Nechutenství u koček This article is verified by a vet

Kočka nejí z misky

Domestic life with pet. Man holding bowl with feeding for his hungry cat.

Ztráta chuti k jídlu se v lékařském žargonu nazývá také anorexie nebo nechutenství. Jedná se o patologicky snížený příjem potravy, který může být způsoben různými příčinami. Tento termín však musí být odlišen od tzv. pseudoanorexie. Tento stav popisuje existující pocit hladu při současně zhoršeném příjmu potravy (např. kvůli zranění čelisti nebo obtížnému polykání).

Abychom pochopili, jak se může anorexie u koček rozvinout, podíváme se blíže na fyziologii kočky:

Pocit hladu je primárně regulován centrem hladu, které se nachází v mozku. Dostává důležité informace, jako je stav stažení gastrointestinálního traktu, prostřednictvím tamních receptorů. Když je žaludek plný, receptory se aktivují a vysílají mozku signál, že už není třeba konzumovat žádné jídlo. Pocit hladu naopak vzniká, jestliže je žaludek prázdný a receptory se neaktivují. Kromě této signální dráhy je pocit hladu také regulován prostřednictvím reakce akutní fáze dalšími faktory, jako jsou hormony nebo zdravotní stav. Jedná se o důležitou reakci imunitního systému, při které tělo reaguje na onemocnění akutním zánětem, který by měl například podporovat hojení ran.

Příčiny nechutenství u koček

Kromě patologických příčin se může objevit ve většině případů zcela normální a neškodná averze na krmivo. Příčinou anorexie u koček však může být mnoho různých onemocnění, a proto je vhodné rozdělení na primární a sekundární příčiny. Zatímco primární příčiny ovlivňují hlad v mozku, sekundární příčiny popisují účinky mimo mozek, například ve viscerálních orgánech nebo v krevním řečišti:

Primární příčiny

Centrum hladu v mozku je citlivé na psychologické faktory, jako je stres nebo strach. I malé změny v domácnosti, jako je nové zvíře nebo smrt člena rodiny, mohou vést k tomu, že kočka jí málo nebo vůbec.

Dalším faktorem je pocit bolesti. Kočky například často vykazují snížený příjem potravy po operaci nebo zranění.

Pokud je narušena nervová funkce chuti a čichu, může to mít také negativní dopad na stravování.

Sekundární příčiny

Obecně může jakékoli základní onemocnění vést k anorexii. Jedná se například o následující onemocnění:

 • Zánět: např. zánět žaludku (gastritida) nebo zánět střeva (enteritida)
 • Prochladnutí může způsobit, že kočky odmítají jíst kvůli omezenému čichu
 • Infekční onemocnění: např. kočičí AIDS (FIV)
 • Nádorová onemocnění
 • Metabolické poruchy: např. chronické onemocnění ledvin
 • Otrava
 • Léky

Příznaky

Protože ztráta chuti k jídlu u koček není samostatným onemocněním, jedná se zároveň o příznak. Nicméně v závislosti na základním onemocnění se mohou vyskytnout doprovodné příznaky a v důsledku nedostatku potravy a nedostatku živin se mohou objevit další důsledky:

 • Obecné příznaky: únava a slabost
 • Oslabení imunitního systému: bakterie a další patogeny se mohou množit rychleji a například procházet hematoencefalickou bariérou. To zvyšuje riziko nákazy infekčními chorobami
 • Poškození orgánů: zmenšení srdečního svalu (atrofie), poškození ledvin nebo dokonce úplné selhání orgánů
Kočka sedí u misky a nejí © New Africa / stock.adobe.com
Adorable Maine Coon cat near bowl with food at home. Space for text

Diagnóza

Pokud Vaše kočka konzumuje méně jídla než obvykle, měli byste navštívit veterináře, aby provedl důkladné vyšetření. Protože seznam příčin je velmi dlouhý, musí být provedena diagnóza vyloučením, která může být v závislosti na příčině poměrně podrobná.

Aby bylo možné do určité míry omezit diferenciální diagnózy, dotazuje se lékař majitele kočky na důležité informace týkající se délky, doby výskytu a rozvoje dalších příznaků (anamnéza). Kromě očkování a nedávných změn v prostředí, kde kočka žije (např. příchod nového člena rodiny nebo změna krmiva), je důležitým ukazatelem také zájem kočky o jídlo. Pokud kočka chce jíst, může mít anorexie příčinu v postižení žvýkacího mechanismu.

Po anamnéze je vždy provedeno obecné klinické vyšetření, které stanoví aktuální zdravotní stav kočky. Pokud je krevní oběh kočky příliš slabý pro další vyšetření, musí být nejprve podávány tekutiny a elektrolyt.

Je-li oběh stabilní, může být zahájeno speciální vyšetření.

Především je důležitá důkladná kontrola hlavy a úst. To může vyžadovat zklidnění pomocí léků (sedaci) nebo anestézii. Pokud však existuje podezření, že příčina je v jícnu nebo žaludku, je pro endoskopické vyšetření tak jako tak nutná narkóza.

Pomoci mohou také zobrazovací metody, jako rentgen nebo ultrazvuk, jakož i krevní test pro další diagnostiku.

Léčba

Co dělat, pokud kočka nechce přijímat potravu?

Nechutenství lze léčit speciální (náprava příčiny) a symptomatickou léčbou. V případě anorexie mohou být nezbytná následující léčebná opatření:

 • V případě infekčního onemocnění: antibiotika, antivirotika, antimykotika
 • Protizánětlivé léky
 • Masivní hypoglykémie: substituce glukózy (např. infuzí)
 • Nucené krmení: např. nazogastrickou trubicí, parenterálně do žíly nebo perorálním krmením pomocí stříkačky bez kanyly
 • Léky na nauzeu: antiemetika
 • Stimulace chuti k jídlu: např. diazepam
 • V případě omezeného čichu nebi chuti: podávejte silně aromatické krmivo (např. tuňák)

Jaká je prognóza?

Prognóza nechutenství u koček se velmi liší v závislosti na příčině. Zatímco s mírnými infekcemi se obvykle kočka vypořádá během několika dní, například akutní otrava nebo příliš nízká koncentrace cukru v krvi nemají tak dobré vyhlídky. Včasná diagnóza je důležitá, aby byla možná následná účinná léčba.

Jak nechutenství předejít?

Anorexii u koček je těžké předejít. Nicméně některá spouštěcí onemocnění, jako jsou infekční onemocnění nebo nechutenství v důsledku averze na krmivo, lze eliminovat pomocí následujících preventivních opatření:

 • Zamezení kontaktu s nemocnými zvířaty a hygienická opatření (např. pravidelné čištění podestýlky a misky na jídlo)
 • Vyvážená strava a porce odpovídající hmotnosti
 • Pravidelné vyšetření veterinárním lékařem

Tento článek v magazínu zoohit je čistě informativní. Pokud se u vašeho zvířete objeví příznaky onemocnění, obraťte se na svého veterinárního lékaře, který stanoví diagnózu a zahájí léčbu.


Franziska G., Veterinář
Profilbild von Tierärztin Franziska Gütgeman mit Hund

Na univerzitě Justus-Liebig ve městě Gießen jsem získala obsáhlé vzdělání jako veterinární lékařka a nasbírala jsem zkušenosti v různých oborech, jako jsou medicína malých, velkých a exotických zvířat, stejně jako farmakologie, patologie a bezpečnost potravin. Jsem aktivní nejen jako veterinární autorka, ale také pracuji na své disertační práci. Mým cílem je v budoucnu lépe chránit zvířata před bakteriálními původci nemocí. Kromě svých veterinárních znalostí sdílím také vlastní zkušenosti šťastné majitelky psa a dokážu tak pochopit a vyjasnit úzkosti, problémy a další otázky týkající se zdraví zvířat.


Nejlépe hodnocené články
3 min

Věk kočky

Věk psa lze snadno spočítat, to všichni dobře víme: psí rok se rovná sedmi lidským, přičemž roli hraje i plemeno a hmotnost psa. Je ale možné spočítat věk kočky stejným způsobem? Jak staré vlastně kočky jsou a v jakém věku jsou kočky považovány za seniory?

6 min

Proč kočka přede?

Existuje příjemnější zvuk než kočičí vrnění? Pro milovníky koček rozhodně ne. Kočky předou, když se cítí dobře – a tento pocit se přenáší i na jejich majitele. Ale věděli jste, že kočky vrní i pokud se zraní nebo jsou ve stresu? Proč to kočky dělají a jak vydávají tyto zvuky, se dočtete v tomto článku.

3 min

Když se kočka mrouská

Cyklus vývoje vajíčka se u koček zásadně liší od člověka. Mnohé fáze jsou proto trochu nesrozumitelné. Nevíme, jak se máme chovat ani jak máme kočce pomoci. K tomu patří i doba připravenosti na oplodnění, tedy mrouskání. Když se kočka mrouská, můžete si všimnout různých typických rysů v jejím chování.