Skaláry

Skalár

Skaláry

Se svými paprsčitými ploutvemi ve tvaru šípu a blýskavými šupinami patří skaláry mezi absolutní hvězdy akvária. Tato tropická ryba patřící do čeledi cichlid pochází z oblasti Amazonie. Pokud máte akvárium s vodou o vyšší teplotě, můžete tyto ryby chovat i u vás doma.

Vzhled skalár

Skalára je velmi oblíbená okrasná ryba. Její dlouhé ploutve se táhnou až dozadu za tělo a se špičatou tlamou tvoří jakýsi šíp nebo trojúhelník. Kratší ploutev se nachází na ocase ryby. Skalára jí může pohybovat horizontálně.

Šupiny skalár se třpytí nejrůznějšími barvami. Nápadné jsou čtyři příčné pruhy, které jsou obvykle černé. Existují však i druhy a jednotlivé exempláře, u nichž tyto pruhy zcela chybí. Jeden z pruhů je v oblasti očí, další ohraničuje ocasní ploutev.

Skaláry jsou zhruba 15 cm dlouhé a mohou dosahovat výšky až 25 cm.

Různé druhy skalár

Skaláry patří mezi cichlidy a dělí se na tři druhy. Ve volné přírodě se vyskytuje především skalára amazonská, skalára Leopoldova a skalára vysoká, které se liší zejména výškou. Kromě toho existuje celá řada vyšlechtěných druhů, u nichž se experimentuje se zbarvením.

Chované skaláry lze potkat mimo jiné v napůl černém zbarvení, se závojem, zlaté a s mramorovaným vzorem. Oblíbené jsou i modré a fialové ryby a skalára-ghost (duch), u níž jsou pruhy přetvořeny do tmavých skvrn a tělo je zřetelně kulatější.

Třpytivá ryba z Amazonie: skalára a její domov

Poprvé byla skalára popsána badateli v oblasti Amazonie v roce 1823. Zde skaláry obývají nejen samotnou mohutnou řeku, ale také mnoho jejích přítoků, včetně Rio Tocantins, Rio Ucayali, Rio Negro a Rio Madeira. Kromě Brazílie se vyskytují v řekách Guyany, Francouzské Guyany a Peru, zejména v oblasti Solimoes.

Skaláry dávají přednost teplým, tropickým sladkým vodám, zejména klidnějším řekám deštného pralesa. Obvykle se zdržují ve vodách u břehů. Poněkud tmavší zarostlá říční koryta jsou pro ryby vynikajícím prostředím. Toto je třeba zohlednit mimo jiné i při zařizování akvária.

Čím se živí skaláry?

Ve volné přírodě se skaláry živí převážně měkkýši, larvami, hmyzem a menšími rybami. Ty aktivně loví, a proto se později v akváriu doporučuje i živá potrava. Živá potrava, například larvy komárů, žábronožky a korýši, by obecně na jejich jídelníčku měla být častěji než mražená.

U divokých zvířat může být někdy obtížné krmit je vločkami. Alternativou je okřehek a řasy, které skaláry rovněž konzumují. Nejlepší rady získáte v obchodech se zvířaty.

Je důležité kupovat kvalitní produkty. Levné suché krmivo často obsahuje látky, které skaláry svým malým trávicím traktem obtížně zpracovávají. Výsledkem může být podvýživa, stres a nemoci. Zvláště důležité je, aby zvířata dostávala dostatek bílkovin a tuků.

Pokud je krmivo špatně stráveno, může dojít ke změně bakteriální rovnováhy v akváriu a prostředí se může stát pro citlivé skaláry škodlivým.

Skalár

Chov skalár: na co je třeba dbát

Dostatek prostortu

Vzhledem k impozantní výšce, které dospělé skaláry dosahují, je třeba pro jejich chov zvolit přiměřeně velké akvárium. To by mělo mít rozměry alespoň 150 x 60 x 60 cm a mělo by tedy vždy dosahovat dvojnásobku výšky těla.

Pokud jde o objem, měli byste si pořídit nádrž, která pojme 200 litrů nebo více. Čím více skalár chováte, tím více místa budete potřebovat. Již od tří skalár musíte počítat s nádrží na 300 litrů.

Zařízení akvária

Po zakoupení akvária byste měli začít s přípravou obydlí. Doporučuje se sypký substrát s jemnými granulemi nebo pískem. Je důležité, aby ryby omylem nespolkly větší hrudky granulátu, což by mohlo vést k ucpání střev.

Rostliny jsou obzvláště užitečné, protože ve svém původním prostředí skalára žije a loví v houštinách amazonského dna. Různé dřevěné předměty mohou být umístěné vertikálně. Stejně tak je vhodná rostlina zákruticha, rostoucí ode dna kolmo až na hladinu. Zde se zvíře může stáhnout a cítit se zcela v klidu.

Dalším dobrým úkrytem jsou klikaté jeskyně a velké kameny. To je v neposlední řadě výhodné pro páření. Pokud chcete chovat skaláry, potřebujete tato skrytá zákoutí, kam mohou naklást vajíčka. Jakmile se vylíhne potěr, mohou být skaláry velmi agresivní a teritoriální vůči ostatním rybám i skalárám.

Teplota a hodnoty vody

Vzhledem k tomu, že se jedná o tropickou rybu, je třeba co nejvěrněji udržovat teploty podobné jako v její domovině. Minimální teplota je 22 °C a maximální 32 °C. Ideální je stálá teplota kolem 26 °C. Jakmile teploměr klesne na 20 °C, jsou skaláry nervózní a může dojít k onemocnění.

Pokud jde o hodnotu pH, doporučujeme ji udržovat na hodnotě přibližně šest až sedm. Jakákoli hodnota nad sedm je pro skaláru nebezpečná. V důsledku vysoké hladiny amoniaku dochází postupně k otravě, ze které se citlivá zvířata jen těžko zotavují.

Nejlepší je pravidelně testovat vodu pomocí vhodných měřicích přístrojů a sledovat tak stav biotopu. Celková tvrdost vody by se měla pohybovat kolem 6 °dH.

Filtrace se nejlépe provádí pomocí rašelinových přísad, které udržují čistou vodu a stabilní rovnováhu bakterií. Kromě toho lze instalovat systém čerpadel.

Socializace skalár

Mimo období páření jsou okrasné rybky poměrně mírumilovné a dobře vycházejí s ostatními druhy. Zejména u mladých zvířat má smysl chovat je ve skupinách až po osmi. I když se tyto ryby již dobře znají, může docházet k teritoriálnímu chování, a proto jsou opět důležité úkryty. Při vytváření párů je typický poloměr jejich území asi 50 centimetrů. Pokud se již pár vytvořil, mohou se snažit kousat a odhánět ostatní skaláry, což je v menších nádržích obvykle smrtelné.

Ostatní ryby v akváriu by v žádném případě neměly být příliš malé. Lovící skaláry je považují jednoduše za potravu. Doporučují se větší zvířata, jako jsou tetry ozdobné, tetry červenoskvrnné a tetry kolumbijské. Společně se skalárami lze chovat také středně velké krunýřovce a pancéřníčky. Ti by v žádném případě neměli být příliš velcí, protože se občas v noci přisají na skaláry plovoucí na hladině. Dalšími možnostmi pro socializaci skalár jsou peřovec černobřichý, modré neonky a cichlidky Ramirezovy.

Skaláry v akváriu

Nemoci skalár

Skaláry jsou poměrně odolní živočichové, ale mohou velmi citlivě reagovat na chemické a biologické změny ve vodě. Při dobrém chovu a optimálních podmínkách se zvířata v zajetí dožívají deseti až dvanácti let.

Pozor na bičíkovce

Největší nebezpečí představují bičíkovci. Napadají střevní trakt a zpočátku způsobují podvýživu, později poškozují střevní stěnu. K hromadnému napadení dochází především tehdy, když je imunitní systém oslaben přílišným stresem.

V malém množství jsou bičíkovci v rybách přítomni stále, ale pokud není imunitní systém dostatečně silný, mohou se nerušeně množit. Zvenčí lze onemocnění poznat podle toho, že ryby vylučují bílý hlen – zbytky střevní stěny.

Zde by měla být přijata okamžitá opatření. Postižené ryby by měly být umístěny do karanténní nádrže, která by měla být naplněna vodou s teplotou kolem 35 °C. Tím je patogen usmrcen. Je také nutné užívat speciální léky, jako je metronidazol. Na jeden litr by se měl podávat jeden gram po dobu dvou dnů.

Další onemocnění skalárů

Okrasné ryby jsou také náchylné k onemocněním, jako je rybí tuberkulóza a skvrnitost. Ta se pozná podle bílých skvrn na kůži. Mohou se také vyskytnout problémy s hnilobou ploutví a ascitem (vodnatelností).

Ichtyosporidióza je způsobena plísňovou infekcí a prostřednictvím krevního řečiště postihuje několik orgánů, například játra a ledviny. Ryba přestane přijímat potravu a ztratí smysl pro rovnováhu. Později se na kůži objeví cysty. Vzhledem k tomu, že je ichtyosporidióza extrémně nakažlivá, musí být postižená zvířata okamžitě oddělena.

Tasemnice a hlístice se v dobře udržovaných akváriích vyskytují spíše výjimečně. Parazité žijí především v žaludku, játrech a svalové tkáni. Důsledkem bývá anémie a vyhublost. Proti červům pomáhají speciální léky, které lze získat v obchodech se zvířaty nebo u veterinářů.

Mnohem nebezpečnější jsou jiní parazité – myxosporidie. Způsobují u skalár vypouklé cysty na žábrách. Postiženy jsou zejména mladší skaláry do jednoho roku. U skalár jsou příčinou otáčivých pohybů, ryby působí zcela dezorientovaně. Parazity bohužel nelze potlačit léky, proto je nesmírně důležitá dobrá prevence a hygiena v nádrži. Především by nemělo docházet k náhodnému přidávání infikovaných zvířat do již existující populace.

Odchov skalár

Nejprve se musí sejít harmonizující dvojice skalár, což se ve skupině děje přirozeně. Vajíčka jsou kladena na větší listy. Skaláry se intenzivně starají o potomky. Dva dny po nakladení vajíček se vylíhne potěr. Rodičovský pár se snaží malé rybky chránit, a proto se často chová agresivně vůči ostatním rybám.

Může se stát, že ryby začnou jikry požírat. V takovém případě je třeba jikry odstranit a potěr odchovat odděleně.

Skalár

Kde lze zakoupit skaláry?

Prvním místem, kde lze skaláry koupit, je samozřejmě obchod se zvířaty nebo zkušený akvarista. Obvykle zde najdete chovné exempláře, ale někdy také exempláře ulovené ve volné přírodě. Obdržíte komplexní poradenství a podrobná doporučení ohledně vhodného akvária. Mnoho chovatelů nabízí svá zvířata také online. Zatímco nákupy přes eBay mohou být někdy nešťastné, speciální prodejní stránky věnované okrasným rybám jsou poměrně profesionální a bezpečné.

Nejlépe hodnocené články
10 min

Bojovnice

Nádherně zbarvená a poněkud agresivně vystupující vůči ostatním jedincům. Bojovnice (Betta) je určitě zvláštní exemplář, který dokáže oživit každé akvárium. Díky minimálním nárokům, které rybka má, je péče o ni velmi snadná, a proto je vhodná i pro nováčky v oblasti akvaristiky.
9 min

Axolotl mexický

Mexický obojživelník, tzv. axolotl, je již několik let opravdovým hitem mezi domácími zvířaty. Jeho přátelský vzhled a nápadné zbarvení činí z tohoto zvířátka atraktivního mazlíčka. Navzdory exotickému původu je chov axolotla poměrně snadný – zde se dozvíte vše o tomto pozoruhodném tvoru.
3 min

Neonky

Každý, kdo se někdy věnoval akvaristice, zná malé neonky. Díky úchvatným "neonovým" barvám si jich ihned všimnou i lidé, kteří se v rybách vůbec nevyznají. Původ této barevnosti není zcela znám, ale pro neonky jsou tyto zářivé barvy životně důležité.