Čtyři tlapky v akci: Pracovní psi ve stručném přehledu

Zlatý retrívr ve sněhu jako záchranář

Pes je nejlepší přítel člověka. Někteří psi jsou ale více než pouhým společníkem, který nám stojí věrně po boku. Mají speciální výcvik a plní důležité úkoly. Představíme Vám, jak pracovní psi člověku pomáhají.

Asistenční psi

Asistenční psi pro tělesně postižené

Asistenční psi žijí společně s lidmi, kteří mají nějaké tělesné postižení a pomáhají jim v každodenním životě. Pomáhají například při nákupech, ale také oblékání či svlékání. Umí ovládat vypínač osvětlení a otevírat dveře. Jejich úkoly závisí na tom, kde je jejich pomoc potřeba. Asistenční pes je obvykle vycvičen pro konkrétní osobu. Nejznámější asistenční psi jsou vodící psi pro zrakově postižené. Ne každý pes je vhodný jako asistenční pes. Vhodní psi jsou vybíráni již ve štěněčím věku a včas odpovídajícím způsobem cvičeni. Doba výcviku psa se liší a závisí na účelu, pro který je cvičen.

Vodící psi pro nevidomé a slabozraké

Vodící psi patří mezi asistenční psy. Představují  “pomoc při pohybu osob nevidomých a těžce zrakově postižených”. Pro osoby, které jsou nevidomé nebo mají těžké zrakové postižení, je velmi těžké se orientovat při pohybu v neznámém prostředí. V takových případech pomohou vodící psi, kteří svého majitele doprovázejí při každodenních činnostech. Vodící psi jsou obvykle vycvičeni pouze podle potřeby. Výcvik psa trvá 6 až 9 měsíců, v závislosti na místě výcviku. Následuje tří- až čtyřtýdenní trénink pro budoucího majitele, kdy se pes a člověk učí si navzájem důvěřovat a vzájemně komunikovat. Na závěr je obvykle proveden test, kdy musí pes a člověk prokázat, že jsou sehraný tým.

slepecký pes - chůze přes přechod

Psi pro osoby se záchvatovými onemocněními

Mezi asistenční psy patří také psi, kteří dokáží identifikovat předzvěst záchvatu. Patří mezi ně například psi, kteří žijí s diabetiky a zaznamenají kolísání cukru v krvi. Studie ukazují, že psi reagují na sníženou saturaci kyslíku postižené osoby. Citlivé psí uši dokáží tento stav zaznamenat díky změnám dýchání postiženého. Pokud hodnota cukru klesne na život ohrožující hodnotu, pes včas varuje svého majitele, aby mohl odpovídajícím způsobem reagovat a například sníst hroznový cukr. Pes však dokáže identifikovat i zvýšenou hladinu cukru a postižená osoba si tak může v případě potřeby aplikovat inzulín. Tito psi se využívají také u onemocnění jako je astma nebo eplipesie. Doba výcviku psů se liší a závisí na tom, která organizace a za jakým účelem je cvičí.

Záchranářští psi

Záchranářští psi se také nazývají psi na vyhledávání. Jsou vycvičeni pro různé oblasti zásahu a absolvují zkoušku pro záchranářské psy. Zvláště psi pro vyhledávání v lavinách a při katastrofách hledají přeživší v troskách. Kromě toho existují například psi, kteří prohledávají rozsáhlé oblasti nebo psi vyhledávající pohřešované osoby ve vodních plochách. Záchranářští psi vždy pracují v týmu s psovodem a mohou být nasazeni společně s jinými záchranářskými psy. Záchranářští psi jsou normální psi žijící v rodině. Pes i jeho majitel jsou cvičení pro konkrétní nasazení. Výcvik trvá asi dva až tři roky a zahrnuje několik zkoušek.

Vyprošťování při požáru - hasič s ovčákem

Psi vyhledávající osoby v lavinách

Také tito psi patří mezi záchranáře. Používají se v případě zavalení osob lavinou. Ačkoli již existují různé technické prostředky pro vyhledávání lidí zasypaných lavinou, citlivé čichové buňky psa jsou stále nejspolehlivější. Vyčenichjí člověka i pod čtyřmetrovou vrstvou sněhu. Služeb těchto psů se využívá v zasněžených oblastech – výcvik se může lišit v závislosti na oblasti zásahu.

Služební psi

Policejní psi

Policie se také spoléhá na pomoc psů. Policejní psi patří ke služebním psům. Sledují stopy a vyhledávají výbušniny, drogy nebo lidi. Kromě jiného slouží také k ochraně policistů. Pro policejní službu ale není vhodný každý pes. V průměru jeden ze sta. Vhodní psi absolvují speciální výcvik a žijí se svými policejními psovody. Výcvik probíhá od jednoho roku věku a trvá jeden až tři roky.

Psi celní správy

Psi celní správy patří ke služebním psům, stejně jako policejní psi. Pomáhají celníkům při práci a používají se jako ochranáři a stopaři. Odhalují zboží, které je nelegálně přepravováno přes státní hranici, jako jsou drogy nebo cigarety. Celní psi jsou vedeni celními psovody a jsou cvičeni celostátně ve dvou celních školách pro psy. Celní psovod a pes vstupují do obchodního a soukromého partnerství. Školení týmu trvá asi 12 až 18 měsíců.

Policejní pes německý ovčák

Další pracovní psi

Ovčáci, honáčtí a pastevečtí psi

Ovčáci se používají k hlídání hospodářských zvířat, jako jsou ovce nebo krávy. Zabezpečují, aby jednotlivá zvířata zůstávala pospolu ve stádu. Protože ve stádu jsou jednotlivá zvířata lépe chráněna proti přírozeným útočníkům, jako jsou medvědi nebo vlci. Psi, kteří tyto útočníky odhánějí, se nazývají strážci stáda. Ovčáci jsou obvykle malí a agilní a méně vhodní na obranu. Psi, které lze použít jak ke hlídání, tak na ochranu, se nazývají pastevečtí psi. Psi používaní při chovu hospodářských zvířat žijí spolu s farmáři.  Farmáři mohou absolvovat speciální semináře, které jim poskytnou potřebné odborné znalosti pro výcvik psa podle jejich potřeb.

Lovečtí psi

Na počátku přátelství psa a člověka bylo hlavním úkolem psa pomáhat při lovu. A pomáhají myslivcům dodnes. Například zvláštním držením těla upozorňují myslivce na potencionální kořist. Zůstanou stát a zvednou přední nohu. Mezi lovecké psy patří psi aportovací, kteří přinesou lovci zastřelenou kořist. Pes norník vyslídí v norách lišky, mývaly a podobná zvířata. Barváři stopují zraněná zvířata. Svůj název získali podle slova „barva“, což v myslivecké mluvě znamená „krev“. Použití loveckých psů je upraveno v předpisech o myslivosti. Doba výcviku se liší v závislosti na oblasti použití – obvykle se však začíná ve štěněčím věku a končí přibližně ve věku dvou let.

Hlídací psi

Hlídací psi střeží danou oblast, může to být dům, pozemek nebo také pastvina se zvířaty. Tato oblast je většinou oplocená – pes varuje vetřelce štěkáním nebo reaguje obranou či útokem. Hlídací psi zpravidla plní svůj úkol samostatně, aniž by vyžadovali trvalou přítomnost člověka. Hlídací psi by měli primárně sloužit pro odstrašení a hlásit neoprávněné vniknutí na jejich území štěkotem. Výcvik není jednotně regulován. Důležité je: Pes a majitel by měli spolupracovat s profesionálním trenérem.

Nejlépe hodnocené články
10 min

Základní výcvik štěňat

Čím dříve, tím lépe? Toto heslo platí i pro výcvik psů. Mladí psi jsou extrémně zvídaví a jsou neustále otevřeni novým zkušenostem. Díky tomu pejskovi hravě, ale důsledně vysvětlíme, co od něj očekáváme a jaké chování je nežádoucí.
5 min

Jak štěňata odnaučit kousat

I to nejmilejší štěňátko má ve věku 6 měsíců již okolo 28 zoubků, které dokáže velmi účinně uvést do chodu. I když štěně svými jehličkami dokáže zatím jen stěží způsobit závažnější zranění, je třeba ho již v mladém věku učit jemnosti při stisku.
12 min

10 nejoblíbenějších psích triků

Podat pac, panáčkovat nebo chytat pamlsky ve vzduchu? S těmito 10 triky se váš pes stane hvězdou. A to nejlepší: Triky slouží nejen pro pobavení publika, ale také pro psychický a fyzický rozvoj vašeho psa. Procvičováním triků se navíc posiluje pouto mezi psem a jeho pánem.