj štěněte v sebevědomého a pohodového psa.

V následujícím článku bychom vás rádi seznámili s jednotlivými fázemi vývoje štěněte. V první fázi hraje velmi důležitou roli matka psa a chovatel. Jakmile se však štěně přestěhuje k vám, je vaší povinností mu na jeho cestě pomoci.

První a druhý týden života

Novorozenec / vegetativní fáze

Tato fáze začíná narozením štěněte a zahrnuje první dva týdny jeho života. Štěňata se rodí slepá a hluchá. Nejdůležitějšími pocity, které vnímají, jsou hlad a chlad.

Většinu času štěňata prospí. Také vyhledávají blízkost matky, aby je nakrmila a zahřála. Přitom kývou hlavičkou dopředu a dozadu a pohybují se v kruzích. Díky tomu se příliš nevzdalují.

V této fázi již probíhá první učení. Když mají štěňata hlad nebo je jim zima, musí pro uspokojení svých potřeb sama něco překonat. Odměnou jim je potrava nebo tělesný kontakt. O tuto zkušenost by je neměla připravit přehnaná lidská péče. Mírný stres podporuje stabilní emoční rovnováhu.

Štěňata bychom měli v této fázi vývoje chránit. Péči bychom však neměli příliš přehánět.

Pět štěňat © cinana / stock.adobe.com
Včasný kontakt s lidmi podporuje socializaci.

Třetí týden života

Přechodná fáze

Třetí týden života štěněte se označuje jako přechodná fáze. V tomto období se štěňatům otevírají oči, sluchové kanálky a prořezávají se mléčné zuby. Zrak se však dostaví až 17. nebo 18. den. Rozvoj smyslových vjemů vede k tomu, že štěňata začínají reagovat na své sourozence, lidi a okolí.

Jejich aktivita roste, i když stále hodně spí. Díky zvýšenému pohybu, například když lezou pozpátku, se jim začínají vyvíjet svaly a zvyšuje se koordinace.

V této fázi vývoje dochází také k první socializaci, kdy štěňata navazují kontakt se svými vrstevníky. Chovatel může podpořit návyk na člověka pravidelným hlazením po celém těle.

Čtvrtý až dvanáctý týden

Socializační fáze

Socializační fáze je nejdůležitější fáze ve vývoji psa. V závislosti na plemeni může tato fáze trvat od čtvrtého do šestnáctého týdne.

Toto první senzitivní období má vštěpovací charakter a je zásadní pro učení. Štěně by se v tomto období mělo pozitivním způsobem seznámit s co nejvíce podněty z okolí včetně těch živých (jiní psi a další živočichové). Takové podněty si pak uloží v paměti a později mu pomáhají sebevědomě přistupovat k novým podnětům a situacím.

Od sedmého týdne se zvyšuje opatrnost štěňat vůči všemu novému. Proto je velmi důležité, aby už od třetího do pátého týdne štěňata zažila co nejvíce nových zkušeností. V této fázi převažuje zvědavost a učení probíhá bez potřeby zvláštní odměny. To znamená, že k prvnímu výcviku lze v rané fázi přistupovat hravou formou.

Zhruba ve věku osmi týdnů se štěně přestěhuje k vám domů. V této době socializační fáze ještě není ani zdaleka ukončena. Teď musíte převzít zodpovědný úkol, seznámit štěně s novým prostředím a co nejvíce mu toho ukázat.

Důležité: Štěňata by měla získat mnoho pozitivních zkušeností a pocitů už u chovatele. Socializace pak musí pokračovat i po přestěhování do nového domova.

Od čtvrtého měsíce

Juvenilní fáze

Další fáze ve vývoji štěněte je fáze juvenilní. Začíná výměnou zubů a končí s nástupem pohlavní zralosti (hárání u feny a zvedání zadní nohy u psa). K tomu dochází v závislosti na plemeni v šesti až dvanácti měsících. V této fázi vývoje nejsou změny tak výrazné jako ve fázích předchozích.

Masivní růst z prvních měsíců je u konce. Štěňata na začátku této fáze dosahují přibližně dvou třetin své dospělé velikosti. Přibývá jim síla a zlepšují se jejich motorické schopnosti.

Důsledná výchova s láskou

I v této fázi musíte pokračovat ve výchově.  Ta by měla probíhat hravou formou, ale důsledně. Dobu trvání výcviku byste měli postupně prodlužovat a rozvíjet osvojování základních povelů a motorických dovedností. Tak vytvoříte základy pro dobře vychovaného psa.

K běžnému chování v této fázi také patří, že štěně stále zkouší nové hranice. Díky tomu se učí klasifikovat sociální struktury ve svém okolí a začlenit se do nich. Láskyplná a důsledná výchova je nyní velmi důležitá, a to i v každodenním životě.

Ve čtyřech měsících se často objeví druhá fáze strachu. Najednou pes vnímá již známé podněty z okolí znovu jako nebezpečné. V této fázi buďte klidní a vyrovnaní, a dávejte tak štěněti najevo, že se na vás může spolehnout. Dejte mu čas, aby si na novou situaci zvyklo, v klidu a svým vlastním tempem.

Výcvik štěněte labradora © Christian Müller / stock.adobe.com
I ve fázi dospívání psa pokračuje jeho výcvik v psí škole.

Od šestého / dvanáctého měsíce

Adolescence

V závislosti na plemeni vstupují psi do fáze adolescence v šesti až dvanácti měsících. Puberta začíná pohlavní zralostí a přechází do dospělosti přibližně ve dvou letech.

Pohlavní zralost

První část této fáze, která začíná pohlavní zralostí, může v závislosti na typu psa a plemeni trvat až do druhého roku života.

Jakmile se poprvé aktivují pohlavní hormony, je pro mladé psy často těžké spolupracovat. Podobně je to u lidí v pubertě. Můžete mít psa, který se dosud naučil všechny povely, a dokonce i některé triky, ale najednou neumí ani „sedni“.

Je důležité, abyste zůstali v klidu a byli i nadále důslední. Základem je vztah založený na důvěře, který jste si v prvních měsících se psem vybudovali. Pak byste měli s láskou pokračovat ve výcviku.

Také navazování kontaktu s jinými psy je v této fázi velmi důležité. Mělo by ale probíhat v klidu a pod dohledem. Rozhodně by nemělo vyústit v boj. Konfliktům se v každém případě vyhýbejte.

V této době štěně pomalu dozrává v dospělého psa.

Období zralosti

V závislosti na plemeni nastává zhruba ve dvou letech takzvané období zralosti. Některé charakteristické vlastnosti plemen se projevují a upevňují až v tomto období. Běžné je teritoriální chování, které se může projevit v různé intenzitě.

Hladina hormonů se stabilizuje, a tím i chování k ostatním psům. Pes nepřijme každého psa jako svého kamaráda, se kterým si může hrát. Vlezlé chování bývá někdy potrestáno.

Od třetího / čtvrtého roku

Dospělost

Váš pes je povahově i fyzicky vyspělý a vyrovnaný. Jednorázové negativní zážitky ho zpravidla nemohou rozhodit. Důsledné chování z vaší strany je však přesto nutné. Občas váš pes vyzkouší, zda stávající hranice a pravidla stále platí.

Kromě toho, obecně platí pravidlo: čím větší plemeno, tím později zvíře dospěje.

Nejlépe hodnocené články
10 min

Základní výcvik štěňat

Čím dříve, tím lépe? Toto heslo platí i pro výcvik psů. Mladí psi jsou extrémně zvídaví a jsou neustále otevřeni novým zkušenostem. Díky tomu pejskovi hravě, ale důsledně vysvětlíme, co od něj očekáváme a jaké chování je nežádoucí.

5 min

Jak štěňata odnaučit kousat

I to nejmilejší štěňátko má ve věku 6 měsíců již okolo 28 zoubků, které dokáže velmi účinně uvést do chodu. I když štěně svými jehličkami dokáže zatím jen stěží způsobit závažnější zranění, je třeba ho již v mladém věku učit jemnosti při stisku.

3 min

Chůze na vodítku

Pes neustále tahající za vodítko udělá z každé procházky opravdovou zkoušku trpělivosti. Velkým problémem se to stává v případě, že je pes velkého plemene a je obtížné ho zvládat, pokud se rozhodne jít jiným směrem než vy. Problémy s chůzí na vodítku vznikají již v době, kdy je pes ještě malé štěně. Ale s potřebnými znalostmi a velkou dávkou trpělivosti můžete vše zvládnout.