Živorodky

Tři paví očka

Živorodky:  Akvarijní rybky vhodné pro děti, snadná údržba

Živorodky patří k nejoblíbenějším sladkovodním rybkám. I v zajetí se bezproblémově rozmnožují, nejsou náročné na údržbu, pročež jsou vhodné i pro nováčky v oblasti akvaristiky. Mají pěkné zbarvení, a i když někdy při pečování o ně pochybíte, nejsou na tyto chybky náchylné. Tito aktivní jedinci se objevují v mnoha variantách.

Vzhled živorodek

Rozměr těchto ryb se pohybuje mezi 3 – 5 cm. Samice jsou většinou větší a zakulacenější než samci. V zajetí se dožívají až pěti let, ve volné přírodě nežijí déle než 2 roky. Jak již naznačuje pojmenování, tyto ryby rodí živá mláďata. Samice jsou poměrně nenápadné a mají bílo-stříbrnou, šupinatou kůži. Samci jsou mnohem výraznější, mají prodloužené ploutve i ocas. Ocasní ploutev přitom může být špičatá, vějířovitá nebo ve tvaru rýče. S ohledem na tvar této ploutve jsou ryby i odpovídajícím způsobem pojmenovávány, přičemž ocasní ploutev může být v různých odstínech. Jednotlivé chovné exempláře mohou být i velmi barevně nápadné, avšak s přirozeným vzezřením samic ve volné přírodě mají málo společného. Volně žijící samci jsou naopak barevní a vyskytují se jako různé poddruhy.

Různé druhy živorodek

V roce 1866 byla ve vodách Trinidadu objevena ryba, která byla zaslána k identifikaci německému vědci Albrecht Güntherovi.  Od té doby zůstala systematika nezměněna. Označení vzniklá v dobách objevů, tedy okolo roku 1859, již dnes platná nejsou. Živorodky patří do řádu obratlovců do čeledi živorodkovitých. V kategorii se řadí k paprskoploutvým. Ovšem vlivem různých šlechtění vznikly všemožné barevné odrůdy i tvary ocasních ploutví, podle nichž se většinou identifikuje druh živorodky. Chovatelům nedoporučujeme křížení živorodek mezi sebou, neboť může dojít ke ztrátě barvy.

U velkoploutvých živorodek rozlišujeme mnoho tvarů ocasních ploutví i malých ploutviček. Tak existují skupiny moll, paví očka, mečovky, platy a mnohé další. Například živorodka Endlersova tvoří speciální skupinu, jedná se o opravdu mladý druh, který byl objeven profesorem John A. Endler v roce 1975 ve Venezuele. Ten vyhodnotil, že se objevené ryby natolik odlišují barvou i tělem od obvyklých živorodek, že se musí jednat o nový druh. Typickým je zelené zbarvení na spodní straně ocasu a oranžové zabarvení před ním. Jejich chov není komplikovaný a milují světlá akvária s rostlinami.

samička pavího očka © Mirko Rosenau / stock.adobe.com

Přirozené prostředí živorodek a jejich rozšíření

Živorodky nejsou ohroženy, proto nejsou ani chráněné. Díky své oblíbenosti a množení bývají nazývány i milionovými rybkami. Jejich rozšíření je velké – od severní Amazonky přes severovýchod Jižní Ameriky až k Malým Antilám. Živorodky se nacházejí ve všech možných typech vod –  vč. brakových vod nebo ústí řek. Hlubokým vodám se však vyhýbají a upřednostňují jezírka a břehy řek. Aktivní jsou hlavně přes den, pohybují se u hladiny nebo ve střední hloubce oněch vod.

Živorodky jsou odolné a dobře se přizpůsobují svému prostředí. Dokážou zvládnout i teploty okolo 12 °C.  Díky jejich vlastnostem, a aby bylo zamezeno epidemiím komárů, byly živorodky vysazeny v mnoha částech zeměkoule. Myšlenka byla taková, že budou lidstvo i zvířata uchráněni před nemocemi, které komáři přenášejí.

Strava živorodek v přírodě a v akváriu

Živorodky jsou všežravci a nejsou příliš vybíravé. To platí ve volné přírodě i v akvarijním prostředí. Přesto mají i tyto ryby určité preference a mají rády létající hmyz.

Živá potrava je ideální, protože zvířatům dodává cenné živiny. Občasně živorodky vyhledávají i kamínky nebo kořínky řas, případně jemné rostliny. Za 45 minut je potrava strávena. Proto byste tyto rybky měli krmit po malých dávkách, ale často. Pro zdraví ryb je důležité, abyste nasadili jednou týdně postní den. Tím snížíte zátěž, která je kladena na střeva a podpoříte vývoj mladých jedinců.

Vločky jsou nejčastějším zdrojem potravy, protože jsou vždy po ruce. Vločky v sobě mají 80% vody a dostatečné množství živin, což odpovídá přirozenému stravování ryb. Je-li balení již jednou otevřeno, vyprchají z něj minerály a vitamíny poměrně rychle. Krmivo by tedy mělo být spotřebováno do 3 měsíců.

Vločky se ve vodě rozloží cca. po 40 minutách. Granulát je stabilnější, ten vydrží až 4 hodiny. Proto mnoho chovatelů směřuje spíše ke granulátu. I mražená strava je pro ryby vhodná, musí však být podána ve zmraženém stavu. V úvahu samozřejmě připadá i živý hmyz. Ve volné přírodě se ryby krmí právě ve vodě žijícím hmyzem, muškami, larvami, pavouky nebo na hladině přivstanuvšími menšími zvířaty jako jsou šneci nebo červi. Do akvária byste však neměli umisťovat více krmiva, než je ryba schopná spořádat během 5ti minut.

Živorodky v akváriu

Do každého akvária s živorodkami patří i vodní rostliny. Stabilizují prostředí a slouží jako místo, kde si rybky mohou odpočinout. Tvoří také substrát, který je důležitým zdrojem potravy pro mladé živorodky. Pěstované rostliny by měly být odolné a tolerantní vůči nepravidelným dávkám soli. Živorodky se pohybují v celém akváriu, proto by se rostliny měly nacházet všude. Větší porosty rostlin používají ryby jako noční útočiště. I plovoucí rostliny používají ryby rády jako úkryt. Mechy zase odfiltrovávají škodliviny z vody. Ovšem přílišné přemnožení rostlin také není žádoucí, protože by do akvária pronikalo málo světla a velké množství mechů zase narušuje pH hodnotu vody.

Proto, aby se živorodky cítily dobře, není potřeba vyložení dna. Pokud akvárium využíváte i jako dekoraci, je pískové podloží samozřejmě pěknější. Živorodky nemají rády proud. Ani hektičtí, příliš aktivní sousedé nejsou jejich šálek čaje. Akvárium, v němž chceme ryby trvale chovat, by mělo být dlouhé aspoň 60 cm.

akvárium s pavími očky © bluehand / stock.adobe.com

Chov živorodek

Vypěstování mladých jedinců v akváriu je snadné. Pro jeden vrh, sestávající z cca. 20 jedinců, stačí akvárium o velikosti 25 l. Velké vrhy okolo 60 a více zvířat potřebují akvárium o velikosti aspoň 80 litrů. Živorodky často své potomky požírají. Doporučujeme proto udržovat v akváriu spíše samice než samce. Zkušení chovatelé radí, vydržovat si v akváriu až 3x více samic než samců. Živorodky jsou skupinová zvířata a milují společnost, proto byste je měli držet pohromadě, přičemž minimální počet jedinců ve skupině by měl být 5.

Živorodky si také rychle zvyknou na pravidelné podávání potravy, proto nejsou problém ani velká akvária s menším množstvím jedinců. Ve velkém prostoru se navíc musí více pohybovat a tedy i budovat muskulaturu. I ve stísněnějších podmínkách se ryba cítí dobře, pokud je voda dostatečně často měněna. Po zhruba 3 měsících jsou ryby pohlavně zralé. Pokud však chcete mladé, je určitě vhodnější disponovat velkým akváriem. Chcete-li nové rybky někam dočasně umístit, můžete využít karanténní akvárium, protože vždy hrozí riziko infekce od starších, původních jedinců. Jestliže je toto dočasné akvárium malé, máte o rybách i lepší přehled. Na akváriu by se mělo vždy nacházet víko, které bude zakrývat i místo, kudy sypete krmivo. Zde se totiž ryby sdružují ve větším hejnu a hrozí riziko, že by některá mohla vyskočit, aby tlačenici unikla.

Zdraví a péče o živorodky

Vlivem přešlechťování v obchodech mohou být někteří jedinci oslabení. Proto je vhodné se při koupi obrátit na kvalifikovaného chovatele. Často se také stává, že se ryby hůře ztotožní se změnou vodního prostředí. Avšak další generace, která se do této vody narodí, je již plně adaptovaná.

Některé druhy jsou náchylné na některá z „rybích“ nemocí jako je infekce čelisti nebo ploutví. Obojí je způsobenou houbou, která způsobuje poškození dotčených částí. Například ploutve jsou náhle mléčné a roztřepené. Jednou z obvyklých příčin je málo časté vyměňování vody. Voda musí být pravidelně čištěna a solena kuchyňskou solí bez jódu. Běloskvrnitost má na svědomí také útok parazitů. Ryby s dobrou tělesnou stavbou dokáží útoku odolat. Poté jsou již vůči parazitu imunní. Infikované jedince nemusíte přemisťovat do karantény, parazity můžete odstranit prostřednictvím UV záření, případně můžete jedincům podávat léky. Terapie trvá zhruba 2 – 3 týdny.

Protože jsou živorodky velmi přizpůsobivé, přátelí se s mnoha jinými druhy ryb. Jestli se cítí dobře, poznáte podle toho, že se začnou brzy množit. Čím silnější je imunitní systém, tím větší je ochrana před nemocemi.

Kde se dají živorodky koupit?

Živorodky, oblíbené barevné rybičky, můžete obstarat ve zverimexech nebo online. Dle jednotlivých prodejců je škála nabídek různá. Jsou to rybky, které se snadno chovají a jejich nároky nejsou velké. Rychle si zvykají na krmivo a jsou činné ve dne, tedy je můžete pohodlně pozorovat. Jejich rozmanité chování je zajímavé i pro děti, neboť ty se tak dozví mnoho o jejich životě a návycích. V ideálním případě si pořiďte aspoň 5-6 kusů, aby se rybky necítily osamoceně. Výběr je skutečně obrovský, navíc živorodky snesou přítomnost téměř kohokoli, tedy je můžete kombinovat s platýsy, krunýřovci, šneky, garnelami nebo trnobřichými.

Všechny produkty týkající se akvaristiky naleznete v našem online shopu zoohit.

Nejlépe hodnocené články
9 min

Bojovnice

Nádherně zbarvená a poněkud agresivně vystupující vůči ostatním jedincům. Bojovnice (Betta) je určitě zvláštní exemplář, který dokáže oživit každé akvárium. Díky minimálním nárokům, které rybka má, je péče o ni velmi snadná, a proto je vhodná i pro nováčky v oblasti akvaristiky.

9 min

Axolotl mexický

Mexický obojživelník, tzv. axolotl, je již několik let opravdovým hitem mezi domácími zvířaty. Jeho přátelský vzhled a nápadné zbarvení činí z tohoto zvířátka atraktivního mazlíčka. Navzdory exotickému původu je chov axolotla poměrně snadný – zde se dozvíte vše o tomto pozoruhodném tvoru.

3 min

Neonky

Každý, kdo se někdy věnoval akvaristice, zná malé neonky. Díky úchvatným "neonovým" barvám si jich ihned všimnou i lidé, kteří se v rybách vůbec nevyznají. Původ této barevnosti není zcela znám, ale pro neonky jsou tyto zářivé barvy životně důležité.