Očkování koček

Očkování kočky

Aby Váš milovaný tygřík zůstal zdravý a dožil se co nejvyššího věku, je vhodné ho nechat naočkovat. V opačném případě může kočka onemocnět závažnými nemocemi, z nichž si může odnést trvalé následky nebo v horším případě mohou vést ke smrti zvířete.

Očkování může provádět pouze veterinář, který je zároveň jako jediný oprávněn činit zápisy do očkovacího průkazu. Pří každém očkování je kočce nasazeno minimální množství daného spouštěče, který však není schopen konkrétní nemoc vyvolat. Na základě této „infekce“ si tělo zvířete začne vyrábět protilátky, které zabrání tomu, aby se kočka nemocí v budoucnu nakazila.

Na co si musíme před očkováním dát pozor?

Stejně jako je důležité chránit kočku před nemocemi prostřednictvím očkování, je nutné, abyste znali i rizika, která s očkováním souvisí, tedy vedlejší účinky. Jelikož jako majitel kočky nemáte očkovací povinnost, můžete si sami rozmyslet, jaké očkování kočce dáte.

Chcete-li kočku nechat naočkovat, měli byste se nejdříve ujistit, že je zdravá. K tomu patří i odparazitování a správná strava. Pouze v takovém případě je očkování účinné a sekundárně kočku neoslabí. Pokud by byl její organismus oslaben nebo by kočka byla nemocná, bylo by očkování neúčinné nebo by kočce neposkytlo dostatečnou imunitu.

Od jakého stáří je možné koťata očkovat

Nejdříve od 8.týdne života je možné kotě nechat očkovat. Doporučujeme základní vakcínu proti kočičí rýmě a panleukopénii. Tak budou Vaše koťátka chráněna před život ohrožujícími onemocněními. V prvních týdnech života čerpají ještě imunitu z organismu matky, která koťatům předala protilátky, které jim cirkulují v těle. V tomto období si mohou koťata vystavět vlastní imunitu vůči nemocem pouze v omezené míře. Proto opravdu doporučujeme nechat mladé naočkovat okolo 12 týdne života. Pokud jsou koťata starší 12.týdnů, stačí pouze jedno očkování, které imunitu podpoří.

Je očkování smysluplné i pro kočky žijící doma?

Kočky žijící pouze v domě a nepřicházejí do kontaktu s dalšími kočičími jedinci, se infikují různými nemocemi pouze zřídka. Bohužel existují určitá typická onemocnění, která jsou přenosná i bez vlastního kontaktu s jiným zvířetem. To platí pro kočičí rýmu i panleukopénii. Proto je očkování proti těmto onemocněním smysluplná i u domácích koček.

Jaká očkování lze kočkám doporučit?

Podobně jako u lidí získá zvíře očkováním základní imunitu vůči onemocnění a po určité době je třeba jedince přeočkovat. Jak často by k přeočkování mělo dojít, Vám sdělí veterinář.

Proti těm nejnebezpečnějším onemocněním, se kterými se kočka může běžně setkat, jsou dostupné efektivní očkovací látky. K těm patří:

  • Panleukopenie
  • Kočičí rýma (Rhinotracheitis, herpes- a calici-virové infekce)
  • Kočičí leukémie (leukóza)
  • Infekční peritonitida koček (FIP)
  • Vzteklina

Proti tzv. kočičímu AIDS v současné chvíli neexistuje žádné očkování.

Očkování kočky © Kzenon / stock.adobe.com

Doporučené vakcíny

Kočičí psinka (Panleukopenie)

Spouštěčem tohoto onemocnění je ve většině případů panleukopeniový virus. Je podobný jako parovirus, který se vyskytuje u psů a k přenosu dochází ze zvířete na zvíře, ovšem existují i předměty, na nichž může virus ulpět. Onemocnění se šíří velmi rychle, vyznačuje se velkou odolností, proto znamená vysoké ohrožení pro všechny kočky, které proti němu nejsou naočkovány. Stopy viru mohou dokonce obsahovat i výměšky nemocné kočky nebo výměšky jednice, který virus již přestál. K naočkování by mělo dojít v 8.týdnu života. To, zda je přeočkování nutné po roce nebo po třech letech závisí na použitém preparátu. Váš veterinář Vám k problematice podá náležité informace. Onemocnění se často vyskytuje u mladých jedinců, ovšem může napadnout i starší kočky. První příznaky se objevují 3-9 dní po nakažení, patří mezi ně malátnost, ztráta chuti k jídlu, horečka, odmítání krmiva a zvracení.

Kočičí rýma

Spouštěči kočičí rýmy jsou herpes a calici viry. Toto mírné označení může klamat, jde totiž o nemoc, která je vysoce nakažlivá a může vést až k zápalu plic nebo oslepnutí zvířete. Pokud není včas léčena, má smrtelné následky. Koťata můžete nechat očkovat od 8.týdne života. Pokud se Vaše kočka pohybuje volně venku, doporučují veterináři každoroční přeočkování, u koček žijících pouze doma stačí přeočkovávat jednou za 3 roky.

Vzteklina

Na vzteklinu se po nakažení umírá. Očkování neposkytuje ochranu pouze teoreticky postižitelnému zvířeti, ale také jeho majiteli, neboť vzteklinou se od kočky může nakazit i člověk pro něhož může být také smrtelná. Světově zemře na následky nákazy vzteklinou ročně asi 50.000 lidí. Spouštěčem je virus vztekliny (Lyssa-virus nebo Rhabdo-virus). V každém případě, pokud budete chtít vzít svou kočku s sebou do zahraničí, musí být proti vzteklině naočkovaná. Postižené jsou v první řadě kočky pohybující se venku. Zvíře by mělo být naočkováno ve 12.týdnu života. Dle konkrétního preparátu je třeba očkování každé dva nebo tři roky zopakovat. Bližší informace Vám sdělí veterinář. Přečtěte si i článek “Vzteklina u psů“.

Na zvážení jsou i následující očkování

Kočičí leukémie (leukóza)

U kočičí leukémie neboli leukózy se jedná o onemocnění, které v současné chvíli nejde léčit. Vede ke vzniku tumoru a poruše krvetvorby. Nemocí jsou postihovány nejčastěji volně se pohybující kočky. Jestliže se Vaše kočka tedy ráda potuluje po venku, měli byste ji v 9.týdnu nechat naočkovat. Další vakcína se podává za rok nebo každé 3 roky, opět v závislosti na použité očkovací látce. Obraťte se na svého veterináře, který Vám rád sdělí podrobnosti.

FIP (Infekční peritonitida)

Infekční peritonitida je vyvolána virem Feline coronavirus. Nejčastěji se onemocnění projevuje zánětem pobřišnice (peritonitis). V mnoha případech se projeví i na srsti v okolí hrudi zvířete. K přímému přenosu z kočky na kočku dochází zřídka. U jedinců, kteří se těší dobrému zdraví, jsou poměrně dobré šance, že se koronavir nerozvine do FIP onemocnění, protože rozvinulo-li by se, mělo by smrtelný průběh.

Rýma způsobená chlamydiemi (chlamydióza resp  Chlamydophila felis)

Očkování lze aplikovat od 8.týdne života. Onemocnění postihuje především oči a projevuje se ve formě zánětu spojivek, a to buď na obou nebo na jednom oku. Chlamydióza představuje velký problém především u malých koček nebo v domácnostech s více kočkami. Pokud se i Vy potýkáte s tímto problémem nebo jste v rizikové skupině, očkování je určitě na místě. I zde totiž vzniká nebezpečí, že se nemoc přenese na člověka. Zdravý imunitní systém podpořený správným krmivem, měkké, teplé místo k odpočinku – to jsou faktory, které mohou proti nástupu nemoci pomoct.

My ze zoohitu přejeme Vám i Vaší kočce (kočkám) jen to nejlepší a hodně zdraví.

Prohlédněte si i naši nabídku produktů pro koťata a také na magazín, kde naleznete články týkající se koťátek!

Tento článek v magazínu zoohit je čistě informativní. Pokud se u vašeho zvířete objeví příznaky onemocnění, obraťte se na svého veterinárního lékaře, který stanoví diagnózu a zahájí léčbu.

Nejlépe hodnocené články
4 min

30 tipů jmen pro kočky

Rozhodli jste se, že si domů pořídíte kočičku? Pak Vám můžeme jen blahopřát, protože kočky jsou nádherné bytosti a soužití s nimi je velice příjemné. Pokud budete potřebovat inspiraci při hledání jména pro Vaši kočku, zde je několik nápadů a tipů.

4 min

Váha koťat vypovídá o jejich zdraví a stáří

Má vaše kočka koťata? Gratulujeme! Abyste si byli jisti, že kočičí potomci správně rostou, měli byste pravidelně kontrolovat jejich hmotnost. Tento článek vám poskytne informace o tom, jaká má být správná váha koťat s ohledem na jejich věk. Dozvíte se také na co je třeba dávat pozor při vážení vašeho malého tygříka.

8 min

10 věcí, které byste měli vědět, než si adoptujete kočku

Malá koťátka jsou roztomilá – o tom není pochyb! Jsou tak sladká, že si mnoho lidí kočičku pořídí, aniž by se nejprve s chovem koček obeznámili. Ale roztomilá koťata brzy vyrostou v dospělé kočky, které mají různé potřeby a budou s Vámi žít dalších 15 až 20 let. Pořízení kotěte nebo dospělé kočky proto dobře zvažte! Těchto 10 věcí, které byste měli vědět, než si domů přinesete kočku, Vám pomůže se správně rozhodnout.