Nejdůležitější práva a povinnosti chovatelů koček

Práva a povinnosti chovatelů koček

Kupní smlouva nejen chrání chovatele a kupujícího, ale pomáhá také zaručit co nejlepší podmínky pro kočku.

Koupě zvířete je otázkou důvěry: chovatel chce, aby se jeho kočky dostaly do dobrých rukou. Kupující zase věří, že chovatel udělal vše, co bylo v jeho silách, aby kotěti poskytl zdravý start do života. Oběma stranám pomůže, když si před nákupem projdou práva a povinnosti chovatelů koček. Protože občas bohužel dojde k rozčarování: kupující se cítí oklamáni, chovatelé mají předsudky – a spor je na světě. Dáme Vám tipy a dobré rady: v případě konfliktu se vždy snažte o konstruktivní řešení bez výčitek. Tím zmůžete více než vyhrožováním právníkem.

Málokterý chovatel, ale ani útulek pro zvířata, nedá kočku bez smlouvy. Ve smlouvě jsou stanovené různé smluvní podmínky, kterými chce chovatel své zvíře chránit. Zde poskytujeme malý přehled možného obsahu:

Kastrace kočky

Běžným sporem ohledně práv a povinností chovatelů koček je kastrace. Ve smlouvě lze často najít následující pasáž: „Kočka nebo kocour musí být kastrováni do jednoho roku věku.“ Z právního hlediska není tato smluvní podmínka tak snadno vymahatelná.

Protože majitelem kočky je nyní kupující. Na druhou stranu chovatelé pochopitelně chtějí zabránit tomu, aby jejich odchovanci padli do rukou „množitelů“. Může také existovat dobrý důvod, proč chovatelé prodávají domácí zvířata, která by se dále neměla používat v chovu, jako mazlíčka. Chovatel má také další dvě rozumné možnosti.

1. Časná kastrace

Chovatel sám může nechat kočku kastrovat. Tím je myšlena časná kastrace mezi šestým a 14. týdnem života. Chovatelé mohou přidat cenu kastrace ke kupní ceně. Tímto způsobem si můžou být jisti, že noví majitelé nebudou mít mazlíčka na chov. Časné kastrace jsou obvykle velmi dobře snášeny. Vedou se spory o to, zda to u koček vede ke změnám chování. Někteří říkají, že kočka zůstane po celý život „dětinská“.

2. Nákup chovného zvířete a vrácení peněz

Další možností je nechat kupujícího zaplatit cenu za chovné zvíře. Kupující dostane zpět rozdíl mezi kupní cenou chovného zvířete a mazlíčka, jakmile zašle chovateli důkaz o kastraci.

Příklad: chovné zvíře stojí 25 000 Kč, zatímco zvíře pro hobby chov 7 000 Kč. Kupující nejprve zaplatí 25 000 Kč a poté obdrží 18 000 Kč zpět, pokud prokáže kastraci. Pokud s tím kupující souhlasí a chovatel vrátí peníze okamžitě po obdržení dokladu, je to určitě dobré řešení. Tento proces samozřejmě musí být objasněn v kupní smlouvě.

Komu se tyto náklady zdají na začátek vysoké, ten možná nebude schopen v případě nouze zaplatit vysoké částky za veterináře. Navíc – řádná kastrace se koná mezi pátým a dvanáctým měsícem života, takže kupující dostane peníze zpět brzy.

Práva a povinnosti chovatelů koček s koťaty © mma23 / stock.adobe.com
Někdy po zakoupení roztomilého kotě dojde k neshodám s chovatelem. Proto je často užitečné pochopit práva a povinnosti chovatelů koček.

Jaká práva mají chovatelé koček při dalším prodeji kočky?

Chovatelé často smluvně stanoví, že pokud majitel již zvíře nechce nebo ho už nemůže dále chovat, bude před dalším prodejem informovat chovatele. Chovatel je poté oprávněn, v závislosti na smlouvě, bezplatně nebo za nízkou kupní cenu kočku vzít zpět. Tato doložka má chránit kočku před tím, aby se nedostala do špatných rukou.

Jde o jasné ochranné opatření: mnoho chovatelů si před prodejem kotěte hodně rozmýšlí, která kočka je pro koho vhodná. Někteří se dokonce dívají i do nových domovů. Chtějí se ujistit, že se zde jejich chráněnci povede dobře. Pokud po roce v novém domově pro kočku nebude místo, chovatel chce stále vědět, že je kočka v dobrých rukách.

Musí kupující dodržovat předkupní právo?

Toto není jednoznačně dané. Podle občanského zákoníku je předkupní právo v zásadě možné. Měla by však být zaplacena přiměřená cena. Zvíře se tedy nemusí vracet chovateli bezplatně, pokud ho nový majitel již nechce. Pokud nový majitel prodá kočku jiné osobě bez souhlasu chovatele, má chovatel nárok na náhradu. Ta záleží na aktuální hodnotě kočky. Existuje však mnoho úskalí pro obě strany.

Majitelé koček, kteří nemohou nebo nechtějí dále chovat svou kočku, by o tom měli chovatele informovat v rámci férového jednání. Pokud již byl nalezen vhodný nový domov, chovatelé spolupracují a souhlasí. Případně můžete mít další kontakty na zájemce o kočku. Každý milovník koček by měl pochopit, že chovatelé koček chtějí být informováni o tom, kde se jejich bývalí chráněnci nacházejí.

Co se stane se zálohou?

Mnoho chovatelů píše na svých webových stránkách: máte-li o kotě zájem, musíte za něj zaplatit rezervační zálohu. Toto je smysluplné opatření, protože mnoho kupců kotěte navštěvuje hned několik chovatelů. Rezervují si některá zvířata, která si nakonec nekoupí. Sporem je často to, jaká práva a povinnosti mají chovatelé koček při úhradě zálohy.

Když kotě dosáhne věku 14 týdnů, chovatel nemusí najít nové zájemce dostatečně rychle. Nebo již přislíbil kotě zájemcům, ti se ale mezitím zamilovali do jiného kotěte a rozhodli se vzít jiné. Jakmile je kočka starší, může být obtížnější ji umístit v novém domově. Je tedy pochopitelné a legitimní, aby chovatel požadoval zálohu.

Každý chovatel koček by však měl pochopit, pokud ho požádáte o několik dní na rozmyšlenou. Koneckonců je také v jeho zájmu, aby byl nákup kočky pečlivě zvážen. Někteří chovatelé potom na webových stránkách označí kotě slovy „má zájemce“ dříve, než je kotě označeno jako „rezervováno“.

Pokud jste provedli závaznou rezervaci kotěte a chovatel Vám je nemůže prodat, máte samozřejmě nárok na vrácení peněz. Jiné je to v případě, že Vy změníte názor. Poté Vaše záloha propadne chovateli a je pouze na vůli chovatele, jestli Vám peníze vrátí zpět.

Šťastná kočka si užívá mazlení © Photocreo Bednarek / stock.adobe.com
Chovatelé obvykle chtějí jen to, co je pro jejich kočky nejlepší. Většině nedorozumění lze zabránit přímým rozhovorem.

Jaké jsou povinnosti chovatelů ohledně zdraví koček?

Často se diskutuje o právech a povinnostech chovatelů koček, pokud jde o koťata, která po koupi onemocní. Zvířata se právně nepovažují za věci. Podle zákona s nimi však jako s věcmi lze nakládat, pokud to neodporuje jejich povaze. To zahrnuje také zákonnou záruku. To znamená, že pokud kočka po koupi „nemá vlastnosti, které byly sjednány v době nákupu“, může ji kupující vrátit nebo následně žádat snížení kupní ceny. Například pokud si koupíte chovnou kočku a ukáže se, že byla od počátku sterilní. Takto jednoznačné je to však málokdy.

„Vada“ může vzniknout také u zvířat, která byla v době prodeje nemocná. To se týká například červových infekcí, ale může zahrnovat i dědičná onemocnění, jako jsou srdeční choroby. Na rozdíl od čistého spotřebního zboží musí kupující při důkazním břemenu spolupracovat. Protože tělo kočky není auto. To znamená, že může být obtížné prokázat, že kočka byla nemocná již u chovatele. Je užitečné ukázat kočku svému vlastnímu veterinárnímu lékaři krátce po příjezdu do nového domova a nechat zde provést zdravotní prohlídku.

Pokud má kočka „vadu“, může kupující trvat na „opravě“. Teoreticky by tedy mohl přivést kotě zpět k chovateli. Ten se poté postará o vyléčení kočky a vrátí ji kupujícímu. V praxi má však větší smysl účtovat chovateli pouze veterinární náklady. Tato varianta však opět nabízí možnost, že by chovatel mohl odmítnout některá ošetření jako zbytečná.

Teoreticky může kupující také odstoupit od smlouvy nebo požádat o nové „náhradní“ kotě. Ale protože zvířata nejsou věci a po několika minutách nám přirostou k srdci, není to realistický scénář.

Jak mám postupovat, když jsem si koupil nemocné kotě?

Pokud jste si koupili kočku od chovatele, a ta onemocní krátce po zakoupení, doporučujeme nejprve si s dotyčným chovatelem promluvit. Pokud je seriózní, bude mít zájem zjistit příčiny nemoci co nejdříve. Obě strany zde dosáhnou více, pokud budou spolupracovat, než když se postaví proti sobě.

Pokud však chovatel reaguje negativně, ačkoli máte podezření, že kočka byla nemocná již při předání, může být užitečné navštívit právníka. Protože to pak často není jen o jedné kočce, ale o „černé ovci“ mezi chovateli.

Práva a povinnosti chovatelů koček: správná smlouva

Chcete být chovatel koček? Nechte si poradit ohledně kupní smlouvy od svého chovatelského klubu nebo ještě lépe od právníka. Tímto způsobem se můžete vyhnout neúčinnosti některých podmínek, například proto, že nastavíte příliš vysokou smluvní pokutu nebo podobně. Můžete si také vyměnit zkušenosti o právech a povinnostech s ostatními členy chovatelského klubu. Získáte informace z první ruky a v případě problémů můžete kdykoli požádat o radu.

Nejlépe hodnocené články
4 min

Má mě moje kočka ráda? 10 signálů, které to dokazují

Kočka je stvoření s tajemnou a proměnlivou povahou. Lásku ke svému majiteli projevuje někdy více, někdy méně. Obvykle vysílá jemnější signály než pes. Znalci koček jsou však schopni jasně rozpoznat důkazy kočičí lásky. Čím víc budete důvěřovat svým instinktům – stejně jako to dělá kočka – tím více uvidíte a ucítíte, jak moc vás vaše kočka má ráda.

6 min

Proč kočka přede?

Existuje příjemnější zvuk než kočičí vrnění? Pro milovníky koček rozhodně ne. Kočky předou, když se cítí dobře – a tento pocit se přenáší i na jejich majitele. Ale věděli jste, že kočky vrní i pokud se zraní nebo jsou ve stresu? Proč to kočky dělají a jak vydávají tyto zvuky, se dočtete v tomto článku.

6 min

Jak porozumět řeči koček

Ten, kdo tráví hodně času se svým milovaným kočičím kamarádem, postupně chce umět interpretovat kočičí mluvu. Především je třeba rozlišovat mezi verbálním a neverbálním vyjadřováním našeho tygříka. U naposled jmenovaného se vlastně jedná o řeč těla, která probíhá hlavně prostřednictvím různých pohybů ocasem.