Jak vidí kočka? This article is verified by a vet

Oči Britské krátkosrsté kočky

Kočky vidí i v téměř úplné tmě. Tajemství spočívá ve struktuře jejich očí.

Majitelé venku žijících koček tu situaci dobře znají – jejich šelma vrací z noční toulky s chycenou myší. Jak vidí kočka, že je schopna lovit i ve tmě? Jak funguje kočičí zrak? Vidí kočky barevně, nebo jsou barvoslepé? Přečtěte si, jak vidí kočky svět a jakou strukturu mají jejich oči. Dáme vám také tipy pro případ, ze máte doma kočku se špatným zrakem.

Jak vidí kočky v noci?

Smyslové buňky v sítnici (retina), takzvané tyčinky, jsou zodpovědné za vnímání jasu. Světlo vstupující zornicí tyto tyčinky podráždí. Čím větší podráždění, tím silnější je vnímání jasu v mozku.

Proč ale kočky vidí ve tmě mnohem lépe než my lidé? Za prvé, kočičí oči mají podstatně více tyčinek než lidské oči. Specializují se tedy na vnímání světla a tmy.

Na druhou stranu kočičí oči mají další strukturu, která podporuje noční vidění –reflexní odrazovou a světločivou vrstvu pod sítnicí oka (lat. tapetum lucidum). Jedná se o strukturu většinou ve tvaru půlměsíce, která je umístěna v oku mezi sítnicí a cévnatkou. Mají ji nejen kočky, ale i psi a dobytek.

Tapetum lucidum se skládá z mnoha malých, krystalických tvarů, které odrážejí dopadající světlo jako zrcadlo. To znovu zvyšuje podráždění tyčinek. Proto mohou kočky vidět, i když není téměř žádné světlo.

Při příští noční procházce si všimněte, že pokud měsíční světlo nebo světlo lampy dopadne přímo do očí kočky, můžete tuto reflexní vrstvu vidět jako nažloutlý nebo modrozelený odraz v očích kočky.

Když je úplná tma, jsou dokonce i kočičí oči ochromeny a v tomto případě se musí kočky orientovat jinak než zrakem. I další smysly mají kočky velmi dobře vyvinuté.

Jak kočky vnímají pohyb?

Je úžasné, jak rychle mohou kočky reagovat na pohybující se objekty. Zatímco lidé mají obvykle potíže s chytáním mouchy, kočky ji mohou chytit na první pokus.

Důvodem jsou opět tyčinky přítomné v sítnici kočičího oka. Jejich počet určuje takzvanou frekvenci splývání bliků. To je frekvence, od které jsou opakované změny světla a tmy vnímány jako splývavý obraz.

Zatímco lidské oko dokáže vnímat kolem deseti až 60 podnětů za sekundu, tato frekvence je v kočičím oku výrazně vyšší. Může se tedy stát, že my lidé vidíme neonovou trubici jako rovnoměrně zářící světlo, zatímco kočky vnímají světlo jako blikání.

Jak kočky vidí barvy?

Kočky vidí za soumraku velmi dobře. Jejich schopnost vnímat barvy je naopak méně rozvinutá. Počet senzorických buněk (čípků), které se specializují na barvy, je výrazně nižší než počet tyčinek, které reagují na jas.

Dichromatické oči koček (latinsky di = dva a chroma = barva) mohou dobře rozlišovat žlutou a modrou barvu. Vnímání červené nebo zelené je méně rozvinuté. To však pro kočky v každodenním životě není problém.

Pro srovnání: našich téměř šest milionů čípků v sítnici dokáže vnímat základní barvy, jako je červená, modrá a zelená. Díky podráždění různých druhů čípků můžeme vidět i smíšené barvy, jako je fialová, oranžová nebo tyrkysová.

Jak vidí kočka © Bernhard / stock.adobe.com
Zrak kočky vyniká svojí rychlostí a schopností vidět ve tmě.

Anatomie kočičího oka

Pro lepší pochopení fyziologie kočičího oka je velmi užitečný bližší pohled na jeho anatomii. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složitý orgán, je oko rozděleno do tří různých vrstev:

Přední vrstva oka

Bělima (oční bělmo, sclera) a rohovka (cornea) společně tvoří přední vrstvu oka. Obě struktury dodávají oku potřebný tvar. Zakřivená rohovka navíc přispívá k refrakční síle oka. To má nesmírný význam pro zrakovou ostrost (visus) kočky.

Střední vrstva oka

Střední vrstva oka se nazývá uvea (lat. uva = hrozen). Patří sem duhovka (iris), řasnaté tělísko, sklivec (corpus vitreum) a cévnatka (choroidea).

Duhovka je díky své barevnosti pravděpodobně nejznámější částí oka. Mnoho jejích svalových vláken také přispívá k rozšiřování zorniček (akomodace). Když se svaly stahují, zornice se otevře. Uvolní-li se, zornička se znovu zúží. Tímto způsobem lze regulovat dopad světla do oka.

Řasnaté tělísko je odpovědné za zavěšení čočky a nastavení lomu světla. Produkuje se zde také komorová voda. Určuje nitrooční tlak a dodává oku důležité živiny. Dobře prokrvená a pigmentovaná cévnatka hraje také důležitou roli při dodávání živin do různých očních struktur.

Zadní vrstva oka

Zadní vrstvu oka tvoří sítnice (retina) a oční nerv. Sítnice za sklivcem se skládá z mnoha různých smyslových buněk. Patří mezi ně tyčinky a čípky, které se specializují na vnímání barev a jasu. Pokud jsou podrážděné náhlým dopadem světla, excitace se přenáší očním nervem do zrakové kůry mozku. Tam je podráždění zpracováno jako vjem.

Co když moje kočka oslepne?

Existuje celá řada očních onemocnění, která mohou u koček vést k oslepnutí. Patří sem například zelený zákal (glaukom). Zvyšováním nitroočního tlaku je dlouhodobě poškozován oční nerv. Také poranění nebo nádorové změny mohou způsobit zhoršení zraku kočky.

Mezi první známky oslepnutí kočky patří zakopávání o věci nebo chůze proti zdi. Majitelé však mohou ztrátu orientace rozpoznat také tak, že kočka zůstává dlouho na jednom místě nebo že provádí obzvláště opatrné pohyby.

Ačkoli se kočky stále mohou spolehnout na svůj dobrý čich a sluch, měli byste s kočkou bezpodmínečně navštívit veterináře, jakmile takové příznaky objevíte. Rovněž je vhodné kočku podpořit následujícími opatřeními:

  • Zajistěte schody a jiné překážky (např. mříží nebo sítí).
  • Pro venkovní kočky je vhodné zahradu nebo balkon chránit například plotem nebo sítí.
  • Než se kočky dotknete, promluvte na ni, aby se nelekla.
  • Napište vaši adresu na obojek vaší kočky pro případ, že opustí pozemek a bude nalezena dezorientována.

Tento článek v magazínu zoohit je čistě informativní. Pokud se u vašeho zvířete objeví příznaky onemocnění, obraťte se na svého veterinárního lékaře, který stanoví diagnózu a zahájí léčbu.


Franziska G., Veterinář
Profilbild von Tierärztin Franziska Gütgeman mit Hund

Na univerzitě Justus-Liebig ve městě Gießen jsem získala obsáhlé vzdělání jako veterinární lékařka a nasbírala jsem zkušenosti v různých oborech, jako jsou medicína malých, velkých a exotických zvířat, stejně jako farmakologie, patologie a bezpečnost potravin. Jsem aktivní nejen jako veterinární autorka, ale také pracuji na své disertační práci. Mým cílem je v budoucnu lépe chránit zvířata před bakteriálními původci nemocí. Kromě svých veterinárních znalostí sdílím také vlastní zkušenosti šťastné majitelky psa a dokážu tak pochopit a vyjasnit úzkosti, problémy a další otázky týkající se zdraví zvířat.


Nejlépe hodnocené články
3 min

Věk kočky

Věk psa lze snadno spočítat, to všichni dobře víme: psí rok se rovná sedmi lidským, přičemž roli hraje i plemeno a hmotnost psa. Je ale možné spočítat věk kočky stejným způsobem? Jak staré vlastně kočky jsou a v jakém věku jsou kočky považovány za seniory?

6 min

Proč kočka přede?

Existuje příjemnější zvuk než kočičí vrnění? Pro milovníky koček rozhodně ne. Kočky předou, když se cítí dobře – a tento pocit se přenáší i na jejich majitele. Ale věděli jste, že kočky vrní i pokud se zraní nebo jsou ve stresu? Proč to kočky dělají a jak vydávají tyto zvuky, se dočtete v tomto článku.

3 min

Když se kočka mrouská

Cyklus vývoje vajíčka se u koček zásadně liší od člověka. Mnohé fáze jsou proto trochu nesrozumitelné. Nevíme, jak se máme chovat ani jak máme kočce pomoci. K tomu patří i doba připravenosti na oplodnění, tedy mrouskání. Když se kočka mrouská, můžete si všimnout různých typických rysů v jejím chování.