Krabi v akváriu

Bílý krab v akváriu

Říční krab potamon v přirozeném prostředí

Jaké druhy krabů jsou vhodné pro chov v akváriu?

Krabi v akváriu zaručeně přilákají pohledy okolí. Mezi nejznámější druhy krabů, které lze chovat v akváriu, patří druh Geosesarma (krab upíří) a Uca (kab houslista). Upíří krabi se řadí ke sladkovodním živočichům. Díky svým rozměrům jsou vhodní pro chov v domácích teráriích.

Přirozené prostředí upířích krabů se nachází v jihovýchodní Asii poblíž řek a jezer. Krabi houslisté se vyskytují téměř ve všech tropických oblastech pobřeží Atlantiku i Pacifiku. Ke svému životu tedy potřebují mořskou vodu. Jejich chov je logicky náročnější kvůli zajištění mořské vody. I tak je při dodržení jejich životních podmínek můžeme chovat v akváriu.

Oba druhy se pohybují především na souši. Je tedy nutné pro ně v akváriu vytvořit pás pevniny. Vody je ovšem zbavit úplně nesmíte.

Na chovu krabů v akváriu je velmi lákavé jejich sociální a komunikační chování. V tomto ohledu je mnoho prvků ještě neprobádaných. Budete tak mít příležitost k různým pozorováním.

Jak krab vypadá?

Oba druhy krabů patří do řádu desetinohých. To znamená, že se pohybují po 5 párech nohou.  První pár je opatřený klepety a slouží jako prostředek k boji, komunikaci i příjmu potravy. Zbylé končetiny jsou využívány k pohybu.

Nápadné na upířích krabech je jejich zářivě fialová případně oranžová barva přecházející až do ruda. Dospělí jedinci dosahují obvykle rozměru 10 až 30 mm. Jsou poměrně malí. Jedinci obou pohlaví však mohou dorůst až 50 mm.

Krunýř na přední části těla má drsný povrch a působí při pohledu shora téměř čtvercovitě. Oči jsou dlouhé a jejich stopky dosahují skoro až ke krunýři. Samci mají zřetelně menší břišní část krunýře, čímž se odlišují od samic.

Krab © mgkuijpers / stock.adobe.com

Krabi houslisté se objevují v různých barevných variantách a dosahují délky cca. 8 až 35 mm. Samci mají nápadně velká klepeta, která tvoří až 50 % jejich tělesné hmotnosti. Další klepítka podobně jako klepeta u samic jsou menší.

Krab © emeraldphoto / stock.adobe.com

Kolik druhů těchto krabů existuje?

Do roku 2009 bylo známo 43 odrůd krabů Geosesarma. Dříve se k této skupině řadila i rodina Grapsidae. Ta dnes patří do skupiny Sesarminae.

Velmi známý je i krab mandarinkový (Geosesarma notophorum). V Evropě představuje jeden z velmi dobře dostupných druhů.

Z řad krabů Uca je dnes známo 92 druhů, kteří se řadí do rodiny Ocypodidae.

Oba druhy patří do infrařádu krabi (Brachyura), řádu desetinožci (Dekapoda), třídy rakovci (Malacostraca).

V jakém prostředí jsou krabi doma?

Krabi Geosesarma jsou rozšířeni v jihovýchodní Asii. Objevují se na mnohých ostrovech a jedná se dokonce o endemické typy. To vyplývá ze skutečnosti, že vývoj larev neprobíhá ve vodě, čímž se tedy nemohou dál rozšiřovat.

Krabi Uca se vyskytují na pobřežích teplých a tropických moří, kde se rádi zdržují v mangrovech. Krab upíří i krab houslista je aktivní při setmění a v noci.

Oba druhy tvoří ve svém přirozeném prostředí kolonie, při páření však mezi sebou vedou líté teritoriální boje.

Čím krmit kraby v akváriu?

Krabi jsou obecně všežravci. Nicméně krabi upíří upřednostňují masovou stravu, kterou si sami loví. V akváriu mají k dispozici často spíše rostlinné zdroje potravy. Ta je však kraby z řad Geosesarma přijímána jen s nevolí.

Krabi v akváriu můžete krmit mraženým krmivem, zeleninou, granulátem nebo tabletami. Čas od času jim však poskytněte i živou potravu. Servírovat můžete žížaly nebo šneky.

Krabi houslisté mají naopak rádi rostlinnou i živočišnou stravu. Nachází se totiž i v jejich přirozeném prostředí, kde si ji umí obstarat.

Speciální krmení pro kraby je dostupné ve zverimexech. Důležité je, aby krmivo obsahovalo vápník. Krabi se pravidelně svlékají a potřebují tedy tuto látku doplňovat.

Jak chovat kraby v akváriu?

Krab upíří i houslista jsou semiterestričtí. Žijí tedy sice v blízkosti vody, ale většinu života tráví na souši. Proto je důležité, aby se v teráriu nacházela vodní plocha i pevnina. Krabi neumějí plavat. Musí tedy mít vždy možnost se z vody vyškrábat ven. Maximální hloubka by se měla pohybovat mezi 2-3 cm. Výstup z vody by neměl být příliš příkrý. Vlivem jejich citlivého dýchacího systému by mohlo dojít k utopení.

Pro chov krabů je důležitý i dostatek míst k úkrytu. Ty podporují u krabů vymezení teritoria. Samice je používají jako hnízda, kam kladou vajíčka. Úkryty poskytují útočiště slabším či nemocným jedincům. Chrání také kraby, kteří se zrovna vysvlékají, protože v tomto období jsou citliví a náchylnější.

Jako úkryt může sloužit listí, mech, malé díry jako jsou například tunely nebo hliněné džbány.  Z rostlin jsou ideální především umělé porosty, protože ty skutečné krabi většinou brzy zkonzumují nebo zničí.

Jelikož se tito jedinci rádi zahrabávají, je ideální podloží z písku, rašeliny nebo kůry.

Aby se krabi v akváriu cítili dobře, je ideální nádoba o velikosti 100 l a možné únikové cesty by měly být zataraseny. Mladí jedinci umějí velmi dobře šplhat a snadno uniknou. Pokud krab už unikl, je vhodné postavit někam misku s vodou. Jakmile bude krabovi horko, vodu vyhledá a Vy ho můžete odchytit.

Společnost dalších krabů

Rozhodnete-li se pro kraby, je důležité vědět, že se oba druhy cítí dobře ve společnosti svých druhů. To znamená, že byste krabů jednoho druhu měli mít více kusů. Ti se mezi sebou budou chovat velmi mírně a přátelsky. Jedná se o velmi komunikativní zvířata. Neměli by tedy nikdy být samotní. V takovém případě velmi rychle scházejí.

Chcete-li kraby chovat společně s rybami, padnou tyto pravděpodobně záhy za kořist. Podobně by tomu bylo i při společném chovu s druhem amphibien. Ti krabům také velmi chutnají. Obecně chov spolu s jinými druhy nedoporučujeme.

Jelikož mají krabi v období po svlékání sklony ke kanibalismu, je dostatečné množství úkrytů nezbytné. V úkrytech se schovají, dokud jim znovu nedoroste pevný krunýř.

Voda a teplota v akváriu

U příslušníků rodu Geosesarma by se teplota v akváriu měla pohybovat 22 a 26 °C. Hodnota pH by měla dosahovat 6,5 až 8 a tvrdost vody 10–20 °dGH.

Krabi houslisté milují mořské až brakické vody o teplotách 18–23 °C a pH hodnotou 7,2 nebo více. Tvrdost vody by měla být také vysoká. Dlouhodobě nedokážou žít ve sladkých vodách. Eventuálně byste pro ně mohli nasimulovat odliv a příliv. Tím si zvyknou na rozdělení časového období a při odlivu se zahrabají.

Teplota vody by měla odpovídat teplotě vzduchu, proto je důležité, aby akvárium bylo zakryté. Na vysokou vlhkost vzduchu byste také neměli zapomínat! Krabi upíří i houslisté stejně jako většina druhů krabů z tropických klimatických zón potřebují vlhký vzduch. Zabrání se tak jejich vysychání, které je způsobeno i jejich žábrovitým dýchacím systémem.

Kolika let se dožívají krabi v akváriu?

U upířích krabů mluvíme o věku okolo 4 let. Tito krabi se chovají snadno, pokud dodržíte pár základních pravidel. Krabi houslisté se dožívají o něco méně – mezi 2 a 3 roky. Jsou taktéž určení i pro začátečníky v této oblasti. U obou druhů je důležité, aby měly pravidelný přísun vápníků kvůli svlékání krunýře.

Mohou mít krabi v akváriu za daných podmínek potomstvo?

Potomky odchovat i v akvarijních podmínkách. Podmínkou je dodržet všechny podmínky chovu a poskytnout dostatek míst k úkrytu.

Samice jsou velmi vybíravé, co se samců týče. Odchov tedy vyžaduje určité množství samců (a tomu odpovídající velikost akvária).

Samice upířích krabů kladou ve srovnání s jinými druhy poměrně velká vejce o průměru cca. 1 mm a schovávají se v tomto období do úkrytů. Vývoj larev je u upířích krabů kratší. Vyloupnou se plně vyvinutí. Tito několik milimetrů velcí jedinci mají hnědou barvu.

Při páření krabů houslistů mává samec klepetem a láká tak samici. Po spáření kladou samice vejce do vaku, který mají umístěný na břiše. S tímto vakem zůstává ukryta po dobu asi 2 týdnů, poté vejce umístí do vody. Tam se krabi vylíhnou a ještě další 2 týdny ve vodě žijí. Po ukončení stádia larvy se krabi vrací zpátky na souš.

Kde si mohu zakoupit kraby?

Kraby lze obstarat v dobře vybavených zverimexech. Existují sice i online prodejci, kteří zásilku zašlou expresně, nicméně je určitě lepší si kraba vyzvednout spíše ve specializovaném obchodě. Jejich cena se pohybuje okolo 300 Kč.

Nejlépe hodnocené články
9 min

Bojovnice

Nádherně zbarvená a poněkud agresivně vystupující vůči ostatním jedincům. Bojovnice (Betta) je určitě zvláštní exemplář, který dokáže oživit každé akvárium. Díky minimálním nárokům, které rybka má, je péče o ni velmi snadná, a proto je vhodná i pro nováčky v oblasti akvaristiky.

9 min

Axolotl mexický

Mexický obojživelník, tzv. axolotl, je již několik let opravdovým hitem mezi domácími zvířaty. Jeho přátelský vzhled a nápadné zbarvení činí z tohoto zvířátka atraktivního mazlíčka. Navzdory exotickému původu je chov axolotla poměrně snadný – zde se dozvíte vše o tomto pozoruhodném tvoru.

3 min

Neonky

Každý, kdo se někdy věnoval akvaristice, zná malé neonky. Díky úchvatným "neonovým" barvám si jich ihned všimnou i lidé, kteří se v rybách vůbec nevyznají. Původ této barevnosti není zcela znám, ale pro neonky jsou tyto zářivé barvy životně důležité.