10 nejoblíbenějších psích triků

Pes dává s páníčkem high five

Podat pac, panáčkovat nebo chytat pamlsky ve vzduchu? S těmito 10 triky se váš pes stane hvězdou. A to nejlepší: Triky slouží nejen pro pobavení publika, ale také pro psychický a fyzický rozvoj vašeho psa. Procvičováním triků se navíc posiluje pouto mezi psem a jeho pánem.

Pokud se pes na povel točí dokola nebo mává tlapkou na rozloučenou, vykouzlí úsměvy na tváří přihlížejících a vyvolá nadšený potlesk. Ale mnohem důležitější, než „zírání“ diváků je, jak se při tom pes cítí. Naštěstí je většina psů od přírody zvědavá. Chtějí být zaměstnáni a milují pohyb. Dostanou-li navíc odměnu v podobě oblíbeného pamlsku nebo pochvaly od svého páníčka, je pro ně vše v nejlepším pořádku.

Hlavně, že se bavíte!

S vědomím, že nacvičování triků má také mnoho výhod pro vztah pes-člověk, si mnoho majitelů čtyřnohých mazlíčků stanovuje ambiciózní cíle. Než začnete trénovat, měli byste si uvědomit, že ne každý trik je vhodný pro každého psa. Většina psů má určitou míru ochoty se učit – zejména pokud jim to přináší výhody ve formě odměny. Jejich velikost, postava nebo hmotnost jim v provádění některých triků brání. Kromě toho se psům, stejně jako nám lidem, něco líbí a něco ne. Pokud například váš pes nerad leží na zádech, neměli byste s ním ihned trénovat sudy. Nemá-li rád skákání, měli byste se zpočátku vzdát procvičování chytání pamlsků ve vzduchu.

Základním předpokladem pro procvičování triků je to, že to vás i vašeho psa baví. Úspěchy se dostaví mnohem rychleji, pokud budete trénovat s radostí, než když budete tvrdošíjně trvat na výcviku, zatímco pes by raději ležel ve svém pelíšku.

Cesta je cíl

Procvičování triků by mělo být pro psa pozitivním zážitkem. Nátlak nebo tvrdost nejsou na místě. Buďte opatrní a vždy procvičujte triky krok za krokem. Buďte trpěliví a respektujte tempo učení vašeho psa. To samozřejmě neznamená, že se musíte vzdát, jakmile pes trik okamžitě neprovede nebo nezvládne. Někdy to nějakou dobu trvá, než pes pochopí, co po něm páníček chce. Je důležité, abyste psa pozorně sledovali a naučili se ocenit jeho chování.

Ztratí-li pes motivaci, měli byste trénink raději ukončit a pokračovat jindy. Postupem času vycítíte, zda to vašeho psa baví nebo by se raději věnoval jiným věcem. Díky procvičování triků budete také lépe svému psovi rozumět. Zároveň si pes získá ve vás důvěru, protože reagujete na jeho potřeby. Skutečný úspěch se tedy projeví nejen až při dokonalém provedení triku, ale již během společného výcviku. Důsledné a postupné trénování a malé úspěchy vzájemně podporují sebevědomí a posilují pouto mezi vámi a vaším psem.

Vzájemná důvěra, spolehlivost a jasné povely jsou základními prvky úspěšného výcviku psa – to platí i pro nacvičování malých triků. Ale abychom psa pro naše pravidla hry a triky získali, je potřeba trochu víc. Zatímco některá plemena psů mají od přírody takzvanou „will to please“ (vůle splnit přání pána), jiná jsou více egoistická. Koneckonců vědí, že žádoucí chování přináší výhody, zatímco nežádoucí chování je ignorováno nebo dokonce trestáno. U jiných plemen, která jsou tvrdohlavá, můžete doslova sledovat, jak přemýšlejí, zda jim provedení povelu přinese nějaké výhody.

psi_leto_banner_1

Úspěchy prostřednictvím odměn

Tuto „touhu po chvále“ lze využít při tréninku. Psi si volí cestu, která jim slibuje největší úspěch. Pokud na konci úspěšného cvičení čeká pamlsek, bude pes ke cvičení motivován. Pozitivní motivace ve formě pamlsků, hlazení nebo vytoužené hračky vás a vašeho psa posunou k cíli rychleji a spolehlivěji, než kdybyste psa nutili, aby něco udělal, nebo ho dokonce trestali, pokud nevykoná triky podle vašich představ. Aby se pes naučil, jaké chování je správné a přináší chválu pána, měla by vždy ihned následovat odměna. Psi žijí tímto okamžikem a vždy si spojují pánovu reakci se současnou situací. Je také důležité, abyste výcvik vždy ukončili úspěchem. Všimnete-li si, že prováděný cvik psa ještě přetěžuje, vraťte se o několik kroků zpět. Vydejte povel, který pes spolehlivě splní, a poté jej odměňte. Teprve potom ukončete výcvik, aby se pes na další výcvik těšil.

Než začnete s výcvikem…

Základem pro úspěšné procvičování následujících 10 triků je, že váš pes zvládá základní povely, jako je „sedni“, „lehni“ nebo „ke mně“. Nezačínejte s prováděním triků, dokud pes tyto povely spolehlivě neprovede. Také se ujistěte, že je ten pravý čas na společný výcvik. Je-li pes unavený nebo hladový, nebude mít pravděpodobně o výcvik zájem. Dokonce i po jídle by měl mít pes minimálně hodinovou pauzu na trávení. Odpočatý a nasycený se jistě rád pustí do nacvičování triků.

10 nejoblíbenějších psích triků

Klasika mezi triky, která je základem pro řadu dalších triků, je „dej pac“. Ale i když je tento trik poměrně snadno naučitelný, budete potřebovat trochu trpělivosti (a několik pamlsků), než začne pes na tento povel reagovat.

 • Jak na to: Dejte psovi povel „sedni“ a poklekněte vedle něj. Pomocí ploché ruky zvedněte zespodu jeho tlapku a zřetelně vyslovte povel „Dej pac“. Tento postup opakujte, dokud pes nezvedne tlapku sám, jakmile dáte povel. Poté ho ihned odměňte pamlskem. Případně si zpočátku můžete schovat pamlsek do rukya držet ji blízko hlavy psa. Pes se pokusí pamlsek získat a pravděpodobně k tomu využije v určitém okamžiku tlapku. Položí-li pes tlapku na ruku s pamlskem, dejte mu požadovanou odměnu a zřetelně řekněte „Dej pac“. V průběhu času si pes toto cvičení tak zažije, že bude zvedat levou i pravou tlapku, jakmile před ním podržíte ruku.

Tlesknutí rukou, nazývané také „high five“ nebo „give me five“ je pro nás lidi docela běžné a používá se nejen ve sportu jako výraz vzájemného úspěchu. Není divu,  že tento trik je stále oblíbenější také u psů. Pokud váš pes již zvládá podání tlapky, naučíte ho tento pohyb relativně rychle.

 • Jak na to: Držte ruku svisle (nedávejte ji vodorovně jako u „dej pac“) a řekněte již známý povel „dej pac“. Jakmile pes zvedne tlapku a dotkne se vaší ruky držené svisle, dejte mu odměnu. Na začátku bude pravděpodobně trochu zmatený, proč ho už odměňujete, i když vám ještě nedal tlapku do ruky. Ale časem si na nový cvik zvykne. Jakmile si pes cvik zažije, můžete také zavést nový povel, například „give me five“ nebo „high five“.

Později si můžete celou věc vyzkoušet z dálky. Během cvičení se přesuňte dále od svého psa, aby se pes při zvedání tlapky již nemohl dotknout vaší ruky. Pokud ho přesto odměníte, jakmile zvedne tlapku, zjistí, že stačí zvednout tlapku. Budete–li pak stát opodál a zvednete ruku kolmo k pozdravu, pes vám tlapkou „zamává“.

Velmi oblíbený je cvik „panáčkuj“, při kterém pes ze sedu zvedá obě přední tlapky. Musí tak posunout váhu dozadu. V závislosti na dovednosti vašeho psa to může chvíli trvat, než najde rovnováhu v této poloze a bude bez problémů panáčkovat. Je důležité, aby pes během cvičení vždy seděl na zadku – stoupne-li si na všechny čtyři, již nejde o panáčkování.

 • Jak na to: Stejně jako u předchozích dvou cviků se začíná v sedě. Přiveďte psa blízko ke stěně a dejte mu povel „sedni“. V ideálním případě sedí na začátku cvičení zády ke stěně – to mu pomůže najít rovnováhu a zabránit mu v rychlém vstávání. Teď mu ukažte pamlsek a rukou s pamlskem přejeďte přes hlavu psa. Varování: ne příliš vysoko, jinak by se pes pokusil vstát. Jakmile se pes trochu napřímí a mírně zvedne tlapky, aby se dostal k pamlsku, řekněte povel „panáčkuj“. Odměňte ho pamlskem. Pokud vstane, řekněte znovu povel „sedni“ a prozatím si pamlsek ponechejte – dokud nedokáže vzpřímit pouze přední tlapky.

Tento cvik pochází z „dog dancingu“. Člověk stojí čelem ke psovi a střídavě zvedá levou a pravou nohu. Současně pes ze sedu zvedá pravou a levou tlapku. Vypadá to, že pes a pán spolu pochodují na místě.

 • Jak na to: Předpokladem pro toto cvičení je zvládnutí povelu „Dej pac“. Nechte svého psa „sedět“ a postavte se před něj. Řeknete-li nyní pac, namísto ruky zvedněte pravou nohu. Mnoho psů, kteří si již zažili povel dávání tlapky, instinktivně zvednou tlapku a orientují se na vaši nohu. Je-li pes zmatený a povel neprovede, podpořte ho tím, že nejprve položíte nataženou ruku na jeho tlapku. Pochvalte ho, jakmile zvedne tlapku téměř současně s vaší nohou, a dejte mu pamlsek. Nyní udělejte stejný cvik znovu, pouze s druhou (levou) nohou. Pes musí nyní zvednout i druhou tlapku. Cvik opakujte několikrát a za odměnu vyžadujte další a další kroky, tj. pamlsek dostane pes pouze poté, co střídavě zvedá tlapku dvakrát, čtyřikrát, šestkrát a několikrát za sebou.

Velmi oblíbený je cvik „panáčkuj“, při kterém pes ze sedu zvedá obě přední tlapky. Musí tak posunout váhu dozadu. V závislosti na dovednosti vašeho psa to může chvíli trvat, než najde rovnováhu v této poloze a bude bez problémů panáčkovat. Je důležité, aby pes během cvičení vždy seděl na zadku – stoupne-li si na všechny čtyři, již nejde o panáčkování.

 • Jak na to: Stejně jako u předchozích dvou cviků se začíná v sedě. Přiveďte psa blízko ke stěně a dejte mu povel „sedni“. V ideálním případě sedí na začátku cvičení zády ke stěně – to mu pomůže najít rovnováhu a zabránit mu v rychlém vstávání. Teď mu ukažte pamlsek a rukou s pamlskem přejeďte přes hlavu psa. Varování: ne příliš vysoko, jinak by se pes pokusil vstát. Jakmile se pes trochu napřímí a mírně zvedne tlapky, aby se dostal k pamlsku, řekněte povel „panáčkuj“. Odměňte ho pamlskem. Pokud vstane, řekněte znovu povel „sedni“ a prozatím si pamlsek ponechejte – dokud nedokáže vzpřímit pouze přední tlapky.

Cílem tohoto cviku je nejprve, aby se pes dotkl předmětu tlapkou a strčil do něj. Zvládne-li to, můžete ho naučit tlapkou zavírat dveře.

 • Jak na to: Umístěte zajímavý předmět (například plastovou láhev nebo plyšovou hračku) do místnosti a informujte o tom svého psa. Nyní počkejte a uvidíte, co se stane. Pokud se pes přiblíží k objektu a dotkne se ho tlapkou, pochvalte ho a dejte mu pamlsek. Tento postup opakujte tak, že opakovaně ukazujete na objekt a chválíte psa, jakmile se ho znovu tlapkou dotkne. Následující den můžete cvičení doplnit povelem „strč“. Kdykoli se pes dotkne předmětu, řekněte „strč“. Po několika dnech bude tento signál tak silný, že pes bude reagovat, ukážete-li i na jiné věci v domě a řeknete „strč“.

Chcete-li ho naučit zavírat dveře, ukažte na dveře a řekněte „strč“. Dotkne-li se pes dveří tlapkou, odměňte ho. Abyste se ujistili, že dveře opravdu zavře, přidejte povel „strč! Zavři dveře! “A odměňte psa, jen dotkne-li se dveří tak silně, že se zavřou. Můžete postupně zvyšovat vzdálenost ode dveří, dokud nepostačí, že z pohovky nebo od stolu ukážete na dveře a řeknete „Strč! Zavři dveře! “.

U tohoto cviku by se pes měl otočit na záda a vrátit se zpět do pozice „lehni“. Protože někteří psi se neradi překulují na záda, vyžaduje toto cvičení zvláštní dovednosti a trochu trpělivosti. A samozřejmě pomohou také speciální pamlsky, kterým pes neodolá a udělá pro vše, aby je získal.

 • Jak na to: Nechte svého psa „lehnout si“. Pes leží před vámi, hýždě a oba lokty se dotýkají podlahy. Přidržujte speciální pamlsek, který jste pro toto cvičení vybrali, přímo před čenichem psa, aby se čenich lehce dotkl pamlsku, ale zatím ho nemohl sníst. Nyní pomalu pohybujte rukou ve směru, ve kterém by se pes měl otáčet tak, že jí přejedete přes hlavu a přes záda. Bude-li chtít pes udržet čenich na pmalsku, automaticky se otočí. Pokud pes váhá otočit se na záda, můžete jej druhou rukou trochu podepřít a opatrně uvést do požadované polohy na boku

Je zábavné sledovat, jak se pes plazí po podlaze, dotýká se břichem země a pomalu se pohybuje vpřed. Zvládnutí tohoto triku však může psovi trvat několik lekcí – přece jen plazení neodpovídá přirozeným pohybovým schopnostem psa.

 • Jak na to: Dejte psovi povel „lehni“ a poklekněte vedle něj. Lehce položte jednu ruku na jeho záda a druhou rukou držte pamlsek před čenichem, který začnete pomalu těsně u podlahy vzdalovat. Chce-li se pes postavit a následovat pamlsek ve vaší ruce, jemně jej zatlačte zpět k podlaze. Řekněte povel „plazit“ nebo jiné podobné signální slovo. Jakmile se mu podaří plazit se lehce kupředu – i když je to na začátku jen trochu – chválte ho a dejte mu pamlsek. Tento cvik opakujte, dokud se pes na povel neplazí vpřed. Zvládne-li po několika dnech tento pohyb, můžete ruku dát ruku ze zad pryč a sedět kousek od psa. Držte pamlsek blízko u podlahy a řekněte příslušný povel. Jakmile se pes začne plazit, pochvalte ho. Pokud se snaží vstát, řekněte znovu „lehni“. Dejte mu pamlsek, jamile se doplazí až k vám.

Cílem tohoto cviku je, aby se pes ve stoje otočil okolo své osy – vlevo nebo vpravo. Tento pohyb je u některých psů také neobvyklý, ale pokud je na konci dána očekávaná odměna, většina z nich brzy tento cvik provede.

 • Jak na to: Postavte se před svého psa a držte pamlsek blízko jeho čenichu, podobně jako u cviku „sudy“. Nyní pohybujte rukou kruhovým pohybem kolem jeho hlavy přes záda. Pes se tak musí otáčet dokola, aby sledoval vaši ruku. Vyslovte vhodný povel, například „otočka“, nebo „otočit“. Jakmile se pes otočí kolem své osy, odměňte ho. Tento cvik opakujte, dokud pes nezvládne otáčení z dálky. Vzdalujte se od psa, až se vám podaří, že se pes otočí pouze na malý krouživý pohyb vaší ruky a vyslovení povelu

Podobně jako cviky „stepování“ a „otočka“, je i slalom mezi nohama oblíbeným prvkem v dogdancingu. Ale také „do tance nadšení“ psi si tento trik s radostí užívají. Pes by vám měl ale sahat nejvýše ke kolenům – jinak nebudete schopni bezpečně stát, bude-li vám procházet mezi nohama.

 • Jak na to: Postavte se vedle svého psa. Je-li pes po vaší pravici, měli byste mít levou nohu vpředu. V této poloze prostrčte levou ruku s pamlskem mezi nohama (co nejblíže k podlaze) a levou ruku směřujte zpět na levou stranu. pes bude následovat vaši ruku nebo pamlsek v ní a projde mezi vašima nohama na levou stranu. Nyní udělejte krok vpřed pravou nohou a udělejte stejný cvik na druhou stranu. Řekněte například povel „skrz“, „slalom“ nebo „sem tam“. Zpočátku byste měli dát psovi pamlsek velmi brzy, aby neztratil motivaci projít mezi nohama. Postupem času jít více a více kroků vpřed a nechat psa dělat slalom, než mu dáte odměnu. Jakmile pochopí tento princip, bude schopen cvik provést bez pamlsku. 

Tento trik slibuje akci a ohromené tváře diváků. Tento trik však není snadný a vyžaduje jistou dávku obratnosti na straně vašeho psa a hodně trpělivosti a trochu know-how na vaší straně, aby byl proveden dokonale.

 • Jak na to: Prvním krokem je nácvik chytání. Házejte psovi pamlsek směrem k jeho tlamě a řekněte povel „chytej“. Instinktivně se bude snažit pamlsek chytit. Uspěje-li, již dostal svou odměnu. Pokud však pamlsek dopadne na podlahu, musíte být bleskurychlí a zvednout ho dříve, než ho polapí pes. Postupem času můžete jít dále a dále a hodit pamlsek více doprava nebo doleva, takže pes musí skočit, aby ho chytil.
Pokud chcete k tomuto triku přidat ještě něco navíc, můžete pokračovat balancováním. Jednou rukou opatrně uchopte ocas psa a druhou rukou položte na čenich pamlsek. Řekněte vhodný povel, například „drž“ nebo „rovně“ a pomalu dejte ruku pryč, aniž by pamlsek spadl z čenichu. Podaří-li se psovi na chvíli držet hlavu v klidu a balancovat s pamlskem na čenichu, odměňte ho vytouženou dobrůtkou. Jakmile pes zvládne chytání i balancování, můžete kombinovat oba cviky ve třetím a posledním kroku. Položte pamlsek na čenich psa a dejte mu odpovídající povel k balancování. Pak řekněte „chytej“, načež se pes pokusí skokem dosáhnout na pamlsek na čenichu. Tento trik vyžaduje hodně praxe. Buďte tedy trpěliví a povzbuzujte svého psa, aby to zkusil znovu a znovu. Pokud se nedaří, vraťte se o krok zpět a znovu procvičujte chytání nebo balancování.

Chtěli byste svého psa naučit další triky?

Všimli jste si něčeho? Všech 10 triků funguje na podobném principu. Vždy se jedná o jasný povel, jednoznačný pohyb rukou a nakonec odměna. Tou může být pamlsek, ale také třeba zajímavá hračka. Jakmile pochopíte tento vzorec a naučíte se svého psa správně ocenit, budete s ním moci trénovat mnohem více triků, jako je skákání přes ruce nebo povel „mrtvý pes“. Můžete svého mazlíčka také naučit praktické triky, jako „přines pantofle“ nebo „přines vodítko“.

Přejem vám i vašemu psovi spoustu zábavy při společném cvičení!

Nejlépe hodnocené články
10 min

Základní výcvik štěňat

Čím dříve, tím lépe? Toto heslo platí i pro výcvik psů. Mladí psi jsou extrémně zvídaví a jsou neustále otevřeni novým zkušenostem. Díky tomu pejskovi hravě, ale důsledně vysvětlíme, co od něj očekáváme a jaké chování je nežádoucí.
5 min

Jak štěňata odnaučit kousat

I to nejmilejší štěňátko má ve věku 6 měsíců již okolo 28 zoubků, které dokáže velmi účinně uvést do chodu. I když štěně svými jehličkami dokáže zatím jen stěží způsobit závažnější zranění, je třeba ho již v mladém věku učit jemnosti při stisku.
13 min

10 nejoblíbenějších psích triků

Podat pac, panáčkovat nebo chytat pamlsky ve vzduchu? S těmito 10 triky se váš pes stane hvězdou. A to nejlepší: Triky slouží nejen pro pobavení publika, ale také pro psychický a fyzický rozvoj vašeho psa. Procvičováním triků se navíc posiluje pouto mezi psem a jeho pánem.