Měl/a bych svou kočku nechat vykastrovat nebo sterilizovat?

Nechat u kočky provést kastraci nebo sterilizaci?

Jen sotva existuje ve světě koček něco roztomilejšího, než jsou koťátka. Bohužel ne každé těchto krásných stvoření může nalézt milující domov. Pokud se mezi sebou páří kočky tuláci nebo kočky, které sice majitele mají, ale mohou se volně pohybovat venku, je z těchto spojení vzniklým koťatům většinou předurčeno třít na ulici bídu s nouzí. Nechejte proto své mazlíčky kastrovat nebo sterilizovat, předejdete tak zbytečnému utrpení.

Proč nechat kočku kastrovat?

Kastrace kočky má mnoho předností – kastrovaní jedinci jsou méně agresivní, jsou přítulnější a pohybují se v poměrně malém revíru, což u volně se pohybujících koček snižuje riziko potyček s jinými kocoury, navíc kocouři díky tomuto zásahu neznačkují v bytě a kočky se nemrouskají. Kastrované kočky žijí klidnější život než jejich nekastrovaní příbuzní, méně podléhají stresu a jsou psychicky vyrovnanější. V neposlední řadě kastrace samozřejmě zabraňuje nekontrolovanému množení zvířat.

Kočky jsou pohlavně zralé ještě před dovršením prvního roku života, pouze u některých plemen trvá dozrání o něco déle. Jedna kočka může mít mladé průměrně 2x do roka, přičemž jeden vrh čítá 2-6 jedinců. Příklad: pokud kočka vrhne v průběhu 10 let cca. 80 mladých, které se posléze rozmnožují podobnou rychlostí, pak během 10 let spatří světlo světa statisíce koťat – není tedy možné, aby každý z těchto jedinců měl hezký, pečující domov.

 

Nechtěná koťata jsou často vyhazována na ulici, zabíjena nebo v nejlepším případě umisťována do útulků, z nichž mnohé jsou již zoufale přeplněny. Nechat kočku nebo kocoura kastrovat tedy není omezení zvířecích práv, jedná se o důležité opatření, které slouží k ochraně těchto zvířat.

Jaký je rozdíl mezi kastrací a sterilizací?

O kastraci a sterilizaci panují mezi chovateli jisté zcestné informace. Znamenají tyto pojmy totéž? Je kastrace zákrok, kterým se označuje operace u kocoura a sterilizace zákrok, který značí totéž u kočky? A co přesně se stane při zákroku? Vnesme do této problematiky trochu světla! Měli bychom začít tím, že kastraci i sterilizaci lze provádět jak u samců, tak samic. U obou zásahů jde o zneplodnění jedinců, tedy předcházíme tím nechtěnému potomstvu. Ovšem v čem tedy tkví rozdíl?

Kastrace koček – průběh a přednosti

Při kastračním zákroku jsou odstraněny žlázy produkující hormony, u kocourů jde o varlata, u koček o vaječníky. Jedná se o standartní zákrok, který je schopen provést prakticky každý veterinář. Při zákroku u kocoura je jedním řezem otevřen šourek, semenovod i cévy jsou podvázány a varlata odstraněna. U koček je zákrok samozřejmě o něco složitější, protože musí být otevřena dutina břišní, aby bylo možné vaječníky vyjmout. Ne zřídkakdy bývá odebrána i děloha, především pokud je na kastraci již poměrně pozdě. Zákrok však není přehnaně komplikovaný, pouze je dražší než u kocoura.

Přednosti kastrace v přehledu:

 • Konec nechtěnému kočičímu potomstvu
 • U koček už žádné mrouskání ani příznaky s ním spojené
 • U koček se neobjevuje syndrom trvalého mrouskání, které se u nekastrovaných jedinců může objevit, když nedojde ke spáření, což vede k permanentnímu stresu a zvýšenému riziku onemocnění pohlavních orgánů
 • Menší rajón u volně se pohybujících koček: nižší riziko úrazu a bitek s jinými kocoury
 • Kočky jsou obecně vyrovnanější, přítulnější a oproštěné od stresu
 • Nižší výskyt agresivity
 • Onemocnění pohlavních orgánů se nevyskytuje nebo se vyskytuje zřídka (např. onemocnění dělohy)
 • Vyšší životní standart než u nekastrovaných jedinců
 • Riziko nemocí jako je rakovina nebo patologických změn na orgánech je výrazně nižší

Sterilizace koček – průběh a výhody

I sterilizace znemožňuje kočkám mít potomstvo, ovšem při tomto zákroku jsou semenovody u kocourů a vejcovody u koček pouze přerušeny, resp. podvázány. Oplodnění tedy není možné, nicméně jinak se pro zvíře hormonálně nic nemění. Hormony jsou produkovány i nadále, zůstává tedy i potřeba se v tomto směru realizovat.

Kočka na střeše při měsíci

Přednosti sterilizace v přehledu:

 • Žádné nechtěné potomstvo
 • Nehrozí váhový přírůstek po zákroku
 • Nemění se chování kočky (zda se jedná o klad nebo zápor je na posouzení každého chovatele)

Závěr: S ohledem na zamezení množení koček jsou obě varianty stejně efektivní. Kastrace má však hlubší dopad na zvíře, tedy i na majitele. Jelikož je v tomto případě zasahováno do hormonální produkce, čímž je potřena touha po rozmnožovacím aktu, jsou takto ošetření jedinci méně ve stresu a méně agresivní. Zkušení chovatelé, spolky na ochranu zvířat a veterináři doporučují spíše kastraci, protože se jedná o plnohodnotné a vše zahrnující řešení situace, které má kladný dopad na zvíře i majitele.

Co všechno je třeba zvládnout před zákrokem?

Ať už necháváte kočku kastrovat nebo sterilizovat, oba zákroky probíhají pod narkózou, proto musí být Váš mazlíček bezpodmínečně nalačno, před operací mu tedy nesmíte podávat žádné krmivo. Doporučuje se, aby byl aspoň 12 hodin bez jídla. Vodu však pít smí. Kromě toho se kočka v době zákroku nesmí zrovna mrouskat, neboť v takovém případě existuje zvýšené riziko pooperačního krvácení.

Co se změní, když nechám zvíře kastrovat případně sterilizovat?

Sterilizace nemá vliv na chování koček, protože přerušením vejcovodů nebo semenovodů je oplodnění zabráněno pouze mechanicky. Naopak pokud kočku necháte kastrovat, jedná se o změnu hormonální, s níž mohou souviset i změny v chování zvířete, zpravidla se jedná o změny pozitivního rázu. U kastrace převládají pozitiva nad negativy ve srovnání se sterilizací.

Nevýhody: mnohé kočky po kastraci jsou vnímány jako líné a vláčné, navíc u nich hrozí přibývání na hmotnosti, pokud nezredukujete množství krmiva případně jej nezměníte. Zhruba dva dyn po kastraci výrazně poroste apetit Vašeho mazlíčka a příjem krmiva stoupne o zhruba 20%, zatímco poměr spotřebované energie klesá asi o 30% . Proto je důležité ujišťovat se, že zvíře nadměrně nepřibírá. Ať už máte doma kočku nebo kocoura, jejich hmotnost leží čistě ve Vašich rukách.

Dvě kočky na zidce

Jak se mění chování koček po kastraci a zda se jedná o změny negativní nebo pozitivní, se různí případ od případu. Jedna kočka může být po zákroku šťastnější, druhá může působit spíše lenivě. Navíc každá kočka reaguje na hormonální změny rozdílným způsobem.

Na co je třeba si při kastraci/sterilizaci dávat pozor?

Pokud je Vaše kočka kastrovaná dopoledne, můžete si ji u veterináře již večer vyzvednout. Připravte jí klidné, teplé místečko, kde se zvíře bude moci nerušeně vzpamatovávat z narkózy.

Většina koček je po narkóze ještě omámená. Položte tedy zvíře na deku nebo kočičí pelíšek, který se bude nacházet na podlaze, nikoli na stole, gauči či jiném vyvýšeném místě. Hrozí spadnutí zvířete v okamžiku, kdy se bude chtít pohnout pryč. Po operaci kočka zpravidla cítí bolest, což se projeví více či méně odtažitým chováním. U koček trvá několik dní, než jsou zcela bez bolestí, u kocourů je po dni či dvou vše v pořádku a pohybují se bez bolestí. V této době kočku pečlivě pozorujte!

Strava po kastraci: neměňte stravovací návyky úplně, spíše podávejte menší porce krmiva, pokud po několika týdnech či měsících zpozorujete u kočky přírůstek na váze, je množství krmiva ještě stále příliš velké.  Můžete také sáhnout po nízkokalorickém krmivu, dostupná jsou i speciální krmiva určená přímo kastrovaným kočkám. Dlouhodobě přispěje k udržení hmotnosti, když budete zvířeti servírovat krmivo s upraveným poměrem energie, které bude uzpůsobeno změnám v látkové výměně koček. Nenechte se odradit označení „Krmivo pro sterilizované kočky“, takové krmivo je vhodné i pro jedince kastrované, jde o zažité označení zvířat po zákroku.

Kdy byste měli kočku nechat kastrovat nebo sterilizovat?

Optimální doba kastrace nebo sterilizace závisí na několika faktorech, především na individuálním vývoji a plemeni. Většinou by se kočky neměli kastrovat později než po dosažení pohlavní zralosti (6-8 měsíců). Je možná také brzká kastrace v době 8 -14 týdnů od narození. Především u volně se pohybujících koček je tato dřívější kastrace doporučována. Obecně platí: Nečekejte příliš dlouho! Jedno malé dostaveníčko může u nekastrovaných koček stačit k tomu, aby Vás Váš mazlíček obdaroval koťátky.

mnoho koček na chodníku

Kolik kastrace nebo sterilizace stojí?

Tyto náklady byste při pořizování kočky měli určitě zohlednit. Cena za kastrování kocoura se pohybuje okolo 800 – 1500Kč, u koček je cena vyšší, pohybuje se kolem 1500 – 2500Kč. Celkový stav nákladů však záleží i na tom, jak složitý nebo snadný zákrok před veterinářem stojí nebo zda došla či nedošlo k nějakým komplikacím. Ceny se také liší s ohledem na místo kastrace.

Nejlépe hodnocené články

Věk kočky

Věk psa lze snadno spočítat, to všichni dobře víme: Psí rok se rovná sedmi lidským, přičemž roli hraje i plemeno a hmotnost psa. A lze spočítat věk kočky stejným způsobem? Jak staré vlastně kočky jsou? V jakém věku jsou kočky považovány za seniory?

Proč kočky předou a jak to dělají?

Existuje příjemnější zvuk než kočičí vrnění? Pro milovníky koček rozhodně ne. Kočky předou, když se cítí dobře - a tento pocit se přenáší i na jejich majitele. Ale věděli jste, že kočky vrní i pokud se zraní nebo jsou ve stresu? Proč to kočky dělají a jak vydávají tyto zvuky, se dočtete v tomto článku.

Když se kočka mrouská

Cyklus vývoje vajíčka se u koček zásadně liší od člověka. Mnohé fáze jsou proto trochu nesrozumitelné. Nevíme, jak se máme chovat ani jak máme kočce pomoci. K tomu patří i doba připravenosti na oplodnění, tedy mrouskání. Když se kočka mrouská, můžete si všimnout různých typických rysů v jejím chování.