Sladkovodní ryby – druhy & tipy na chov

Sladkovodní ryby

Sladkovodní ryby těší své majitele krásným zbarvením a jistou radostí ze života, jsou tedy nespornou okrasou akvárií. Nicméně neměli bychom podléhat mylnému dojmu, že jejich chov je úplná hračka. Podle druhu chované ryby je zapotřebí zohlednit potřeby, které živočich má. Tak bude v akváriu cítit dobře.

Jaké mají sladkovodní ryby typické vlastnosti?

Skalár

Tato tropická sladkovodní ryba pochází z oblasti Amazonie a patří do čeledi vrubozubcovitých. Ve volné přírodě se živí především larvami, hmyzem, drobnými korýši a malými rybkami. I v případě akvarijního chovu tedy doporučujeme živou potravu. Alternativní zdroj živin mohou v akváriu představovat i řasy nebo okřehek.

Ačkoli patří skaláry mezi robustní jedince, reagují na biologické i chemické změny ve vodě velmi citlivě. Pokud má skalára optimální podmínky, může se v akváriu dožít až 10 či 12 let. Největší ohrožení pro jejich zdraví představují bičíkovci, určitá forma jednobuněčných organismů.

Napadají trávící trakt a poškozují střevní stěnu. Pokud je imunitní systém ryby oslaben, rozmnoží se v těle zvířete poměrně rychle. Onemocnění je zřejmé i navenek, neboť jedinci vylučují bílý hlen.

Jednat musíte rychle a postižené zvíře musíte umístit do karantény. Nádoba by měla být zaplněna vodou o teplotě 35°C. To by mělo parazita zničit, samozřejmě k dispozici jsou i medikamenty, které byste měli rybě podávat.

Terčovci

Podobně jako skaláry pocházejí i terčovci z Amazonie a patří taktéž do čeledi vrubozubcovitých. Poznávacím znakem u nich je ploché, kruhovité tělo. Jejich šupiny mohou mít různé barvy od neonově žluté až po červenou nebo modrou.

Ve volné přírodě se většinou živí odumřelými vodními rostlinami a řasami. Zpracují i malé bezobratlé živočichy, červy, mouchy a larvy. Pro sladkovodní akvarijní ryby je rozhodující, aby strava byla rozmanitá. Granulát ani vločky by jim neměly být podávány v příliš velké míře.

Pokud ryby překrmíte granulátem, může to mít za následek uzavření střev a smrt zvířete. U vloček je zase zapotřebí je nejdříve namočit, jinak způsobují nadýmání. Suché krmivo ve formě sušených krevet a rybek je pro terčovce ideálním řešením.

Ve volné přírodě se tyto ryby dožívají zhruba 10 let. V akvarijním prostředí se terčovníci mohou dožít až 16 let. Častým onemocněním, kterým ryby trpí, jsou otrava hliníkem a infekce. Tyto nemoci způsobují houby. Správným filtrováním vody lze jejich tvorbě předejít.

Problém představuje i kožovcovitost (krupička, ichtioftirióza). Spouštěči jsou druhy nálevníků. Postižené ryby musejí být izolovány, protože nemoc je totiž nakažlivá a většinou smrtelná. Příznakem jsou bílé flíčky na těle ryby a napuchlé žábry.

Kaprovité ryby

Kaprovité ryby patří do skupiny obratlovců a čítají asi 3000 druhů. Tyto ryby žijí v Severní Americe, Evropě, Africe i Asii a mají různé velikosti. Mohou dorůst délky 2 cm ale i 2 m. Jejich čelist je bezzubá. Ovšem v jejich ústech se nacházejí požerákové zuby. Na základě tohoto poznávacího znaku pak odlišujeme jednotlivé druhy. Pro kaprovité ryby je typická i třecí vyrážka, která se v době tření objevuje především v oblasti hlavy.

Kaprovité ryby patří mezi všežravce, v přírodě se živí různými bezobratlými živočichy a řasami. Při krmení těchto ryb je důležité brát v úvahu konkrétní druh kapsovité ryby, kterou chováme. Například zlaté rybky můžeme krmit rostlinným krmivem jako je zmrazená strava nebo okřehek. Dobře reagují i na živé krmení a vločky.  Dania upřednostňují plankton a malé larvy mušek. Lze jim podávat i mraženou stravu nebo salát. Koi kapři potřebují stravu, která bude obsahovat uhlohydráty, bílkoviny a tuky. Navíc je nutné kontrolovat množství krmiva, které rybám podáváte, protože tyto ryby mají velký apetit. Dokud je krmení k dispozici, tak se krmí.

Kaprovité ryby jsou velmi robustní, avšak při nesprávné péči mohou snadno podlehnout nemoci. Pokud se u nich objeví krupička, je jedinec pokrytý malými, bílými tečkami, které velmi svědí. Ryba se tře o různé pevné části akvária a ztrácí hmotnost. Způsobuje také uhnívání ploutví. Důvodem tohoto onemocnění je špinavá voda nebo příliš velké množství ryb v akváriu. Vlivem zánětu postupně klesá i ocasní ploutev. Infekce žáber je také způsobena houbami, která je zapříčiněna špatnou teplotou vody a vysokým počtem populace v akváriu. U některých nemocí, jako je krupička, často rybám není pomoci.

Na co si dát pozor při chovu sladkovodních ryb v akváriu?

Skalary

Dospělí jedinci dosahují úctyhodné výšky. Proto je důležité, abyste pro ně měli v akváriu dostatek místa. Akvárium by mělo mít rozměry aspoň 150 x 60 x 60 cm. Objem akvária by měl být 200 l nebo více. Doporučujeme kypré podlaží s jemným granulátem.

Také byste měli popřemýšlet o vhodných rostlinách. Skaláry jsou tropické sladkovodní ryby. Ve své domovině jsou zvyklé pohybovat se u dna v hustém porostu. Musíte také náležitě upravit i teplotu vody v akváriu. V ideálním případě by se měla pohybovat mezi 22 a 32 °C. Nejlepší je ovšem stabilní teplota okolo 26 °C.

Celková tvrdost vody by měla být na stupni 6 a karbonátová na stupni 4. Ideální je filtrovat pomocí rašelinových přísad, které udrží vodu čistou a množství bakterií bude stabilní.

Terčovci

Terčovci pocházejí stejně jako skaláry z oblasti Amazonie. Proto musíte tuto skutečnost zohlednit i při chovu těchto rybek. Protože přirozeně žijí v temné části Amazonie, světlo tyto ryby dráždí. Doporučujeme tlumené neonové trubice s podílem červeného světla.

Teplota vody by se měla pohybovat okolo 29 °C. pH vody by mělo být na škále 6-7, karbonátová tvrdost vody pak 3-12 stupňů. Dříve než terčovce zakoupíte, měli byste 2 týdny počkat a nechat akvárium bez nich. Takto se v akváriu stihne vytvořit adekvátní biotop obsahující nezbytné bakterie. Pro spokojenost ryb integrujte také podvodní rostliny.

Kaprovité ryby

Kaprovité ryby jsou doma v různých klimatických zónách i regionech na zemi. Proto se způsob jejich chovu liší podle daného druhu.

Zlaté rybky

Zlaté rybky se cítí dobře v chladné vodě. Teplota 10-20 °C jim plně vyhovuje, stejně jako pH 6,5-8. Nejsou pro ně vhodná malá akvária. Je nutné mít akvárium o délce aspoň 100 cm, aby se ryba cítila dobře. Vhodným podlažím je písek, protože zlaté rybky potravu sbírají právě ze dna. Mají rády hustý porost, protože se v něm rády schovávají a mohou se dožít až 30 let. Mají rády společnost svých druhů, proto je nechovejte samotné.

Dania

Dania jsou spokojeny při teplotě vody 22-26°C a  pH hodnotě 5-6,5. Žijí ve skupině, která by měla čítat aspoň 6 jedinců. Filtrace prostřednictvím např. rašelinového filtru je nezbytná. Tyto ryby nemají rády intenzivní osvětlení. V přírodě se pohybují v tekoucích vodách, proto i v akváriu ocení proud vody. Objem akvária okolo 200 l je ideální a akvárium by nemělo být příliš hustě zarostlé podvodní flórou.

Kardinálky

Kardinálky milují vodu o teplotě 16–22°C a hodnoty pH mezi 6 a 8. Neměli byste překročit teplotu 23°C, jinak se ryby stanou náchylné k různým onemocněním. Objem akvária by měl být aspoň 54 l.  Kardinálky nemají rády úpornou flóru, protože chtějí volně plavat. Pár rostlin v akváriu je však nutností. Poskytnou rybkám úkryt. Jedná se o velmi společenské ryby, které by měly žít ve skupině aspoň 10 jedinců.

Koi kapři

Koi kapři potřebují pro život dostatek prostoru, proto je vhodné je chovat v rybnících. Mají rádi společnost a ideální počet jedinců se odvíjí od velikosti vodní plochy, počítejte 1-3 m2 na jedince.  Při chovu v rybníku je nutné nasimulovat správné světelné podmínky. Na vodní plochu by neměly dopadat přímé paprsky světla. Nesmí však být ani plně zastíněna. Doporučujeme polostín a minimální hloubku 1,3 m. U dna se totiž zvířata ukládají k zimnímu spánku. V tomto období se nesmějí probudit ani přemisťovat.

Také byste měli pravidelně kontrolovat kvalitu a hodnoty vody. Tyto ryby snesou teploty od 3 do 30 °C, hodnotu pH mezi 6,5-9. Chov sladkovodních koi kaprů je spíše náročnější, proto je důležité mít s chovem ryb nějaké předchozí zkušenosti.

Sladkovodní ryby v akváriu © bukhta79 / stock.adobe.com
Péče o akvárium a sladkovodní ryby je nárořné na čas i znalosti.

Kde koupit sladkovodní ryby?

Určitě je vhodné pořizovat si sladkovodní ryby v odborných zverimexech. Na internetu můžete také nalézt adresy různých chovatelů ryb. Zároveň byste si měli před zakoupením jedince řádně prohlédnout, abyste si domů nepřinesli nemocné nebo oslabené ryby. Předtím, než si vyberete obchod nebo chovatele je vhodné přečíst si recenze od jiných zákazníků.

Na internetu jsou ryby dostupné taktéž. Ačkoliv je tato forma nákupu pohodlná, odrazujeme Vás od ní. Samozřejmě takový nákup Vám ušetří mnoho času, nicméně i expresní dodání je pro ryby velmi stresující záležitost. Ryby jsou pak oslabené a mohou se u nich projevit nemoci. Proto je lepší investovat do výběru rybek čas. Dle zvoleného druhu ryby je také třeba počítat s různými cenami. Například koi kapři jsou poměrně nákladnou záležitostí, oproti tomu skaláry jsou cenově přijatelní.

Nejlépe hodnocené články
9 min

Bojovnice

Nádherně zbarvená a poněkud agresivně vystupující vůči ostatním jedincům. Bojovnice (Betta) je určitě zvláštní exemplář, který dokáže oživit každé akvárium. Díky minimálním nárokům, které rybka má, je péče o ni velmi snadná, a proto je vhodná i pro nováčky v oblasti akvaristiky.

6 min

Axolotl mexický

Mexický obojživelník, tzv. axolotl, je již několik let opravdovým hitem mezi domácími zvířaty. Jeho přátelský vzhled a nápadné zbarvení činí z tohoto zvířátka atraktivního mazlíčka. Navzdory exotickému původu je chov axolotla poměrně snadný – zde se dozvíte vše o tomto pozoruhodném tvoru.

3 min

Neonky

Každý, kdo se někdy věnoval akvaristice, zná malé neonky. Díky úchvatným "neonovým" barvám si jich ihned všimnou i lidé, kteří se v rybách vůbec nevyznají. Původ této barevnosti není zcela znám, ale pro neonky jsou tyto zářivé barvy životně důležité.