Kapříci a kapři

Kapříci

Kaprovité ryby (Cyprinidae) patří do skupiny ryb kostnatých (Osteichthyes) a zároveň tedy spadají mezi obratlovce (Vertebrata). Čítají zhruba na 3.000 druhů a vyskytují se v Severní Americe, Evropě, Asii i Africe. Většinou se vyskytují ve sladké vodě. Existují však i jisté výjimky, které se objevují v brakických vodách (např. Alandy nebo Baltské moře). Kapři jakožto chutný pokrm, ozdobní koi kapříci nebo zlaté kaprovité rybky patří k nejznámějším druhům ryb.

Jak kapři vypadají?

Kapři dorůstají různých délek od 2 cm až po 2 m. Mají bezzubou čelist. V zadní části hrtanu se však nacházejí požerákové zuby. Kapříci s jejich pomocí zpracovávají potravu. Podle typu těchto zubů lze rozlišovat i druhy jednotlivých kaprů.

Pro kaprovité ryby jsou charakteristické tzv. třecí vyrážky. Jedná se o změnu na kůži, která se vyskytuje v období tření ryb, především v oblasti hlavy. Kromě ní se u kaprů vyskytuje je i substance, kterou vylučují v případě ohrožení, např. když je kapr zraněný. Jde o určitý druh feromonu. Ryby tak varují své okolí, že se v oblasti nachází lovec.

Vzhled kaprů závisí na jejich druhu a zvycích, resp. toho, kde žijí – jsou rozšířeni prakticky všude, od řek, rybníků až po jezera.

Zlatá rybka © lamyai / stock.adobe.com
Kapříci © Tran-Photography / stock.adobe.com

Můžeme chovat kapry sami?

Zlaté rybky

Zlaté rybky se rozmnožují lépe ve volné přírodě nežli v akváriu. Důvodem je skutečnost, že zlaté ryby kladou jikry volně, ale zároveň je i kradou. Mladí jedinci tedy potřebují rostliny, nejlépe hodně dlouhé, v nichž se ukryjí. V akváriích mají rybky pouze omezenou možnost pohybu i úkrytu. Staršími jedinci je snadno záhy objeví a snědí.

Kardinálky

Kardinálky se v akváriu rozmnožují snadněji, není třeba žádných speciálních chovných akvárií. V přiměřeně velkém akváriu se jedinci rozmnožují sami. Pro vyvolání páření stačí mírně zvýšit teplotu vody. Samice kladou vejce přímo na akvarijní rostliny. Po 2-3 dnech se z jiker vyloupnou larvy, které v akváriu volně plavou. Nejdříve byste jim měli podávat krmivo ve formě jemného prášku, teprve po cca. 10-14 dnech lze přejít na krmivo běžné. Je důležité zmínit, že jedinci mohou být decimováni staršími rybkami.

Danio

I danio patří mezi rybky, které požírají jikry. Pokud byste je chtěli rozmnožit, je vhodné umístit jeden dobře vykrmený pár do separátního akvária. Teplota vody by měla dosahovat cca. 25 °C. Voda by také měla být kyselá a měkká. Z tohoto akvária pak jedince po vytření zase odstraňte, abyste rodičům zabránili v pojídání jiker nebo mladých jedinců. Malé rybky se vyklubou během 2-3 dnů. Poté je můžete krmit čerstvými žábronožkami.

Koi kapr

Chov koi kaprů je náročnější, ovšem s nimi bude Váš podvodní svět komplexní. Vyžadují však určité znalosti. Měli byste je kupovat pouze u znalých expertů.

Jaké druhy kaprovitých ryb existují a které jsou vhodné do akvária či rybníku?

Nejznámější kaprovitou rybkou chovanou v akváriích, je rybka zlatá neboli karas zlatý. Podle způsobu chovu může dorůst délky až 30 cm a pyšní se charakteristickou zlatooranžovou barvou.

Dalším druhem, který je oblíbeným akvarijním obyvatelem, je danio. Tyto rybky se pohybují v hejnech a dosahují délky maximálně 2-3 cm. Obvykle mají stříbřitou barvu, která však může přecházet i do jiných odstínů, opět záleží na typu.

Také kardinálky jsou kaprovité akvarijní ryby. Dorůstají délky 4-5 cm a mají šedostříbrnou barvu s nádechem červené nebo zelené na ploutvích.

Další oblíbenou rybou jsou koi kapři. Vyskytují se v bílé, oranžové a černé variantě. Sice jsou určeni pro okrasný chov, do akvárií však vhodní nejsou. Naopak se mohou stát nádhernou ozdobou Vašeho rybníčku.

Jaké je přirozené prostředí kaprů?

Kaprovité ryby jsou doma po celém světě. Lidmi byly v průběhu staletí zavlečeny i do těch regionů, kde se původně přirozeně nevyskytovaly. Tak došlo k tomu, že obývají celý euroasijský kontinent, Afriku i Severní Ameriku. V Severní Americe se objevují v různých vodách (rybníky, řeky, moře, jezera) a mají různé zvyklosti.

Jak kapry krmit?

Většina kaprů patří mezi všežravce a ve volné přírodě se živí bezobratlými živočichy i řasami. Ovšem vždy je třeba mít na zřeteli konkrétní druh kaprovité ryby a uzpůsobit krmivo jejím potřebám.

Zlaté rybky upřednostňují spíše rostlinnou stravu jako je okřehek. Hluboce zmrazené výrobky pro ryby, případně vločky či živí bezobratlí také patří do jejich jídelníčku.

Danio miluje larvy much a plankton, avšak nepohrdne ani rostlinnou stravou jako je salát či hluboce zmrazené výrobky pro ryby.

U koi kaprů je třeba dbát na to, aby bylo krmivo bohaté na bílkoviny, uhlohydráty a tuky. Ovšem množství musíte ohlídat Vy. U těchto ryb platí, že jedí, dokud něco k snědku je.

Na co musím při chovu kaprovitých ryb dávat pozor?

Kaprovité ryby vyskytují v různých regionech všude na zemi. Je tedy nutné vztahovat způsob chovu vždy na konkrétní druh, který máme nebo chceme.

Zlaté rybky

Zlaté rybky je lepší chovat v chladnější vodě. Teplota 10-20 °C je dostačující. Hodnota pH by se měla pohybovat mezi 6,5 a 8 pH a mít 10-30° dGH. Na rozdíl od hojně rozšířeného názoru by se zlaté ryby neměly chovat v malých akváriích. Mnohem lépe se cítí v nádobách o délce cca. 100 cm (tedy cca. 200l vody) nebo v rybníčku.

Jelikož tyto rybky hledají svou potravu u dna, je pro ně ideální pískové podloží. Kromě toho jsou ideální i velké rostliny, v nichž se mohou ukrývat. Zohlednit musíte i dlouhý život zlatých ryb. Mohou se dožít až 30 let, proto byste si měli jejich pořízení dobře rozmyslet. Nejsou to žádní samorosti a určitě by v akváriu měli mít kamarády stejného druhu.

Danio

Danio se cítí dobře ve vodě o teplotě 22-26 °C, hodnotě pH 5-6,5 a tvrdosti vody 5-12 °dGH. Měl by se neustále pohybovat ve skupině aspoň 6 dalších jedinců. Důraz musíte klást i na náležitou filtraci vody. Osvětlení stačí střední.

Tyto ryby se v přírodě vyskytují v tekoucích vodách. Potřebují proto i dostatek místa, aby se „vyplavaly“. Ideální jsou akvária o 100 l, nejlépe až 200 l, pokud je to možné. Menší akvária jsou pro ně zcela nevhodná.

I u těchto rybek byste měli dbát dbát na to, aby akvárium nebylo příliš zarostlé akvarijní flórou. To je podstatný rozdíl oproti tropickým akváriím. Jinak jsou dania přátelská stvoření a dobře se snáší i s jinými druhy ryb.

Kadrinálky

Kadrinálky mají spíše skromnější nároky, co se akvárií týče. Teplota mezi 16-22 °C jim stačí, podobně jako pH 6-8 pH a tvrdost vody 30°dGH. Při chovu byste měli zohlednit, že při teplotách nad 23 °C jsou ryby náchylnější k různým onemocněním.

Akvárium by mělo mít aspoň 54 l. Jedná se tedy spíše o menší akvárium. Vegetace nesmí být příliš bujná. Tyto ryby rády plavou na volném prostranství. Nicméně by se v akváriu měly nacházet i silnější rostliny. Ryba v nich může nalézt úkryt. Kardinálky jsou velmi společenské a měli by se pohybovat v hejnu čítajícím aspoň 10 jedinců.

Koi kapři

Koi kapři jsou vzhledem ke svým nárokům určení pro chov do okrasných rybníků. Neměli by být sami, nýbrž spolu s řadou dalších jedinců stejného druhu. Jejich počet by se měl odvíjet od velikosti okrasného jezírka. Počítejme přibližně 1-3 m2 na jednoho jedince.

Na stojatou vodu by nemělo dopadat přímé slunce, ale zároveň nesmí být zcela zastíněno. Hloubka by měla být přinejmenším 1,3 m, protože v zimě se ryby ukládají k zimnímu spánku. Při menší hloubce by se již nemusely probudit nebo by naopak nehibernovali.

Chováte-li koi kapry, musíte pravidelně kontrolovat hodnoty vody. Teplota kolem 3-30 °C,  pH hodnoty 6,5 – 9 a tvrdost vody nesmí být nižší než 30° dGH. Jiné kaprovité ryby jsou méně náročné na způsob chovu a jsou vhodné i pro začátečníky. Chov koi kaprů je náročný a vyžaduje již určité znalosti a zkušenosti.

Kolika let se dožívají kaprovité ryby?

Věk kaprovitých ryb závisí do velké míry na druhu, který si zvolíte.

Zlaté ryby se například mohou dožít až 30 let. Navíc jsou vhodné i pro začátečníky a jejich chov je snadný.

Danio se dožívá zpravidla 4-6 let. Záleží na podmínkách a stravě, kterou má k dispozici. Při jeho chovu je nutné dbát i na teplotu vody, jinak má sklony k onemocněním.

Koi kapři se dožívají 30–60 let, pokud je chováme správně a jsou poměrně drazí. Podobně jako u zlatých rybek bychom si tedy jejich pořízení měli dobře promyslet.

V podstatě je chov těchto ryb jednoduchý, vyjma koi kaprů, u nichž je již třeba jistých zkušeností.

Zakoupení kaprovitých ryb

Kaprovité ryby, které chcete chovat v akváriích či rybnících jsou k zakoupení ve zverimexech. Jejich cena se různí, záleží na typu, někdy i velikosti a věku rybek. Výjimku tvoří koi kapři, kteří jsou podstatně dražší než všechny ostatní ryby. Nalezneme je spíše u odborných chovatelů než ve zverimexech.

Rybky si můžete objednávat i online. Při transportu musíte dbát na to, aby zvíře netrpělo a cestovalo v humánních podmínkách.

Všechny produkty týkající se akvaristiky jsou dostupné v online shopu zoohit.

Nejlépe hodnocené články
9 min

Bojovnice

Nádherně zbarvená a poněkud agresivně vystupující vůči ostatním jedincům. Bojovnice (Betta) je určitě zvláštní exemplář, který dokáže oživit každé akvárium. Díky minimálním nárokům, které rybka má, je péče o ni velmi snadná, a proto je vhodná i pro nováčky v oblasti akvaristiky.

6 min

Axolotl mexický

Mexický obojživelník, tzv. axolotl, je již několik let opravdovým hitem mezi domácími zvířaty. Jeho přátelský vzhled a nápadné zbarvení činí z tohoto zvířátka atraktivního mazlíčka. Navzdory exotickému původu je chov axolotla poměrně snadný – zde se dozvíte vše o tomto pozoruhodném tvoru.

3 min

Neonky

Každý, kdo se někdy věnoval akvaristice, zná malé neonky. Díky úchvatným "neonovým" barvám si jich ihned všimnou i lidé, kteří se v rybách vůbec nevyznají. Původ této barevnosti není zcela znám, ale pro neonky jsou tyto zářivé barvy životně důležité.